Home Intervjuer BiBBs CMO kommenterar lovande resultat i urinblåsecancer

BiBBs CMO kommenterar lovande resultat i urinblåsecancer

BiBBInstruments MIBC results

BiBBs CMO kommenterar lovande resultat i urinblåsecancer

12 juni, 2023

Lundabaserade BiBBInstruments fortsätter leverera positiva studieresultat, denna gång med produktvarianten EndoDrill URO. Resultaten visar att instrumentet på kan ta behandlingsavgörande prover på ett säkert sätt, tidigare i diagnosprocessen vid misstanke om urinblåsecancer. BioStock pratade med CMO Charles Walther, som berättar mer om potentialen inom indikationen.

BiBBInstruments (”BiBB”) vill möjliggöra en förbättrad provtagning av svårdiagnostiserade och livshotande cancerformer med hjälp av bolagets eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, EndoDrill. Denna teknik har utvecklats specifikt för att ta högkvalitativa vävnadsprover i samband med endoskopiskt ultraljud (EUS) och endobronkiellt ultraljud (EBUS).

BiBB erbjuder för närvarande tre olika produktvarianter, av vilka två redan har genomgått klinisk utvärdering. EndoDrill GI är utformad för att diagnostisera tumörer i övre delen av mag-tarmkanalen, medan EndoDrill URO är avsedd för att diagnostisera muskelinvasiv urinblåsecancer (MIBC). EndoDrill URO är den enda produkten av de tre varianterna som inte använder sig av ultraljudsvägledning då ett standardcytoskop används för undersökning och vävnadsprovtagning. Den tredje varianten, EndoDrill EBUS, befinner sig i sen utvecklingsfas och är avsedd för att användas vid lungcancerdiagnostik.

Positivt utfall i blåscancerstudie

Under onsdagen förra veckan meddelade BiBB att resultaten från den första kliniska studien med EndoDrill URO publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Urology Open Science. Studien utvärderade 10 patienter och jämförde biopsier tagna med EndoDrill URO med prover tagna med den med invasiva standardmetoden transuretral resektion av blåstumör (TURB). Studien syftade till att utforska möjligheten att för första gången ta vävnadsprover av djupt växande tumörer i urinblåsan under den inledande endoskopiska undersökningen, och på så vis undvika TURB-proceduren.

Resultaten visar att instrumentet är säkert att använda och kan ta avgörande prover tidigare i vårdprocessen vid misstanke om urinblåsecancer. Detta kan innebära en tidigare diagnos och potentiellt en tidigare behandling, och således förbättra överlevnaden.

EndoDrill URO lyckades ta en biopsi i 9 av 10 undersökta patienter. I det tionde fallet begränsades provtagningen av stora blodkärl. I 6 av 9 fall kunde muskelinvasiv urinblåsecancer bekräftas, och i 7 av 9 fall kunde djupväxt av blåsväggens muskellager bedömas. Genetisk mutationsanalys genomfördes också i 8 fall och i 7 av dessa var analysen framgångsrik.

Studien planerades och genomfördes av en ledande klinisk forskningsgrupp, ledd av professor Fredrik Liedberg vid Skånes universitetssjukhus, vars hypotes är att en tidig diagnos med EndoDrill kan möjliggöra en bättre och tidigare bedömning av tumörens djup. Detta skulle innebära en tidigare behandlingsstart och en högre överlevnad för en patientgrupp, vars femårsöverlevnad endast är cirka 50 procent.

Läs mer om studiens bakgrund och marknadspotentialen för EndoDrill här.

CMO berättar om potentialen inom MIBC

BioStock hörde av sig till CMO Charles Walter som berättade mer.

Med bakgrund av de nya resultaten, vilka fördelar kan EndoDrill URO erbjuda patienter med misstänkt MIBC?

– Viktigast av allt var att EndoDrill URO kunde ge en tidigare bekräftad diagnos, inklusive information om optimal behandling och prognos. Ett stort problem med nuvarande behandling är att det diagnostiska standardkirurgiska ingreppet TURB kan fördröja den slutliga behandlingen.

Charles Walther, CMO BiBBInstruments
Charles Walther, CMO BiBBInstruments

Hur mycket tidigare behandlingsstart kan vävnadsprovtagning med EndoDrill URO i bästa fall leda till?

– Det finns alltid variationer och många faktorer att ta hänsyn till, men i bästa fall skulle en lyckad tidig biopsiprovtagning med EndoDrill URO kunna minska tiden till behandling med 1 till 1,5 månader. En viktig fråga för forskargruppen är att se om denna tidsreduktion kan påverka överlevnaden positivt.

En randomiserad effektstudie blir nästa steg med denna produktvariant. Kan du berätta mer om studien?

 – Nästa fas är en randomiserad klinisk studie som kommer att jämföra den tidiga och mindre invasiva vävnadsprovtagningen med EndoDrill URO med standardbehandlingen med kirurgisk TURB. Studien, som redan har godkänts av tillsynsmyndigheterna, kommer att inkludera 64 patienter med misstänkt MIBC, och det rigorösa studieprotokollet inkluderar bedömning av tid till behandling, säkerhet, instrumentets prestanda, överlevnad och hälsoekonomi.

Vad är marknadspotentialen inom MIBC?

 – Om vi lyckas är värdet som skapas för patienten och sjukvården med en tidig, korrekt och behandlingsavgörande diagnos genom EndoDrill-biopsiprovtagningen betydande, och vår nya biopsiprodukt kan potentiellt förändra den nuvarande behandlingsproceduren för MIBC. Den oberoende kliniska forskargruppen använder frasen “paradigmskifte” för att indikera potentialen med en tidigare diagnos av MIBC.  

– Varje år diagnostiseras cirka 600 000 personer med urinblåsecancer världen över. I cirka 25 procent av dessa fall växer cancern in i blåsans muskel. Detta utgör marknadsmöjligheten för EndoDrill URO och för närvarande finns det inga konkurrerande biopsiinstrument inom indikationen MIBC.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev