Home Nyheter BiBBInstruments har slutfört studie i urinblåsecancer

BiBBInstruments har slutfört studie i urinblåsecancer

Bibb completes bladder cancer study

BiBBInstruments har slutfört studie i urinblåsecancer

3 augusti, 2022

Medtechbolaget BiBBInstruments tar itu med en av de stora utmaningarna inom cancerdiagnostik – att fånga upp muskelinvasiv urinblåsecancer i ett tidigt skede utan behovet av en invasiv procedur som kallas transuretral resektion av blåstumör, eller TURBT. Bolagets eldrivna biopsiinstrument EndoDrill URO har utvecklats med detta mål i åtanke, och BiBBInstruments har meddelat att dess pilotstudie med instrumentet har slutförts.

Urinblåsecancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos män och drabbar årligen cirka 570,000 människor världen över och orsakar fler än 200 000 dödsfall, enligt World Cancer Research Fund. Medan den vanligaste typen av blåscancer har låg risk för spridning, involverar muskelinvasiv blåscancer (MIBC), som står för cirka 25 procent av fallen och har en 5-årsöverlevnad på cirka 50 procent, tumörtillväxt som sprider sig till de underliggande muskellagren som omger blåsan.

En tidig diagnos spelar en stor roll för att uppnå ett positivt resultat för patienten. Men på grund av MIBC-tumörers känsliga lokalisering är biopsier riskfyllda att utföra, och patienter behöver ofta genomgå en större procedur som kallas TURBT (transuretral resektion av blåstumör) för vävnadsprovtagning. Detta är ett invasivt kirurgiskt ingrepp som kräver att patienten sövs, vilket orsakar senareläggning av eventuell behandling.

Feasabilitystudie med EndoDrill URO avslutad

BiBBInstruments “BiBB” EndoDrill URO kan vara svaret för att träffsäkert upptäcka muskelinvasiv blåscancer redan vid den första endoskopiska undersökningen, och på så sätt undvika TURBT helt och hållet. Produkten är en del av en familj av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument som utvecklas av bolaget: EndoDrill – världens första CE-märkta (2020) eldrivna EUS (endoskopiskt ultraljud) biopsiinstrument. Det har fördelen att ta djupa och sammanhängande kärnbiopsier, vilket möjliggör mer exakt och tillförlitlig diagnostik. För mer information om bolaget och teknologin, inklusive en kort förklarande video om hur EndoDrill fungerar, läs här.

Fredrik Liedberg, professor i urotelial cancer och ordförande för CancerCentrums nationella vårdprogram för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, besökte BiBB 2020 efter att ha hört talas om EndoDrill. Liedberg med kollegor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö påbörjade en klinisk feasabilitystudie med EndoDrill URO under 2021 för att undersöka instrumentets diagnostiska träffsäkerhet och dess möjliga komplikationsfrekvens. Den studien är nu avslutad och en djupare analys av data sammanställs och förbereds för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

BiBBs grundare Dr Charles Walther kommenterade slutförandet av studien:

»Pilotfasen på 10 patienter, som utgör det första steget inför en planerad randomiserad klinisk studie, är nu avslutad. Det känns väldigt tillfredsställande att se hur vår teknik kan tillföra patienter och användare ett stort mervärde. Det är också fantastiskt att se engagemanget som alla involverade i studien upp­visar. Vi ser fram emot utvärderingen och att resultaten presenteras vetenskapligt«

Effektstudie härnäst

Under tiden har professor Liedbergs team satt ihop planer för en uppföljande randomiserad effektstudie.

Effektstudien har redan godkänts av myndigheterna, förutsatt att pilotstudiens fördefinierade effektmått uppfylls. Denna studie kommer att inkludera 64 patienter som ska randomiseras till antingen tidig endoskopisk provtagning med EndoDrill (n=32) eller till standardiserat vårdförlopp, inklusive TURBT-procedur (n=32). Studien kommer att utvärdera, bland andra parametrar, tiden från radiologisk misstanke om MIBC till behandlingsstart, möjliga komplikationer relaterade till EndoDrill-provtagningen och cancerspecifik tvåårsöverlevnad (CSS).

EndoDrills miljardpotential

När man tittar på den globala incidensen och dödligheten av MIBC uppskattar BiBB att cirka 140 000 patienter per år är framtida kandidater för tidig provtagning med EndoDrill URO, vilket innebär en total marknadspotential om cirka 1 miljard SEK per år.

Den summan är alltså utöver marknadspotentialen för resten av EndoDrill-familjen: EndoDrill GI och EndoDrill EBUS. BiBB genomförde nyligen framgångsrikt en klinisk utvärdering med EndoDrill GI som gav Proof-of-Concept för EndoDrill i submukosala magsäckstumörer. Dessutom finns planer på att börja utvärdera EndoDrill GI vid misstänkt pankreascancer under andra halvåret. Samtidigt befinner sig EndoDrill EBUS, ett instrument avsedd för endoskopisk provtagning av misstänkt lungcancer, i sen utveckling.

Sammantaget innebär detta för BiBB en marknadspotential om cirka 8,2 miljarder SEK, eller nära 1 miljard USD. Läs mer om bolagets marknadspotential här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev