Home Nyheter Framsteg för Stayble Therapeutics under andra kvartalet

Framsteg för Stayble Therapeutics under andra kvartalet

Stayble

Framsteg för Stayble Therapeutics under andra kvartalet

25 augusti, 2023

Andra kvartalet var en intensiv period med flera viktiga prestationer för det Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Stayble Therapeutics. En framgångsrik kapitalanskaffning gör att bolaget kan driva de två pågående studierna med STA363 i önskad takt. Enligt planen kommer fas IIb-studien inom degenerativ disksjukdom att avslutas under andra halvan av 2023. Bolaget ser även fram emot att behandla den första patienten i fas Ib-studien inom diskbråck.

Stayble Therapeutics utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot smärta vid degenerativ disksjukdom och kroniskt diskbråck. Läkemedelskandidaten bygger på en kroppsegen substans, mjölksyra, som ges som en singelinjektion i diskkärnan. Bolagets målsättning är att endast ett behandlingstillfälle ska ge livslång smärtlindring och ökad livskvalitet.

Bolaget genomför just nu en fas IIb-studie på patienter med degenerativ disksjukdom och inleder en fas Ib-studie inom diskbråck.

Stärkt kassa efter emission

Den 22 augusti offentliggjorde Stayble Therapeutics rapporten för andra kvartalet där de redovisar ett rörelseresultat på -6,87 Mkr och en kassabehållning på 25,6 Mkr vid periodens utgång.

Bolaget stärkte kassan under kvartalet genom en företrädesemission som tecknades till totalt cirka 90 procent och som tillförde 31,7 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet säkerställer finansiering av bolagets två pågående kliniska studier samt förberedelser inför partnerskap.

Framsteg i fas IIb-studien

I början av andra kvartalet meddelade Stayble positiva interimsdata från fas IIb-studien på patienter med degenerativ disksjukdom. Interimsresultaten visar fortsatt god säkerhet och tolerabilitet, samt låg spridning i smärtmätningar. Studien fortlöper nu enligt plan mot målet att presentera top-line data under fjärde kvartalet i år.

I mitten av sommaren hade cirka 90 procent av patienterna genomfört sin 12-månadersuppföljning. Detta innebär att merparten av studiens data har säkrats, vilket ökar sannolikheten för att kunna dra konklusiva slutsatser kring studiens resultat.

Fas Ib-studien inom diskbråck inleds

Under andra kvartalet har Stayble Therapeutics även fortsatt med uppstarten av den kliniska fas Ib-studien på patienter som lider av smärta på grund av diskbråck i ländryggen. Enligt rapporten är diskbråcksstudien i full gång med flera uppstartade kliniker i Polen. Bolaget ser fram emot att behandla de första patienterna under Q3. Studien utvärderar främst säkerhet och tolerabilitet, men även volymförändringar av disken.

Strategiska rekryteringar

Dessutom har bolaget även gjort betydande tillskott till sitt team genom strategiska rekryteringar under andra kvartalet. Under april månad anslöt Jarkko Kalliomäki som Chief Medical Officer med omfattande erfarenhet inom rehabiliteringsmedicin, smärtlindring och läkemedelsindustrin. Dessutom presenterades dr Daisuke Sakai som ny vetenskaplig rådgivare med expertis inom behandling av degenerativ disksjukdom och diskbråck, samt erfarenhet av den japanska marknaden.

Givande partnerskapdiskussioner

Rapporten lyfter även att man har gjort framsteg i arbetet med partnerskap. Bolagets deltagande vid BIO International Convention i Boston ledde till givande diskussioner och flera lovande kontakter med globala bolag med kapacitet att genomföra ett kliniskt fas III-program med STA363, samt regulatoriska förberedelser och framtida kommersialisering.

Intresset för STA363 var stort under konferensen enligt vd Andreas Gerward:

»Under mötet noterade vi ett ökat intresse för projekt inriktade på långvarig smärta och för utfallet i vår fas IIb-studie, där även en moderat effekt på smärtskalan ses som högintressant. Det gensvar vi fått, tillsammans med det faktum att vår läkemedelskandidat STA363 nu omfattar två indikationer, gör att vi ser fram emot fortsatta intressanta diskussioner«

Spännande höst med resultatrapportering

Bolaget ser nu fram emot en spännande höst med resultat från fas IIb-studien och rekrytering av de första patienterna i fas Ib-studien. Med två indikationer i portföljen ökar värdet av STA363-projektet och minskar utvecklingsrisken. Samtidigt ökar chansen att ta fram en ny och effektiv behandling som kan ge livslång lindring av kronisk ryggsmärta – och som kan göra verklig skillnad i människors dagliga liv.

Bolagets framsteg under våren, och förväntningarna inför hösten, återspeglas även i aktiekursen som har gått upp med cirka 89 procent under de senaste tre månaderna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev