Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Vibrosense Dynamics

BioStock Investor Pitch: Vibrosense Dynamics

Vibrosense Dynamics

BioStock Investor Pitch: Vibrosense Dynamics

19 april, 2024

Bolaget vill förbättra förutsättningarna för vården att upptäcka tidiga nervskador i händer och fötter. Kapitalet från den pågående emissionen ska användas till en en kraftig satsning på marknadsföring och Kina.

Se Hans Wallin, vd för Vibrosense Dynamics berätta om planerna.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på vibrosense.se.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev