Home Nyheter EU-patent ger Scandion utökad kommersiell exklusivitet

EU-patent ger Scandion utökad kommersiell exklusivitet

EU-patent ger Scandion utökad kommersiell exklusivitet

EU-patent ger Scandion utökad kommersiell exklusivitet

19 juli, 2023

Det europeiska patentverket EPO avser att bevilja ett substanspatent för bioteknikbolaget Scandions ledande läkemedelskandidat SCO-101. Detta patent, som täcker de solida kristallformerna av SCO-101, kan ge en period av kommersiell exklusivitet fram till minst år 2042. Samtidigt fortsätter bolaget utvecklingen av sina kandidater mot läkemedelsresistent cancer.

I många fall är dagens behandlingar inte tillräckliga för att bota cancerpatienter. En viktig orsak till detta är utvecklingen av läkemedelsresistens, där cancern lyckas undvika effekten av behandlingen genom olika mekanismer. Läkemedelsresistens är den främsta hindrande faktorn för att bota cancerpatienter, och för närvarande saknas effektiva läkemedel för att kringgå dessa mekanismer.

Det är i detta medicinska vakuum som det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology är verksamma, med syftet att dagens kemoterapi ska kunna verka längre och bättre.

Många patienter utvecklar läkemedelsresistens

Den längst framskridna kandidaten SCO-101 utvecklas i två studier: en fas II-studie inom metastaserad tjocktarmscancer, CORIST, och en fas Ib-studie inom pankreascancer, PANTAX.

Dessa studier är inriktade på metastaserande tjocktarms- och pankreascancer, där läkemedelsresistens förekommer hos cirka 90 procent av patienterna.

I våras utökade bolaget tillämpningsområdet för SCO-101 till att även omfatta akut myeloisk leukemi (AML), en blodcancerform med en återfallsfrekvens på över 50 procent. En betydande del av återfallen kan tillskrivas läkemedelsresistens, och det protein som SCO-101 riktar in sig på, nämligen ABCG2, spelar en väsentlig roll i denna resistens.

Potential att bekämpa läkemedelsresistens hos cancerpatienter

SCO-101 ges i kombination med nuvarande standard-of-care inom respektive indikation – FOLFIRI respektive nab-paclitaxel + gemcitabine. Bolagets mål är att förbättra effektiviteten hos befintliga standardbehandlingar, ge en ökad klinisk effekt och därmed en längre överlevnadstid och förbättrad livskvalitet.

Patentgodkännande i EU ger marknadsexklusivitet till 2042

Francois Martelet, vd Scandion Oncoloogy
Francois Martelet, vd Scandion Oncology

Den 18 juli meddelade Scandion att det Europeiska patentverket (EPO) avser bevilja ett substanspatent för SCO-101. Detta beslut följer på en positiv bedömning som utfärdades av EPO i januari 2023. Läs mer här.

Om patentet beviljas kommer det att täcka de solida kristallformerna av SCO-101, inklusive den form av substans som Scandion förväntar sig att kommersialisera. Patentet, som kommer att vara giltigt till år 2042, ger således bolaget nära 20 års kommersiell exklusivitet för SCO-101.

I en kommentar till BioStock säger Scandion Oncologys vd Francois Martelet:

“Vi är mycket engagerade i att bekämpa läkemedelsresistens hos cancerpatienter och i SCO-101 ser vi lovande möjligheter att uppnå detta mål. Genom att utveckla en kombinationsbehandling som tar sikte på läkemedelsresistens och som samtidigt förbättrar effekten av befintliga terapier, hoppas vi kunna göra en verklig skillnad för patienterna. Med detta patentgodkännande får vi dessutom nya möjligheter att expandera utvecklingen av SCO-101 till nya indikationer och läkemedelskombinationer, vilket i sin tur kan göra en framtida behandling tillgänglig för fler patienter.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev