Home Intervjuer Nya analyser från Staybles fas IIb-studie stärker diskbråcksprojektet

Nya analyser från Staybles fas IIb-studie stärker diskbråcksprojektet

Andreas Gerward

Nya analyser från Staybles fas IIb-studie stärker diskbråcksprojektet

18 december, 2023

Tidigare i höst rapporterade Stayble Therapeutics att läkemedelskandidaten STA363 inte uppnått det primära effektmåttet i fas IIb-studien på patienter med degenerativ disksjukdom. Nu presenteras dock ytterligare analyser från studien som kan visa sig ha bäring på bolagets andra projekt, diskbråck. BioStock kontaktade vd Andreas Gerward för att få veta mer.

Stayble Therapeutics utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk ryggsmärta. Under året har bolaget haft två pågående kliniska projekt, ett för behandling av degenerativ disksjukdom och ett för kroniskt diskbråck. Just nu pågår en klinisk fas Ib-studie med STA363 inom diskbråck, och tidigare i höst slutförde bolaget en fas IIb-studie på patienter med degenerativ disksjukdom.

Fas II-studien uppfyllde – till bolagets stora besvikelse – inte det primära målet att visa statistiskt signifikant smärtminskning i patienter med degenerativ disksjukdom.

Statistiskt signifikant minskning i diskhöjd

Sedan presentationen av topline-resultatet har Stayble Therapeutics genomfört ytterligare analyser av fas IIb-studiens data. Förra veckan kom beskedet att de nya analyserna har resulterat i data som ger väsentligt stöd för bolagets parallellt löpande projekt inom diskbråck.

Magnetkameraundersökningar i studien visar att STA363 ger en dosberoende minskning i diskhöjd och intensitet i disken, vilket är ett mått på vatteninnehållet i disken. I den högsta dosgruppen var dessa förändringar statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo (diskhöjd: p=0,0001; intensitet: p=0,0635). Att resultaten är statistiskt signifikanta betyder att sannolikheten är låg att observationen är en slump.

Även i den lägre dosgruppen säkerställdes en statistiskt signifikant diskhöjdsminskning. I bolagets fas Ib-studie används dock den högre dosen, vilket anses vara optimalt eftersom den ger en högre effekt än den lägre.

Reduktion av diskvolym kan ge smärtminskning

Bolagets mål med STA363-behandlingen är att minska diskens volym och således minska diskbråckets tryck på nervrötter, och därmed minska smärtan. Att diskhöjden minskar är ett tecken på att behandlingen åstadkommer den volymminskade effekten. Att intensiteten minskar är också en förutsättning för en volym-och trycksänkning i disken.

Vd Andreas Gerward förklarar

Stayble Therapeutics kommer fortsätta analysera fas IIb-data och uppdatera marknaden så snart dessa analyser är slutförda. Dessutom ser bolaget fram emot att presentera resultat från den pågående fas Ib-studien på patienter med diskbråck.

Stayble
Andreas Gerward, vd Stayble Therapeutics

BioStock kontaktade bolagets vd Andreas Gerward för att få en djupare förståelse för den senaste analysen från fas IIb-studien med STA363.

Vilka är de viktigaste detaljerna i den senaste analysen av fas IIb-studien som stödjer ert projekt inom diskbråck?

– I den fas Ib-studie på degenerativ disksjukdom som avslutades för några år sedan såg vi tendenser till sänkning i diskhöjd och intensitet. Det var dock alldeles för få patienter i den studien för att några säkra slutsatser skulle kunna dras. Vi visar nu att det inte bara finns en säkerställd effekt på diskhöjd och intensitet utan också att den är tydligt dosberoende. Sänkning i diskhöjd, och i viss mån intensitet, är en validerad markör för minskning av diskvolym, och sambandet mellan reduktion av diskvolym och krympning av diskbråck har visats i flera publicerade studier.

– Vi är mycket tillfreds att vi valde den högre dosen för diskbråckstudien eftersom den helt klart var bättre än den lägre. Sedan ska man inte glömma att vi nu har ett stort antal patienter som fått STA363 injicerat i en eller två diskar och säkerheten och tolerabiliteten har visat sig vara god.

Vad innebär det att något är statistiskt signifikant inom sannolikhetslära?

– Det betyder att resultatet har liten sannolikhet att ha uppstått på grund av slumpen.

– Tittar vi på diskhöjd så har vi ett p-värde (mått på nivå av signifikans) på p=0,0001. Det innebär att det är 0,01 procent sannolikhet (alltså 1 på 10.000) att den skillnad vi ser i diskhöjd mellan högsta dosen och placebo beror på en slump.

Hur ser det vetenskapliga stödet ut för er behandlingsprincip att minska diskvolymen för att uppnå smärtminskning vid diskbråck?

– Det bästa exemplet på denna princip kommer från en behandling som användes mycket i USA fram till början av millenniet. Den försvann från marknaden av skäl som inte hade med bristande effekt att göra, och många läkare uttryckte sitt missnöje med detta. Man injicerade ett enzym som, i likhet med vad vi menar STA363 gör, bryter ner de molekyler som drar till sig vatten in i disken. Därigenom minskade vatteninnehåll och volym, bråcket krympte och patienternas symptom försvann eller minskade kraftigt. Tusentals patienter behandlades med mycket goda resultat. En minoritet svarar dåligt på denna behandlingsprincip och det är de patienter som har förkalkade bråck. Det är lätt att inse att det enda sättet att få bort sådana bråck är att operera bort dem.

Nu börjar 2023 lida mot sitt slut. Hur skulle du sammanfatta året för Stayble Therapeutics?

– Ett otroligt spännande år med viktiga framsteg men också en stor besvikelse kopplat till de negativa fas IIb-resultaten.

Vilka förväntningar har ni inför 2024?

– Vi fokuserar på vårt projekt inom diskbråck och ser fram emot att presentera resultat från studien under 2024.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev