Home Nyheter Scandion går framåt med satsningar på AML

Scandion går framåt med satsningar på AML

Scandion AML Q1 2023

Scandion går framåt med satsningar på AML

26 maj, 2023

Danska Scandion Oncology fortsätter året med satsningar på huvudkandidaten SCO-101 inom en tredje allvarlig cancerform, akut myeloid leukemi. Inledande experiment är på gång inom indikationen och bolaget räknar med att ha en plan för den kliniska utvecklingen inom AML under årets andra halva. Samtidigt flyter fas II respektive Ib-studierna CORIST och PANTAX på. Data väntas i Q3 2023 och Q1 2024.

Bioteknikbolaget Scandion Oncologys mål är att utveckla en behandling som ska motverka läkemedelsresistens – något som förekommer i upp emot 90 procent av vissa allvarliga och/eller metastaserade cancerformer. Läkemedelsresistens innebär att cancern genom en mängd olika mekanismer kan kringgå behandlingens effekt. Många menar att detta är den största hindrande faktorn att uppnå botemedel mot cancer, eftersom det i dagsläget inte finns något läkemedel som kan motverka denna problematik.

Scandions strategi är att utvärdera huvudkandidaten SCO-101 tillsammans med befintlig kemoterapi. I dagsläget driver bolaget två kliniska studier med kandidaten – CORIST i fas II, inom metastaserad tjocktarmscancer. Den andra är fas Ib-studien PANTAX inom metastaserad pankreascancer. I slutet av mars meddelade bolaget även att man identifierat blodcancerformen AML, akut myeloid leukemi, som en tredje indikation att expandera SCO-101 till. Läs mer här.

Den enda kandidaten i klinik med ABCG1 som mål

Bakgrunden till beslutet är det stora otillfredsställda behovet inom sjukdomen. Återfallssiffran bland patienterna är över 50 procent, vilket är den högsta bland alla blodcancerformer. Stamcells- eller benmärgstransplantering i kombination med kemoterapi är en central del av hanteringen av sjukdomen. Även om behandlingen är effektiv för vissa patienter, är femårsöverlevnaden en dyster siffra om mindre än 20 procent.

Ytterligare fog för beslutet att satsa expandera SCO-101 till AML är det faktum att återfallen i cancerformen i många fall kan härledas till läkemedelsresistens. Mer specifikt har det i den vetenskapliga litteraturen framkommit att denna resistens kan orsakas av proteinet, tillika effluxpumpen, ABCG2. Denna möjliggör för cancercellerna att pumpa ur sig de verksamma läkemedlen. Preklinisk forskning visar även att inhibering av ABCG2 stärker effekten av de aktuella läkemedelsbehandlingarna vid AML i celler som överuttrycker detta protein.

Det är just ABCG2 som SCO-101 inhiberar. Scandion tror därmed att kandidaten, som också råkar vara den enda i klinisk utveckling som fokuserar på detta mål, har stor potential att minska läkemedelsresistensen i kombination med dagens läkemedel vid AML. Genom att satsa på denna tredje indikation så minskar också den övergripande risken för SCO-101.

Satsar genom tre spår

I Q1-rapporten för detta år blev det även allmänt känt att bolaget redan rört sig framåt på tre olika sätt inom indikationen. Dels har bolaget ingått ett avtal med en global kontraktsforskningsorganisation vilket resulterat i att inledande experiment är på gång. Scandion kommer att utforska uttryck av ABCG2 i kryokonserverade celler från AML-patienter, samt att titta på de synergistiska effekterna av SCO-101 och dagens kemoterapi vid behandling av sjukdomen.

Utöver detta för Scandion diskussioner med internationella key opinion leaders från ett ledande italienskt universitetssjukhus inom AML-forskning som kan resultera i ett forskningssamarbete. Dessutom bedriver bolaget intern forskning i syfte att utforska synergier mellan SCO-101 och kemoterapier vid AML.

Scandion beräknar att dessa satsningar ska resultera i data under H2 2023 vilket ska utgöra basen till en plan för den kliniska utvecklingen inom den nya indikationen.

CORIST och PANTAX fortskrider enligt plan

Parallellt fortsätter arbetet med studierna PANTAX och CORIST. I PANTAX meddelade Scandion i slutet av mars om att studien hade uppnått sitt primära utfallsmått, nämligen att etablera den högsta tolererbara dosen av SCO-101 i kombination med standard-of-care kemoterapi hos patienter med metastaserad pankreascancer. Läs mer här. Den slutgiltiga dataanalysen kommer att ske i Q1 2024, vilket väntas bidra till den fortsatta planeringen av kandidaten inom pankreascancer och/eller andra indikationer.

I CORIST flyter patientrekryteringen av del tre av totalt fyra planerade delar av studien på väl. Topline-data väntas alltjämt i Q3 2023. Datan ska bidra till att finna en optimal dosering av SCO-101 i syfte att säkerställa maximal effekt i patienter med metastaserad tjocktarmscancer. Eftersom Scandion ser störst potential i de tre etablerade indikationerna, har bolaget valt att nedprioritera sitt tidigare prekliniska fokus på SCO-101 i kombination med immunterapier.

Läs en djupgående artikel av läkemedelsresistens här.

Finansierade in på 2024

För Q1 2023 redovisar Scandion en kassabehållning om 60 MDKK, att jämföra med 77 MDKK i samma period föregående år. Kassaflödet uppgick till -17,4 MDKK (-28,1) och rörelseresultatet till -11,9 MDKK (-80,1). Bolaget beräknar att kassan finansierar verksamheten in på 2024.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev