Home Intervjuer VibroSense Dynamics tar sats mot nya marknader

VibroSense Dynamics tar sats mot nya marknader

Vibrosense Dynamics

VibroSense Dynamics tar sats mot nya marknader

24 april, 2024

Personer med diabetes, vibrationsskador eller de som behandlats med cellgifter löper förhöjd risk att utveckla perifier neuropati, nervskador i händer eller fötter. VibroSense Dynamics vill stötta vården att upptäcka symptomen i tid för att undvika allvarliga komplikationer. Bolaget meddelar nu att man vill expandera kraftigt och hoppas på att komma ut på den kinesiska marknaden inom ett år.

Se Hans Wallin vd för VibroSense Dynamics berätta om planerna i BioStock studio.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på vibrosense.se.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev