Home Nyheter Stayble Therapeutics presenterar fas IIb-data inom en månad

Stayble Therapeutics presenterar fas IIb-data inom en månad

Stayble

Stayble Therapeutics presenterar fas IIb-data inom en månad

3 november, 2023

Stayble Therapeutics står inför bolagets viktigaste milstolpe hittills, att presentera top-line data från fas IIb-studien med STA363 på patienter med degenerativ disksjukdom. Resultaten från fas IIb-studien väntas presenteras i november eller senast i början av december. Förutsatt positiva resultat planerar bolaget att intensifiera partneringaktiviteterna i samarbete med transaktionsrådgivaren Ferghana Partners.

Stayble Therapeutics är läkemedelsbolag i klinisk fas med läkemedelskandidaten STA363, en injektionsbehandling mot kronisk ryggsmärta på grund av degenerativ disksjukdom och diskbråck. STA363 består av mjölksyra och injiceras direkt in i ryggdisken, vilket stimulerar disken att producera bindväv. Med endast en injektion förväntas man uppnå varaktig smärtlindring.

Kommande fas IIb-resultat i degenerativ disksjukdom

Inom en snar framtid kommer vi få svar på om STA363 ger önskad smärtlindrande effekt. Stayble Therapeutics har nämligen slutfört rekrytering och uppföljningsfasen av sin fas IIb-studie med STA363 på patienter med degenerativ disksjukdom. Totalt har 101 patienter behandlats och genomfört samtliga uppföljningsbesök. Man befinner sig nu i den sista analysfasen, efter att ha säkerställt datakvalitet och stängt databasen.

Bolaget räknar med att presentera top-line resultat i november eller i början av december, vilket kommer att ge klarhet i om studiens mål har uppnåtts eller inte. Syftet med fas IIb-studien är att visa signifikant smärtlindring och ökad funktion.

Utöver detta är bolaget även aktuella med en fas Ib-studie där samma läkemedelskandidat, STA363, testas på patienter med diskbråck.

Förbereder för partnerskap med transaktionsrådgivare

Ju närmare Stayble Therapeutics kommer datarapporteringen från fas IIb-studien, desto större blir intresset från potentiella partners inför fas III och kommersialisering. För att maximera möjligheterna till ett värdeskapande och gynnsamt partnerskap har bolaget nyligen ingått avtal med transaktionsrådgivaren Ferghana Partners, som kommer att stödja bolagets partneringaktiviteter.

Om fas IIb-resultaten är positiva kommer Ferghana att bistå Stayble i att identifiera lämpliga partners och potentiellt påskynda processen. Ferghana har ett brett kontaktnätverk och den kompetens som krävs för att effektivt presentera bolagets STA363-erbjudande och nå fram till en affär med rätt bolag. Ferghana har faciliterat flera tidigare deals inom läkemedel och smärta.

Möjliga scenarion

Stayble Therapeutics ser framför sig antingen en global affär eller en regional affär med ett big pharma-bolag eller medelstort specialistläkemedelsbolag. Bolaget fokuserar främst på den amerikanska, europeiska och japanska marknaden.

I en presentation nämner bolagets vd Andreas Gerward att möjliga scenarion inkluderar uppköp, licensaffär eller co-development och att sådana affärer normalt sett brukar ta ungefär 6–12 månader. Bolaget ser det som troligt att en partner skulle vara intresserad av båda indikationerna (degenerativ disksjukdom och diskbråck).

För närvarande arbetar Stayble Therapeutics aktivt med att sammanställa data från fas IIb-studien, och både marknaden och potentiella partners väntar med spänning på att ta del av resultaten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev