Home Intervjuer Lipums SOL-116 väckte intresse på BIO-Europe

Lipums SOL-116 väckte intresse på BIO-Europe

BIO-Europe

Lipums SOL-116 väckte intresse på BIO-Europe

20 november, 2023

Den 6-8 november var det återigen dags för BIO-Europe, Europas största partneringkonferens inom life science-sektorn. Lipums vd Einar Pontén och affärsutvecklare Sven Undeland var på plats för att presentera de senaste framstegen i bolagets läkemedelsutveckling för potentiella partners och investerare. BioStock kontaktade Einar Pontén för att ta del av hans insikter från årets BIO-Europe i München.

Lipum är ett Umeåbaserat biofarmaceutiskt bolag som utvecklar ett biologiskt läkemedel med en ny verkningsmekanism för behandling av inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på reumatoid artrit. Bolagets antikropp SOL-116 blockerar Bile-Salt Stimulated Lipase (BSSL), som är en unik målmolekyl för behandling av inflammatoriska sjukdomar.

Slutför fas I-studie och förbereder för fas II

SOL-116 utvärderas just nu i klinisk fas I-studie med planerad resultatrapportering under 2024. Hittills har resultaten konfirmerat att SOL-116 är säker och tolereras väl även hos människa.

När studien är avslutad är planen att inleda en fas II-studie så snart som möjligt, vilket Lipum just nu förbereder genom samtal med bland annat kontraktforskningsorganisationer och Läkemedelsverket. Dessutom har bolaget löpande diskussioner med potentiella partners för den fortsatta utvecklingen av SOL-116.

BIO-Europe 2023

För att främja möjligheterna för partnerskap deltar Lipum i olika typer av partneringkonferenser, där BIO-Europe står högt upp på bolagets årliga agenda. Årets konferens gick av stapeln i München, Tyskland, och lockade mer än 5 500 deltagare från 60 länder och 2 220 bolag.

BIO-Europe utgör en central mötesplats för företagsledare inom life science-sektorn och skapar möjligheter för nätverkande, givande möten och partnerskap. Dessutom är BIO-Europe en viktig plattform för att diskutera aktuella trender och utmaningar inom branschen.

Lipums vd om deltagandet på konferensen

Sven Undeland
Sven Undeland på BIO-Europe

Lipums vd Einar Pontén och affärsutvecklare Sven Undeland hade möjlighet att träffa ett stort antal potentiella partners inom pharma samt några venture capital-aktörer under BIO-Europe. BioStock kontaktade Einar Pontén för att få mer insikt i diskussionerna som ägde rum under evenemanget.

Först och främst, vad var Lipums huvudsakliga mål med att delta på konferensen?

– Vi var där för att träffa både potentiella partners och investerare. Många av dem har vi samtalat med tidigare och då handlade det om uppdatera om de allra senaste framstegen och berätta vad nästa steg är. Lika viktigt är att få deras kommentarer och rekommendationer så att vi tar fram de resultat som efterfrågas. Vi initierade även nya diskussioner med bolag som vi inte har träffat tidigare.

Einar Pontén
Einar Pontén på BIO-Europe

Hur brukar du introducera SOL-116-projektet för de som inte har stött på det tidigare?

– Den korta versionen är att vi har identifierat en unik targetmolekyl för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och att bolagets antikropp riktad mot denna  är i klinisk fas I-utveckling.

– De som inte har hört talas om oss tidigare reagerar med stort intresse. Det är inte var dag de träffar någon med en helt ny target inom detta fält. Nu har vi dock varit med såpass länge att de flesta faktiskt har har hört talas om oss och våra framsteg tidigare.

Vilken typ av aktörer träffade ni på BIO-Europe?

– Vi hade möjligheten att prata med både stora och medelstora läkemedelsbolag samt venture capital-bolag, även om andelen VC-bolag är lägre på BIO-Europe under hösten.  Speciellt värdefullt är det att diskutera med de stora läkemedelsbolagen som gärna berättar vilka data de vill se från oss.

Var det något specifikt ämne som återkom i samtalen under BIO-Europe?

– Det var faktiskt inte så mycket fokus på makroekonomin som man kanske hade trott. Jag upplevde inte någon negativ stämning alls bland deltagarna. Jag tror att vi är förbi den fasen nu. Det var överlag en mycket positiv stämning på golvet och i mötena.

– Tyvärr missade jag föreläsningarna eftersom partneringsmöten tog all tid, men vanligtvis ger de en utmärkt möjlighet att fånga upp branschtrender.

Vad brukar potentiella partners och investerare efterfråga? 

Nästan alla från pharma vill se data från patienter, och det behöver faktiskt inte nödvändigtvis vara data från en effektstudie. I vårt fall kan det även röra sig om data kring hur SOL-116 påverkar biomarkörer och interagerar med target (BSSL) i patient. Sedan är det såklart ännu bättre om man har effektdata från en fas II-studie.

– Många frågar även om man har tillräckligt med kapital för att kunna gå vidare i utvecklingen. Vi är på sätt och vis en del av deras pipeline och de vill verkligen att vi kommer vidare även om de inte riktigt är redo att ingå samarbete eller licensavtal.

– VC-bolagen är även intresserade av aktieägarstrukturen i bolaget, vilket läkemedelsbolagen inte alls fokuserar lika mycket på.

Finns det några specifika lärdomar som du tar med dig från mötena?

– Det jag tar med mig från BIO-Europe och liknande möten är att man aldrig är ”för liten” och har gjort för lite. Man ska vara stolt över det man åstadkommit och berätta om bolagets prestationer och planer framåt. På så sätt sätter man snurr på relationen med potentiella partners. Man ska inte heller räkna med att det räcker med att träffa dem en gång. Det handlar om att aktivt bygga upp långsiktiga relationer, ofta över flera år, innan man kan fördjupa samarbetet på något sätt. Det är en process som tar tid och man måste se långsiktigt på relationen med dem.

– Det är därför väldigt viktigt att man dokumenterar allt som sägs i mötena, eftersom man själv eller någon annan kommer att behöva den informationen senare. Jag är övertygad om att det finns tillräckligt med underlag till Ola Sandborgh att jobba vidare med då han tillträder som ny vd för Lipum i december.

Slutligen, hur skulle du jämföra er kandidat mot andra projekt som var på plats på BIO-Europe?

– Att vara First-in-Class innebär att vi inte har några direkta konkurrenter, vilket har gett oss arbetsro och bra patentskydd. Men det kan också vara en utmaning då det krävs mer jobb på egen hand jämfört med läkemedelsbolag som jobbar mot kända målmolekyler.

– Eftersom SOL-116 är First-in-Class ligger bevisbördan på oss. Vi måste inte bara visa att SOL-116 har effekt, utan även förklara varför och hur den har effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera verkningsmekanismen och kommer publicera mer kring detta. Vårt samarbete med Karolinska Institutet är en del i processen för att ytterligare stärka vår kunskap, vilket sannolikt kommer att väcka ett ännu större intresse från big pharma.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev