Intervju: Saniona om de nya forskningsprojekten

Saniona meddelade under tisdagen att man fått forskningsanslag för tre av sina tidiga projekt inom neuropatisk smärta, cancer och urininkontinens. Totalt handlar det om 5,3 miljoner kronor i bidrag fördelat öve... LÄS MER!

Dansk Viagrautmanare mot börsnotering

Tidigare i maj meddelade danska Saniona att man är en av initiativtagarna till det nybildade bolaget Initiator pharma. Det nya bolaget har förvärvat tre substanser från Saniona, vars ägarandel uppgår till 60 pr... LÄS MER!

Intervju Saniona: Samtal om fler affärer pågår

Danska Saniona har tecknat avtal med mexikanska Medix om vidareutveckling och kommersialisering av  tesofensine och Tesomet för behandling av fetma och fetmarelaterad diabetes. Man får 10,5 MSEK i förskott och ... LÄS MER!