Home Intervjuer Hektiska dagar för Iconovo på BIO-Europe

Hektiska dagar för Iconovo på BIO-Europe

BIO-Europe
Foto: Fredrik Radencrantz

Hektiska dagar för Iconovo på BIO-Europe

20 november, 2023

Iconovo hade tre hektiska dagar på BIO-Europe, med ett stort antal inbokade möten med potentiella partners. Bland annat presenterade de sin senaste innovation, ICOone Nasal, som möjliggör inhalation via näshålorna. BioStock kontaktade Fredrik Radencrantz, bolagets Director Business Development, för att få veta mer.

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter i samarbete med internationella läkemedelsbolag. Med gedigen kompetens inom inhalationsområdet har bolaget utvecklat fyra inhalationsplattformar som används för utveckling av nya inhalationsläkemedel och generikaläkemedel.

Enlig Q3-rapporten har Iconovo i dagsläget fem licensavtal och fyra feasabilityavtal som kretsar kring bolagets inhalationsplattformar. Dock strävar bolaget efter att kontinuerligt etablera kontakt med fler potentiella partners, vilket BIO-Europe är ett ypperligt tillfälle för.

Möten med potentiella partners på BIO-Europe

BIO-Europe är den största partneringkonferens inom life science-sektorn i Europa och skapar möjligheter för nätverkande, möten och partnerskap. Dessutom utgör BIO-Europe en viktig plattform för att diskutera aktuella trender och utmaningar inom branschen. Årets konferens ägde rum den 6 – 8 november i München och lockade över 5 500 deltagare och 2220 bolag från totalt 60 länder.

Fredrik Radencrantz
Fredrik Radencrantz, Director Business Development

Director Business Development kommenterar

Iconovos Director Business Development, Fredrik Radencrantz, var på plats på BIO-Europe för att presentera bolagets inhalationsplattformar och tjänster för potentiella partners. BioStock kontaktade Fredrik för att få veta mer.

Först och främst, vad var ert huvudsakliga mål med att delta på BIO-Europe?

– Det huvudsakliga målet är att träffa nya och befintliga kunder – främst nya kunder. Det roliga är att det finns en otrolig bredd inom det potentiella kundsegmentet inom inhalation. Även om man får se torrpulverinhalation som en mindre nisch, så är det ett tillväxtområde där kunderna har olika behov och inriktningar. Vissa behöver hjälp med att reformulera befintliga läkemedel, introducera nya småmolekyler eller undersöka huruvida nya biologiska läkemedel kan inhaleras. BIO-Europes konferensupplägg gör att man kan förbereda sig med material, underlag, frågor och varuprover. Mötena blir oftast väldigt effektiva och produktiva.

Du verkade ha en hel del möten under konferensen. Vilka insikter tar du med dig från mötena?

– Mina personliga insikter kan summeras i följande tre övergripande punkter:

1. Intresset för torrpulverinhalation ökar generellt. Bolag önskar undersöka möjligheten att reformulera och repositionera läkemedel från nässprejer/injektioner till torrpulverinhalation i större utsträckning än förra året.

2. Antalet deltagare på BIO-Europe ökar. Många, främst från Asien, hade inte rest sedan innan Covid. Det finns ett uppdämt behov av att träffas. Ingenting slår personliga möten!

3. Jag noterade att ett större antal deltagare från medelstora och stora läkemedelsbolag deltog. Det kändes som om de mindre bolagen är mer avvaktande p.g.a. minskad tillgång till likvida medel och övrigt kapital för investeringar. Det verkar som att många inväntar ett bättre 2024.

Vilka produkter eller tjänster är era potentiella kunder mest intresserade av?

– Intresset för ICOone Nasal, Iconovos intranasala inhalator, var stort. Bolag är nyfikna på vår lösning för nya eventuella tillämpningar såsom antiviral behandling och vaccinering via näshålan, inhalation av läkemedel som adresserar centrala nervsystemet, hantering av smärta (pain management) samt läkemedel som skall nå både näshålorna och lungorna.

– Iconovos unika kombination av att både tillhandahålla torrpulverinhalatorer och formuleringskunnande skapar intresse från mindre bolag som har goda idéer, men som saknar en partner som kan hjälpa dem att undersöka huruvida idéerna är genomförbara. Likväl ser vi ett intresse från större bolag som söker etablerade inhalatorer såsom ICOpre, ICOcap och ICOres, som är baserade på befintliga produkter, för nya formuleringar.

Slutligen, hur skulle du summera din upplevelse av den här upplagan av BIO-Europe?

– Det är en oslagbar upplevelse. Under tre hektiska dagar och kvällar träffar man hundratals människor från olika marknader inom läkemedelsindustrin, och ingår i många intressanta diskussioner och samtal. Förhoppningen och målet är givetvis att nå ett ömsesidigt avtal och etablera nya affärer. Desto fler man träffar, desto större möjlighet och sannolikhet till affär. Det är ren matematik. Vi hoppas och tror att våra samtal på BIO-Europe leder till nya avtal och affärer med tiden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev