Home Intervjuer BiBBInstruments premiärvisning av EndoDrill mottogs med entusiasm

BiBBInstruments premiärvisning av EndoDrill mottogs med entusiasm

BiBB premiär

BiBBInstruments premiärvisning av EndoDrill mottogs med entusiasm

20 december, 2023

I väntan på ett efterlängtat CE-certifikat enligt MDR fortsätter BiBBInstruments förberedelserna inför marknadslanseringen av nästa generations eldrivna endoskopiska biopsisystem – EndoDrill GI. Nyligen gick den 6:e nordiska EUS-kongressen av stapeln, där bolaget passade på att visa upp den kommersiella versionen av instrumentet för första gången. Grundaren dr Charles Walther berättar mer om det stora intresset som visningen väckte.

Endoskopiskt ultraljud (EUS) är den snabbast växande endoskopiska proceduren vid cancerdiagnostik, inte minst i USA. Kvaliteten på prover från de instrument som används idag är dock fortfarande ganska låg. Den otillräckliga provkvaliteten – inte minst vid cancer i lungorna och i mag-tarmkanalens organ – gör att det finns ett omättat behov på marknaden för just dessa instrument.

Dr Charles Walther, klinisk patolog vid Lunds universitetssjukhus, noterade tidigt behovet av nya alternativ. 2013 blev frustrationen över de otillräckliga vävnadsproverna för stor och han bestämde sig för att grunda BiBBInstruments (BiBB). Inspirerad av sin pappa, en numera pensionerad professor i kirurgi, och sin mamma, som gav Charles drivkraften att korsa bron från akademin till industrin, utvecklade han EndoDrill. Instrumentet är nu världens första marknadsgodkända eldrivna EUS-Core Needle Biopsy-instrument (CNB).

Läs mer om BiBBs historia här.

På väg mot marknaden

BiBB är på god väg att kommersialisera EndoDrill i Europa. Specifikt EndoDrill GI, ett instrument särskilt utvecklat för att diagnostisera tumörer i den övre delen av mag-tarmkanalen, t.ex. solida bukspottkörteltumörer. Det enda återstående hindret för att kunna påbörja marknadslansering är att erhålla CE-certifiering enligt MDR-regelverket.

BiBBs vd Fredrik Lindblad har tidigare meddelat att man lämnat in en slutrapport till bolagets granskningsorgan för certifiering, d v s marknadsgodkännande, för EndoDrill i Europa. Bolaget väntar sig ett positivt beslut inom en snar framtid, vilket skulle bana väg för ett utökat studieprogram och lansering av EndoDrill GI i Sverige under första halvåret 2024.

Parallellt förbereder bolaget en klinisk utvärdering av EndoDrill GI i USA, efter att FDA gett grönt ljus förra våren. BiBBs plan är att introducera instrumentet på amerikanska sjukhus, där återkopplingen från användarna kommer att vägleda fortsatta marknadsföringsaktiviteter på den amerikanska marknaden. Läs mer här.

Premiärvisning för EndoDrill GI

Under tiden passade BiBB på att premiärvisa EndoDrill GI på den 6:e nordiska EUS-kongressen, som ägde rum i Oslo mellan den 30 november och den 1 december. Konferensen samlade EUS-specialister, d v s de som använder biopsiinstrumenten i sitt dagliga arbete och alltså skulle dra nytta av bättre biopsimetoder såsom BiBBs instrument.

BioStock kontaktade dr Charles Walther för att få ta del av hans insikter kring EndoDrills genomslag på kongressen.

Charles, varför var den 6:e nordiska EUS-kongressen rätt plats att premiärvisa EndoDrill GI, och vad kan du säga om timingen?

Charles_Walther_BiBB_Founder
Dr Charles Walther, grundare BiBBInstruments

– Konferensen som ägde rum i Oslo är det enda årliga mötet för alla EUS-endoskopister i Norden, och vi kunde inte motstå möjligheten att visa upp EndoDrill GI för en hel rad potentiella kunder. Timingen kändes perfekt då vi närmar oss marknadsgodkännande i Europa.

Hur kändes det, som grundare, att visa upp en produkt som växte fram från en idé som du fick för mer än ett decennium sedan?

– Det kändes riktigt bra! Vi hade bra diskussioner med kollegorna och behovet av EndoDrill bekräftades flera gånger under mötet. Vi är stolta över det arbete vi har gjort, och att få bekräftat att om vi lyckas kommer vi att göra en verklig insats för patienterna, det är något jag aldrig kommer att glömma.

Kan du ge oss en bild av den respons du fick på konferensen?

– Jag måste säga att det kändes som en fantastisk premiär för vår nya produkt. Efter mässan kunde vår vd Fredrik och jag konstatera att alla de viktigaste opinionsbildarna i Norden varit både entusiastiska och villiga att utvärdera vårt system kliniskt så snart det är marknadsgodkänt i Europa. Det var också roligt att se en av våra kliniska partners, dr Fredrik Swahn från Karolinska Universitetssjukhuset, presentera EndoDrill GI på scen och omnämna det som nästa generations EUS-biopsiinstrument.

Avslutningsvis, lärde du dig något nytt om EndoDrill och dess potential under dina samtal med de nordiska kongressdeltagarna?

– Flera endoskopister nämnde att vi har utvecklat ett väldigt mångfacetterat instrument, nästan som EUS-branschens motsvarighet till en schweizisk armékniv. Kongressdeltagarna såg nya möjligheter bortom biopsi, och vi har nog inte själva förstått den fulla potentialen i EndoDrill. Detta ska bli intressant att fortsätta utforska framöver!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev