Home Intervjuer Curasight hoppas bygga vidare på starkt momentum

Curasight hoppas bygga vidare på starkt momentum

Starkt momentum för Curasight under Q2

Curasight hoppas bygga vidare på starkt momentum

30 augusti, 2023

Det andra kvartalet 2023 var på många sätt avgörande för danska Curasight. Bolaget säkrade sitt första partnerskapsavtal och kunde även presentera ytterligare lovande resultat inom huvudindikationen, hjärncancer. BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer.

Curasight, ett Köpenhamnsbaserat bioteknikbolag, siktar in sig på uPAR-proteinet i sin kamp mot cancer genom uTRACE och uTREAT. Den förstnämnda läkemedelskandidaten hjälper till att lokalisera cancerceller och bedöma deras aggressivitet, vilket ger viktiga insikter om tumörens egenskaper. uTREAT å sin sida, är utrustad med en beta-emitterande radionuklid, vilket ger en strålbehandling med hög precision och kort räckvidd.

Ett första partnerskapsavtal med Curium

Det andra kvartalet 2023 har inneburit betydande framsteg, inklusive partnerskapsavtalet med Curium och lovande resultat, såväl prekliniska som kliniska.

I Curium-affären är Curasight berättigat till upp till 70 MUSD i milstolpsbetalningar och tvåsiffriga procentuella royaltybetalningar på kommande försäljning. Curasight kommer att ansvara för uTRACE-teknologins utveckling inom prostatacancer och söka regulatoriska godkännanden i USA och EU. Samtidigt kommer Curium att stå för den kommersiella tillverkningen och för global kommersialisering.

Du kan läsa mer om affären här.

Lovande resultat i hjärncancer

Under kvartalet har Curasight även presenterat lovande prekliniska resultat för uTREAT, vid behandling av glioblastom, en aggressiv form av hjärncancer. Studierna visade signifikant tumörtillväxthämning och förbättrad överlevnad hos behandlade djur jämfört med obehandlade. Dessa lovande resultat visar enligt bolaget uTREATs potential som behandling av hjärncancer.

Potentialen inom hjärncancer sträcker sig dock längre än så. Curasight kunde under kvartalet också presentera kliniska resultat från den prövarinitierade fas II-studien i primär hjärncancer med uTRACE. Enligt bolaget validerade resultaten kandidaten som ett möjligt prognostiskt verktyg inom indikationen.

“In the trial, 94 per cent of glioblastomas (WHO grade 4 gliomas) were uPAR-PET positive. This underscores the validity of using uPAR-PET as a target for improved diagnosis and categorisation in the context of aggressive brain cancer”, skriver bolagets vd Ulrich Krasilnikoff i Q2-rapporten.

Du kan läsa mer om resultaten här.

Fortsatt stark finansiell ställning

Tittar vi på finanserna var kassaflödet under det andra kvartalet cirka -11,9 MDKK. Curasight gick ur kvartalet med en kassa om cirka 32 MDKK. Enligt bolaget är den ekonomiska ställningen fortsatt solid och utvecklingsarbetet fortskrider. Curasight arbetar för närvarande med att identifiera framtida finansieringsalternativ, vilket kan inkludera fler strategiska partnerskap.

VD kommenterar

I samband med Q2-rapporten kontaktade BioStock vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om hans syn på kvartalet och vad som ligger framför bolaget.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

First of all Ulrich, how would you characterise the second quarter of 2023?

– The second quarter of 2023 represented one of the most strategically eventful quarters in Curasight’s history. We have continued to build upon the successes of the past year, marked by the momentous achievement with the partnership agreement with Curium, a global leader in the industry.

– Furthermore, we received encouraging preclinical results for uTREAT in treating aggressive brain cancer (glioblastoma). Our preclinical studies have demonstrated the effectiveness of uTREAT in inhibiting tumor growth and significantly improving survival rates in a preclinical model of human aggressive brain cancer. The data unequivocally supports our strategic focus on developing uTREAT as a viable treatment option for patients with aggressive brain cancer.

– Finally, we were pleased to share positive outcomes from the investigator-initiated phase II study using uTRACE in primary brain cancer. The study, carried out at Rigshospitalet in Copenhagen, was a milestone achievement, validating uTRACE as a highly prognostic tool for progression-free survival and overall survival in patients with primary glioblastomas.

You recently closed a deal with Curium. Why is Curium an ideal partner for the development and commercialisation of uTRACE?

– Curium is the world’s largest nuclear medicine company and an expert in developing, manufacturing and commercialising world-class radiopharmaceutical products across the world. Besides Curium has proven skills in commercialising products, why this partnership represents a significant stride towards making our advanced technology available to prostate cancer patients worldwide.

– Under this agreement, Curasight will be able to develop our proprietary uTRACE technology for use in prostate cancer, seeking regulatory approvals in both the EU and USA. In turn, Curium will assume the crucial responsibilities of commercial manufacturing and worldwide commercialisation of uTRACE.

– Finally, this collaboration serves as a validation of the robustness of our uTRACE platform and its potential to positively impact a vast number of prostate cancer patients across the globe.

With the promising results in glioblastoma, what is going to be the next step in that indication?

– We have seen promising results in glioblastoma, that strongly support our strategic intent to pursue a theranostic approach using uTRACE and uTREAT in glioblastoma patients. We are now working on how we can accelerate the clinical development in this cancer indication based on a theranostic approach in order get both uTRACE and uTREAT to the market as soon as possible.

Looking at the rest of 2023, what milestones do you hope to be able to report in the coming months?

– When looking at the rest of 2023, we hope to be able to report results of preclinical studies in an additional cancer type with uTREAT. We also hope to present detailed results of the phase II study with uTRACE in brain cancer, when they have been published in a peer-reviewed scientific journal.

– Furthermore, uTRACE is also under testing in additional investigator-initiated phase IIb study in lung cancer (NSCLC), where interim results will be presented at the World Molecular Imaging Congress in Prague in September. We look forward to report on these results once available.

– On top of that we hope to be able report some regulatory and business-related milestones, which will support the strong momentum we had achieved in the first half of 2023.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev