Home Nyheter Medicinsk chatbot ska hjälpa läkare diagnostisera patienter

Medicinsk chatbot ska hjälpa läkare diagnostisera patienter

Medicinsk chatbot ska hjälpa läkare diagnostisera patienter

12 oktober, 2016

Igår lanserade det kinesiska sökmotorbolaget Baidu en medicinsk chatbot som använder artificiell intelligens för att underlätta diagnoser av sjukdomar och avgöra om man är sjuk eller inte, och om så är fallet, sätta en i kontakt med läkare. Baidu har nära 50 000 anställda och är den fjärde mest använda söktjänsten i världen. Likafullt är man sannolikt relativt okända i väst, men hur många kände å andra sidan till B2B-bolaget Alibaba, som är större än Amazon och eBay tillsammans, när de 2014 genomförde världens största IPO:n någonsin? Baidus AI-tjänst är än så länge endast tillgänglig i Kina men en engelsk version är på gång.
Baidus nya AI-verktyg, som kallas för ‘den medicinska assistenten Melody’, är utformad för att utöka funktionaliteten i bolagets årsgamla app Baidu Doctor. Chatboten är utformad för att ge patienterna en preliminär information om vilket sjukdomstillstånd de troligast lider av, varpå den kan kopplas till en läkare. När patienten är inloggad i appen ställer Melody frågor för att få grundläggande information om patienten, symptom från olika delar av kroppen samt frekvens och svårighetsgrad, medicinsk historia, levnadsvanor, varpå ett preliminärt råd ges. Boten har utbildats genom att tanka information från medicinska läroböcker, vilket sedan har testats mot fokusgrupper bestående av läkare och läkarstudenter i Kina. Boten kan även ställa följdfrågor om de uppgivna symptomen, som patienten kanske inte tror är relevanta, menar bolaget.

melody
Baidus chatbot in action

Om patienten sedan väljer att skicka informationen till en läkare, kommer tjänsten även att föreslå tester samt presentera en preliminär diagnos över vilket tillstånd patienten kan tänkas ha. Därefter tar läkaren ställning till om en klinisk bedömning skall göras, och det är först då den slutliga diagnosen samt val av behandling görs.

– Vårt mål är att ge patienter en online-upplevelse som ligger nära en mänsklig konversation. Vi tror att denna naturliga typ av interaktion kommer att hjälpa patienter att känna sig mer bekväma med sin läkare och att det resulterar i en mer fördelaktig kontakt mellan patient och läkare, säger Wei Fan, senior director på Baidus Big Data Lab

Stort globalt behov av läkare enligt WHO
Baidu har med uppbackning av statistik från Världshälsoorganisationen WHO som säger att världen står inför ett underskott på cirka 13 miljoner läkare och vårdpersonal de närmaste tjugo åren, tagit steget att utveckla tjänsten med en AI-driven chatbot, uppbyggd av avancerad djupinlärning och “natural language processing” (NLP), för att som de säger, omdana sjukvården.
Under 2011 hade Kina endast cirka 1,5 läkare per 1000 personer enligt Världsbanken (USA har omkring 2,5), och det är inte ovanligt att patienter får sitta i kö i timmar. Med tanke på att den äldre appen Baidu Doctor redan har 600 000 anslutna patienter, finns det fog att tro att även chatboten Melody kommer röna allt större uppmärksamhet på den inhemska marknaden. På detta sätt kan patienter få en preliminär prognos i realtid. Risken finns rimligen att diagnosen blir felställd, men det scenariot är förvisso heller inget som elimineras bara för att man träffar en läkare ansikte mot ansikte. För att minska risken för att patienten ska känna oro över detta, erbjuder appen information om alla läkare, inklusive referenser, med effekten att olicensierade läkare (som märkligt nog får annonsera i Baidus sökmotor) lättare kan sållas bort.
Vissa experter är dock skeptiska till att verktyget skulle vara ganska lika användbart i USA, där Baidu så småningom planerar att ta marknadsandelar. Problemet är flerdimensionellt: dels finns det tekniska utmaningar med språköverföringen kinesiska-engelska från de två neurala nätverken i appen, där en länkar naturligt språk till medicinsk terminologi, och den andra levererar diagnoser på ett språkspecifikt korrekt sätt. Det andra potentiella hindret som bolaget ser med en lansering i USA, är om de amerikanska läkarna alls skulle vara villiga att använda den. Det tredje hindret är att flera amerikanska företag redan jobbar på liknande lösningar. Det återstår att se vem som hinner först, och när vi får se en liknande tjänst i Europa.
Baidu Doctor har för övrigt en omfattande medicinsk databas av sjukdomar som patienten kan söka i, och frågan är om hypokondri finns med.
Läs pressmeddelandet från Baidu här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev