Home Intervjuer BrainCool har säkrat en hög produktionskapacitet

BrainCool har säkrat en hög produktionskapacitet

BrainCool har säkrat en hög produktionskapacitet

BrainCool har säkrat en hög produktionskapacitet

4 december, 2023

BrainCools Q3-rapport pekar på att bolaget fortsätter att utvecklas enligt plan. För att säkra produktionsbehovet från partnerskapet med Zoll har bolaget ingått leveransavtal med finska Scanfil, som kommer att tillverka 500 BrainCool System. Bolaget har även, bland annat, genomfört en riktad nyemission om 60 Mkr samt tecknat avtal med de två största inköpsorganisationerna i USA. BioStock sökte vd Martin Waleij för en kort kommentar.

BrainCools partnerskap med amerikanska ZOLL som lanserades i somras har i många stycken kommit att definiera resten av året för det lundabaserade medicinteknikbolaget. Avtalet täcker  några av de viktigaste globala medtech-marknaderna. Inom ramen för avtalet ansvarar ZOLL nu för marknadsföring och försäljning av BrainCool System, som säljs under varumärket IQool System i USA.

I en pressrelease beskrev ZOLL IQool System som en “högkvalitetsprodukt för avancerad kontrollerad ytkylning med intuitivt användargränssnitt, precisa kalibreringsmöjligheter samt exakt temperaturreglering”.

Ökad produktionskapacitet genom Scanfil

Eftersom avtalet med ZOLL är så omfattande har BrainCool prioriterat en kapacitetsökning under de senaste sex månaderna. Lösningen var att teckna ett flerårigt avtal med den finska underleverantören Scanfil som nu har förbundit sig att tillverka 500 BrainCool/IQool system för att möta det ökade behovet.

Scanfil kräver inga förskottsbetalningar för material vilket enligt BrainCool initialt minskar rörelsekapitalbehovet med upp till 25 mkr årligen. Betalning kommer nu att ske vid leverans, samtidigt som kostnaden per enhet minskar. En order om 35 enheter kommer att levereras under Q4, 2023. Detta är dock bara början – inom några månader kommer behovet att tiofaldigas. Avtalet med Scanfil säkerställer leveransbehovet med start den 1 april 2024, inom ramen för BrainCools partneravtal med Zoll.

Global expansion

Under Q3 utökade BrainCool samarbetet med ZOLL till att omfatta sex nya marknader i Sydostasien samt Pakistan, samt att nya beställningar erhölls från Zolls verksamheter i Singapore och USA. Parallellt inledde BrainCool ett samarbete med Wallaby Medical med målet att lansera produkter för strokemarknaden i landet med särskilt fokus på trombektomi. Läs en intervju med vd Martin Waleij om avtalet med Wallaby Medical här. Vd kommenterade även avtalen med ZOLL och Wallaby i en studiointervju som kan ses här.

Avtal med de tre största inköpsorganisationerna i USA

Parallellt och som en naturlig förlängning och komplettering till avtalet med ZOLL, har BrainCool även tecknat avtal med USA:s två största General Purchasing Organisations (GPO) avseende inköp av sjukvårdsprodukter i USA, Vizient och Premier Inc. Distributionen av BrainCools produkter av IQool System sker även här inom ramen för avtalet med ZOLL. BrainCool har sedan 2020 avtal med den tredje största inköpsorganisationen Health Trust i USA. Vd Martin Waleij har kommenterat detta här.

Den EU-finansierade strokestudien

I augusti slöt BrainCool ett avtal med University of Maryland i USA för att delta i den EU-finansierade Cottis 2-studien. Målet är att etablera en ny behandling för strokepatienter genom att kombinera kylning med trombektomi. Resultaten av denna nya behandling baserat på den initiala Cottis 1-studien publicerades i Journal of Stroke & Vascular Neurology i augusti. Läs mer.

AMA-godkännande

Nästa framsteg kom i oktober då American Medical Association (AMA) meddelade godkännandet av en ny CPT-kod (Current Procedural Terminology) för kryoterapi – med hjälp av BrainCools Cooral System – hos patienter som genomgår kemoterapi. Enligt BrainCool öppnar detta för ersättning för Cooral System från Medicare – USA:s offentliga sjukvårdssystem. Ersättning i detta fall kräver inte en USA-baserad klinisk prövning och bolaget kan nu sikta på lansering i USA nästa år istället för 2025/26. Läs mer.

Stärkta finanser

Att BrainCool har förändrats i och med avtalet med ZOLL är tydligt. Bolagets aktie har ökat med över 200 procent i år och man var uppe och nosade på en miljardvärdering under veckan som gick.

Bolaget har likafullt haft behov att stärka kassan och i augusti genomförde man en riktad nyemission om 60 Mkr. Emissionen attraherade såväl nya aktieägare som institutionella investerare vilket enligt bolaget bekräftar en välgrundad tilltro till BrainCool och dess framtida potential.

Martin Waleij, vd BrainCool

Kommentar från vd

I en kommentar till de senaste månadernas utveckling och Q3-rapporten säger vd Martin Waleij:

– Samarbete med ZOLL visar att vi närmar oss ett genombrott. Jag vill också förtydliga att de 35 system som omnämns i rapporten är hänförliga till det fjärde kvartalet, vilket innebär att vi även i år visar en betydande tillväxt. Självfallet kan det ses som ett hack i skivan att vi stängt ner vår egen direktförsäljningsverksamhet i USA, för att överföra försäljningen till en distributör som är ett ”stort bolag”. Emellertid har vi byggt en gedigen grund för mycket hög tillväxt de kommande två åren.

– Vi arbetar vidare enligt den nya planen, där vi står fast vid ambitionen med en omsättning för våra första produkt till marknaden om över 100 Mkr. Vi har haft en del utmaningar att skapa en bra form med våra producenter, men jag tycker vi har lyckats väl. Jag skall inte förekomma kommande gemensam information med Scanfil, men vi har byggt en produktionslina redan nu som skall kunna leverera 500 – 1 000 system per år i den händelse att vi får riktigt fart på verksamheten. Under 2024 kommer vi vidareutveckla och förenkla våra rapporter, och IR verksamhet, bland annat genom att tydligare visa orderingång och leveransplan per kvartal.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev