Home Intervjuer BrainCool om avtalen med de tre största inköpsorganisationerna i USA

BrainCool om avtalen med de tre största inköpsorganisationerna i USA

BrainCool: ”Den kliniska studien kan leda till ny strokebehandling”

BrainCool om avtalen med de tre största inköpsorganisationerna i USA

21 november, 2023

BrainCool meddelade i slutet på förra veckan att man har slutit nya avtal med de två största inköpsorganisationerna för sjukhus i USA, vilket innebär att man nu har avtal med de tre största aktörerna på den amerikanska marknaden. BioStock sökte bolagets vd Martin Waleij för en kommentar om vad det innebär för bolagets marknadstäckning i USA.

BrainCool har utvecklat produkter för en tidig och snabb kylning (hypertermi) med kontrollerad temperaturreglering av olika sjukdomstillstånd.

RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) används för behandling av stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med det portabla snabbkylningssystemet RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som sedan följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System.

I sin produktpipeline har BrainCool även Cooral System, för behandling av oral mukosit, en allvarlig biverkan av kemoterapi.

Två nya avtal i USA

I slutet på förra veckan meddelade BrainCool att man har tecknat avtal med de två största organisationerna avseende inköp av sjukvårdsprodukter i USA, Vizient och Premier Inc. Dessa rikstäckande bolag styr inköpsprocesser till flera sjukhussystem i landet med sammantaget cirka 800 000 sjukhusbäddar. BrainCool har sedan 2020 avtal med den tredje största inköpsorganisationen Health Trust.

BrainCool om avtalen med de tre största inköpsorganisationerna i USA
Martin Waleij, vd BrainCool

Vd kommenterar

För att få veta mer om betydelsen av de nya avtalen och hur de kan komma att påverka BrainCools verksamhet på sikt, kontaktade BioStock bolagets vd Martin Waleij.

Martin, ni har nu alltså avtal med de tre största aktörerna i USA. Hur stor andel av den amerikanska sjukvårdsmarknaden innebär det att ni nu har tillgång till?

– Vi uppskattar antalet sjukhus med intensivvård som kräver våra system i spannet 7–8000 sjukhus och många av dem sköter inköp enbart via en GPO (Group Purchasing Organisation). Healthtrust, som BrainCool har samarbetet med i ca två år, omfattar 1500 sjukhus. Premiere, å sin sida, omfattar 2 500 sjukhus och Vizient, som är den allra största GPO:n, når ännu fler.

– BrainCool har tidigare varit begränsade till en mindre del av marknaden, men när vi nu siktar på att bli marknadsledare i samverkan med ZOLL kan så mycket som 70–80 procent av affärerna komma att ske genom en GPO. Det är alltså ett mycket stort steg.

Hur ser processen ut för inköpsorganisationerna för sjukhusen och hur jobbar de?

– Genom att vi kan bearbeta GPO:s för deras medlemmar kan vi få större affärer och underlätta implementering av vår produkt i större skala. Vi kan komma och presentera på de månadsmöten de har för sina respektive sjukhuskedjor, och därigenom väsentligt verka för kortare ledtider till order.

Vilken roll har er samarbetspartner ZOLL spelat för att säkra avtalen?

– Det har underlättat, vi har haft Premiere på kroken ett tag, men tveklöst är produkten nu i en starkare position. I jämförelse tog det Bonesupport, ett annat svenskt medtech-bolag, cirka 15 år efter FDA-godkännande att etablera sin första GPO Healthtrust. Det var först efter att de landat Premiere som det har tagit fart på riktigt.

– Vi erhöll FDA-godkännande för fyra år sedan och har nu lyckats etablera en stark plattform med de tre största GPO:erna i USA, det är ur det ljuset man ska se BrainCool.

Vad innebär avtalen för den fortsatta utrullningen av IQool System i USA?

– Det är essentiellt. Fram tills nu har vi helt enkelt inte nått ut till en stor del av marknaden, men med ZOLL i ryggen har vi resurser att bearbeta hela marknaden. Det gör att vi på riktigt kan ta oss an uppgiften att göra IQool marknadsledande i USA.

– Återigen kan man se Bonesupport som en referens då bolagets affär tagit betydande fart efter att de etablerat avtal med två av dessa aktörer.

I ett pressmeddelande konstaterade du att avtalen även kan snabba på etableringen av er onkologiprodukt Cooral System. Hur resonerar du då?

– Vi kan såklart inte sluta GPO-avtal innan prisstrategin för Cooral System är spikad, vilket kräver att reimbursement-nivåerna är bestämda. Med de tecknade avtalen har vi dock satt Cooral System på agendan hos alla tre GPOer. Vi har exempelvis redan börjat definiera en ny kod/kategori för vår produkt med Healthtrust. Steget med den unika CPT 3-koden underlättar ytterligare.

– Vi har etablerat avtal i raketfart för IQool och förutsättningarna för Cooral är därmed mycket goda, eftersom vi kan dra nytta av allt arbete vi redan har lagt ned i IQool. I förlängningen gäller detsamma även för våra projekt inom stroke.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev