Home Intervjuer Invent Medics vd om vägen till positivt kassaflöde

Invent Medics vd om vägen till positivt kassaflöde

Invent Medic siktar på positivt kassaflöde

Invent Medics vd om vägen till positivt kassaflöde

22 september, 2023

Invent Medic har fått en bra start på 2023, med ökad försäljning och minskade kostnader. Nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 5 Mkr i syfte att bygga vidare på de framgångar man haft med sin nya strategi. BioStock kontaktade vd Anna Lindström i samband med den pågående kapitalanskaffningen. Lindström berättar om vägen mot målet att bli kassaflödespositiva i slutet av nästa år.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på www.inventmedic.se den 11 september 2023.

Lundabaserade Invent Medic har specialiserat sig på att utveckla och sälja produkter inom kvinnohälsa. Bolagets egenutvecklade kontinensstöd, Efemia Bladder Support, är exempelvis utvecklat för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Efter att ha förvärvat Malmöbolaget FlowCup bygger de även upp ett sortiment med produkter som fokuserar på intimhygien.

Invent Medic har utvecklats starkt sedan omstruktureringen i slutet av 2021. Kostnaderna har minskat och försäljningen har ökat betydligt. Under det andra kvartalet 2023 uppgick försäljningen till över 2,1 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 170 procent jämfört med samma period 2022. Förlusten under det andra kvartalet 2023 uppgick till knappt 2 Mkr. Det kan jämföras med en förlust på över 3,5 Mkr för samma period 2022.

Storbritannien visar vägen

Bakom den stigande omsättningen ligger bland annat framgångar i Storbritannien, där kontinensstödet fått ett varmt mottagande. Den nya distributören i landet, iMEDicare, har varit en bidragande orsak till utvecklingen. Ett starkt kontaktnät tillsammans med investeringar i utbildning av förskrivare har varit en modell för framgång, som man nu siktar på att replikera i andra länder.

På den svenska marknaden, där Invent genomför marknadsföringen i egen regi, finns kontinensstödet nu representerat i 17 av de totalt 21 regionerna. Målet är så klart att man ska ha närvaro i samtliga landets regioner så snart som möjligt.

Samtidigt fortsätter Invent att bygga vidare på framgångarna med FlowCup. Inom detta område lanserade bolaget nyligen menstrosan Flow Undies, med ambitionen att bygga vidare utbudet.

Företrädesemission driver tillväxten vidare

Invent Medic har inga planer på att slå av på takten. Bolaget har som mål att bli kassaflödespositivt under slutet av 2024 och ett viktigt steg för att nå dit är den företrädesemission som bolaget är aktuellt med just nu. Emissionen är på totalt cirka 5 Mkr och är säkerställd till cirka 55 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Likviden kommer att användas för att etablera fler distributörer och intensifiera marknadsföringsarbetet för Efemia Bladder Support. Kapitalet kommer även att gå till investeringar i ett utökat produktutbud inom FlowCup. Slutligen kommer likviden att användas för att fortsätta arbetet med bolagets förvärvsstrategi.

Vd kommenterar

I samband med emissionen kontaktade BioStock Invent Medics vd Anna Lindström för att få hennes tankar om emissionen och vad som ligger framför bolaget.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst Anna, det är nu snart två år sedan ni lanserade er nya strategi. Hur går tankarna när du ser tillbaka på allt som hänt sedan dess?

– Det har hänt mycket i Invent Medic de senaste två åren och jag kan inte nog lyfta det enorma arbete och engagemang alla anställda och styrelsen har lagt ner för att implementera strategin och som lett till den försäljningsökning vi sett de senaste kvartalen. Och det är mycket arbete kvar att göra för vi har flertalet ytterligare områden att implementera inom strategin.

– Under de senaste två åren har vi lyckats med många saker som att etablera flera nya distributörer för Efemia Bladder Support, bli upphandlade i många fler regioner i Sverige och ta första steget på förvärvsstrategin genom förvärvet av FlowCup. Två år kan kännas som en lång tid, men att lyckats med detta samt mycket mer, samtidigt som organisationen genomgår stora förändringar och drar ned på kostnader är en bedrift.

– Nu bygger vi vidare på strategin, där de största områdena är att få i gång försäljningen i Tyskland, arbeta oss in i de nya regionerna i Sverige samt att öka ordervärdet inom FlowCup-kanalen.

Försäljningen av Efemia Bladder Support i Storbritannien är en stor anledning till den senaste tidens framgångar. Samtidigt är ni inte nöjda med utvecklingen i Tyskland. Vad är det man gör i Storbritannien som inte händer i Tyskland?

– Efemia Bladder Support säljs främst genom respektive sjukvårdssystem vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal är de främsta förespråkarna. De behöver undervisning och förståelse för produkten för att känna sig säkra och i sin tur rekommendera den till sina patienter.

– Skillnaden mellan länderna är hur våra distributörer interagerar med hälso- och sjukvårdspersonal. Det vi ser fungerar i Storbritannien liknar hur vår distributör i Norge arbetar, samt hur vi arbetar i Sverige.

Utöver Norden, Tyskland och Storbritannien har ni även expanderat till Island, Frankrike och Australien. Vilka förväntningar har ni här?

– Vi har störst förväntningar på Storbritannien och Tyskland eftersom de är två folkrika länder i Europa som båda har Efemia Bladder Support subventionerat i sina sjukvårdssystem. Cirka 70 procent av de kvinnor i Europa som har möjlighet att får Efemia Bladder Support subventionerat lever i antingen Storbritannien eller Tyskland. Därför är det mycket positivt att försäljningen drar iväg i Storbritannien och vi arbetar med att få samma tendens i Tyskland.

– För Island, Frankrike och Australien är situationen annorlunda eftersom kvinnan själv får stå för kostnaden. Samtidigt så fokuserar de på att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal på samma sätt som våra distributörer i Storbritannien och Norge. På alla tre marknaderna har produkten mottagits väl och vi ser att dessa marknader kommer att bidra positivt till omsättningen inom Invent Medic.

Hur ser det ut gällande att addera ännu fler länder till den listan?

– Att supportera existerande marknader är första fokuset. Vi har en spännande utmaning i Sverige med att vi under kort tid har blivit upphandlade i flera Regioner och snart täcker hela Sverige. Samtidigt är det mycket viktigt att komma igång i Tyskland där vi ser en stor potential.

– Det vi har lärt oss är hur en distributör bör nå ut till hälso-och vårdpersonal för att de ska rekommendera Efemia Bladder Support. När vi går in i fler länder i Europa så ska vi ha distributörer som har samma synsätt på hur jobbet ska göras som oss.

Det är inte bara nya marknader ni satsar på. När det gäller FlowCup-familjen så vill ni addera fler produkter. Kan du berätta lite mer om det?

– För mindre än två månader sedan lanserade vi menstrosorna FlowCup Undies. Vi jobbar fortsatt med den lanseringen, för produkten är fortfarande väldigt ny för våra kunder. Introducering av vår biocidfria menstrosa FlowCup Undies kom lägligt när flera kända märken har fått säljstopp i Sverige på grund av att de inte redovisat vilja kemikalier de har i trosorna.

– För oss på Invent Medic med bakgrund inom medicinteknik är det självklart att inte har bakteriedödande ämnen, biocider, i trosorna med hänsyn till användarnas underlivshälsa och för miljön.

– När vi nu tittar på nya produkter att introducera på www.flowcup.com så arbetar vi med att ta in kompletterande produkter som man kan sälja ihop med nuvarande sortiment. Genom att kombinera ihop olika produkterbjudande är målsättningen att öka snittordervärdet. Under sommaren har vi genomfört en undersökning bland våra kunder för att få deras syn på vilka produkter som skulle intressant att introducera. Det har givit oss en lista som vi arbetar aktivt med.

Förvärv en viktig del av er tillväxtstrategi. Kan du berätta lite mer om vad det är för bolag ni letar efter?

– Vi gjorde vårt första förvärv, FlowCup, i början av 2023 och har sedan dess arbetat med att integrera bolaget, genom att både lansera FlowCup Flex samt menstrosorna FlowCup Undies. Det viktiga i den fortsatta förvärvsprocessen är att bolagen passar med varandra och att det finns tydliga synergieffekter mellan bolagen. Vi tittar på bolag med varumärken och produkter med fokus på kvinnohälsa inom tre affärsområden: medicintekniska produkter, konsumentprodukter och it-teknikdrivna produkter.

– Vi är starka inom Medtech. Det bevisade vi under 2022 när Efemia Bladder Support erhöll certifiering i enlighet med EU:s nya medicintekniska direktiv, MDR. Många företag har detta tids- och kostnadskrävande arbete framför sig. Vissa kommer inte at kunna nå̊ dit och lämnar därför den Europiska marknaden. Det är en stor konkurrensfördel att redan ha MDR. Samtidigt gör övergången till MDR det mer utmanande att värdera förvärvskandidater med bra produkter men med hela detta arbete framför sig.

Avslutningsvis, Invent Medic har ett mål om att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024. Hur ska emissionen ta er till detta mål?

– Det viktiga är försäljningen och det fortsätta arbetet med att öka den. Det kommer att ske på många olika områden men det är särskilt tre som är drivande:

– Först för Efemia Bladder Support behöver försäljningen i Tyskland komma i gång. Vi arbetar med olika distributörslösningar för att snabbare utbilda och träna förskrivare så att vi kan nå en likande försäljningsutveckling som i Storbritannien.

– Hemmamarknaden för Efemia Bladder Support med fler upphandlade regioner blir allt viktigare. Nu gäller det att använda det kontaktnätvek som vi byggt upp till att öka förskrivningen. Vi är därmed synliga på förskrivningsutbildningar, på konferenser samt genom direktbesök.

– För FlowCup-sortimentet kommer vi att arbeta med att nå målsättningen med att adderade produkter, inklusive menstrosorna FlowCup Undies, ska dubbla ordervärdet. Vi har till exempel satt målet att minst 15 procent av kunderna kommer att addera en menstrosa vid köp och det kommer att bidra mycket positivt.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev