Home Intervjuer Scandion Oncology rapporterar framsteg under Q2

Scandion Oncology rapporterar framsteg under Q2

Scandion Oncology rapporterar framsteg under Q2

Scandion Oncology rapporterar framsteg under Q2

25 augusti, 2023

Scandion Oncologys Q2-rapport som presenterades under onsdagen, betonar framstegen med huvudkandidaten SCO-101 i de kliniska CORIST och PANTAX-studierna. Bolaget har även stärkt patentskyddet för kandidaten till år 2042, samt säkerställt att finansieringen räcker till andra halvåret 2024. Under hösten väntar sig bolaget att kunna presentera mer data från samtliga pågående studier, inklusive den prekliniska blodcancerstudien.

Majoriteten av alla behandlingar av patienter med metastaserad cancer misslyckas. Detta beror främst på att cancercellerna är resistenta redan när cancerdiagnosen är konstaterad, eller att resistensen uppstår under behandlingen. Scandion Oncologys mål är att bekämpa cancercellernas resistens mot dagens cancerbehandlingar.

Kliniska studier fortlöper enligt plan

Scandion utvärderar för närvarande den ledande kandidaten SCO-101 i fas II- respektive Ib-studierna CORIST och PANTAX. Dessa studier är fokuserade på kemoterapiresistent metastaserad tjocktarmscancer (mCRC) respektive pankreascancer – två sjukdomar där läkemedelsresistens drabbar 9 av 10 patienter.

Tidigare i år utökade bolaget sin pipeline med blodcancerformen akut myeloisk leukemi (AML) där läkemedelsresistens drabbar över hälften av patienterna. I april stärktes bolaget av en vetenskaplig studie som pekar på behovet av nya behandlingar som adresserar läkemedelsresistens i AML. Läs mer. Scandion väntar sig kunna presentera prekliniska data under H2, 2023.

I fas II-studien CORIST ges patienterna SCO-101 tillsammans med FOLFIRI, det vill säga dagens standard-of-care för mCRC. Samtliga patienter som deltar i denna kliniska studie har tidigare uppvisat resistens mot FOLFIRI.

Fas II-studien CORIST

Den första delen av fas II-studien CORIST kunde fastställa en säker dos av SCO-101 med FOLFIRI och man slutförde denna framgångsrikt med positiva interimsresultat i juni 2021. Den andra delen har rekryterat 25 patienter och fokuserar på säkerhet och effektivitet. Topline-data från slutet av Q3, 2022 bekräftade säkerheten och toleransen för SCO-101, med vissa observerade tumörreduktioner. Läs mer här.

Baserat på dessa resultat är CORIST del 3 utformade för att optimera doseringen av SCO-101 och kemoterapi för att maximera effekten hos patienter med mCRC. Målet är att uppnå en tumörreduktion på 30 procent, vilket därmed skulle bevisa att behandlingskonceptet fungerar.

Bolaget väntar sig att kunna presentera data från den pågående studien under H2, 2023. Beroende på hur studien utfaller kan bolaget planera del 4 av CORIST, en klinisk proof-of-concept-studie.

Fas Ib-studien PANTAX

PANTAX-studien syftar till att fastställa en säker dos av SCO-101 i kombination med standard-of-care kemoterapierna nab-paclitaxel och gemcitabin hos patienter med icke opererbar eller metastaserad pankreascancer. Bolaget initierade fas Ib-dosstudien under 2020, och i augusti 2022 ökade man doseringen till högre nivåer än förväntat. Detta förlängde studien till H1, 2023. I våras identifierade man den maximalt tolererade dosen av SCO-101, 200 milligram, i kombination med standard-of-care. Läs mer.

Presentation av toplineresultat från PANTAX ska ske vid European Society for Medical Oncology (ESMO)-kongressen i oktober och en fullständig analys kan vi troligen vänta oss under den första halvan av 2024. Denna analys kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen inom bukspottkörtelcancer och/eller andra indikationer.

Sammanfattningsvis har Scandion Oncology doserat SCO-101 i högre doser än väntat, vilket visar på en god tolerans, samtidigt som man når målet att identifiera den maximalt tolererade dosen av kandidaten. Dessutom ger det en god grund för bolaget för vidare analys och utveckling av SCO-101 som en kombinationsbehandling.

Stärkt patentskydd

Scandion Oncologys Q2-rapport visar att bolaget även har förlängt den finansiella uthålligheten efter besparingar, vilket gör att verksamheten är finansierad till andra halvåret av 2024.

Francois Martelet, vd Scandion Oncoloogy
Francois Martelet, vd Scandion Oncology

I juli säkrade bolaget ett kommande patentgodkännande i EU som täcker de fasta kristallformerna av SCO-101, vilket inkluderar den form av substans som Scandion förväntar sig att kommersialisera. Patentet kommer, vid ett slutligt godkännande, att vara giltigt till år 2042 och förlänger därmed den potentiella kommersiella exklusivitetsperioden för SCO-101.

Samtidigt möjliggör patentet en expanderad utveckling av SCO-101 till nya indikationer och läkemedelskombinationer, samt att det kan stärka bolaget i framtida partnerdiskussioner. Sist, men inte minst, minskar man dessutom potentiellt den totala utvecklingsrisken i bolaget genom adderingen av akut myeloisk leukemi (AML) till sin prekliniska pipeline.

Vd kommenterar

I en kommentar till BioStock säger Scandions vd, Francois Martelet, M.D.:

“Scandion had a good second quarter of 2023 in which we continued to seamlessly execute our strategy and plans. We maintained strong momentum in the CORIST trial, reduced internal and external costs to extend our cash runway and significantly enhanced the patent protection of SCO-101, our lead compound. Further, we continued the pre-clinical research in Acute Myeloid Leukemia (AML). All in all, it was another quarter with strong operational execution in which we right-sized the company and made several efforts to de-risk our development pipeline.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev