Home Intervjuer Dicot går mot sommaren med stärkt team och kassa

Dicot går mot sommaren med stärkt team och kassa

Stärkt team och kassa för Dicot

Dicot går mot sommaren med stärkt team och kassa

23 maj, 2023

I augusti förväntas Dicot ta sitt hittills största steg som utvecklingsbolag. Då planeras starten av klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten LIB-01. Bolaget har det senaste kvartalet jobbat hårt med att förstärka både sitt team och kassan inför studiestarten. BioStock kontaktade vd Elin Trampe för att få hennes tankar kring kvartalet som gått.

Läkemedelsbolaget Dicot är i full färd med att utveckla LIB-01 till ett modernt potensläkemedel för behandling av erektionsproblem. Målet är att ta fram ett preparat med längre verkningstid och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag. Dicot strävar efter att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning, och därmed förbättra samlivet för drabbade män och deras partners.

Goda resultat i tox-programmet

Bolaget slutförde nyligen det prekliniska toxikologiprogrammet för LIB-01, i vilket läkemedelskandidaten visade en god säkerhetsprofil. För att fortsätta enligt tidplan bokade Dicot in klinikstart hos Clinical Trial Consultants (CTC) i augusti för fas I-studierna. Starten förutsätter att bolaget lämnar in nödvändiga handlingar till Läkemedelsverket och att man därefter får tillstånd att starta studien.

Bolaget kunde nyligen även meddela att den amerikanska kontraktstillverkaren Thermo Fisher Scientific nu slutfört tillverkningen av det studieläkemedel som är ämnat att användas och att studieläkemedlet anlänt till Sverige.

Stärker teamet och kassan inför fas I

Inför det fortsatta arbetet med LIB-01 har bolaget även stärkt sitt team genom att välkomna dr Padma-Nathan som konsult. Med sin omfattande expertis inom sexualmedicin och erfarenhet från utvecklingen av Viagra och Cialis tillför han värdefull kunskap. Ytterligare en förstärkning är rekryteringen av Mats Silvander som Chief Technical Officer, med planerad start i augusti. Dessa tillskott förstärker Dicots kapacitet inom strategiskt viktiga områden och hjälper bolaget mot nästa steg.

Teamet är dock inte det enda som håller på att få förstärkning. Under första kvartalet genomförde Dicot en företrädesemission på drygt 50 Mkr. Att emissionen övertecknades till 110 procent i den utmanande miljö som råder på kapitalanskaffningsmarknaden får ses som ett bra kvitto. Nästa vända väntar i början av juni då bolaget har teckningsperiod för teckningsoptionen TO4.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Dicots vd Elin Trampe för att höra hennes tankar om det gångna kvartalet.

Elin Trampe, vd Dicot
Elin Trampe, vd Dicot

Först och främst, hur skulle du beskriva kvartalet som gått?

– Ett kvartal där vi fortsatt att leverera enligt plan. Vi har konsekvent och målinriktat omsatt den plan vi arbetar efter i handling. Det har handlat om förstärkt finansiering, kompetenstillskott och naturligtvis viktiga framgångar i utvecklingsarbetet.

Ni har anlitat dr Padma-Nathan på konsultbasis. Vad hoppas du att han kommer att bidra med till projektet?

– Han har ändamålsenlig medicinsk kompetens inom området, inte minst från utvecklandet av Viagra och Cialis. Vi märker redan att han har mycket att bidra med, allt från studieupplägg till planen för att internationalisera vår utveckling och stärka vårt nätverk i flera områden.

Ni tog nyligen även in Mats Silvander som Chief Technical Officer. Vad blir hans ansvarsområden?

– CTO-rollen är en ny ledningsposition inom Dicot som etableras för att stärka vår interna kapacitet inom långsiktigt viktiga områden. Mats huvudansvar omfattar områdena supply chain och IP, dvs. att fortsätta förstärka vår patentportfölj.

Fas I är planerad att dra igång i augusti. Vad händer i bolaget fram till dess?

– Vi kommer gasa på fram till dess med tillståndsansökan till Läkemedelsverket och ett nära samarbete med CTC, som ska genomföra studien, för att monitorerna alla detaljer som måste vara på plats.  Vidare har vi också en serie med teckningsoptioner som under 1 till 15 juni kan tecknas för aktier i bolaget, så där lägger vi också stort fokus.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev