Home Nyheter Curasight stärker sin position med Curium-affär och stabila finanser

Curasight stärker sin position med Curium-affär och stabila finanser

Curasight publicerade nyligen sin Q1-rapport

Curasight stärker sin position med Curium-affär och stabila finanser

26 maj, 2023

Det Köpenhamnsbaserade bioteknikbolaget Curasight släppte nyligen sin rapport för det första kvartalet 2023, som präglades av ett betydande steg i resan mot att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Kvartalets höjdpunkt var utan tvekan bolagets partnerskapsavtal med Curium. Detta validerade inte bara uTRACE-plattformen utan tog även Curasight närmre målet att kunna hjälpa cancerpatienter runt om i världen.

Byggt på principen att förbättra cancerbehandlingen med exakt diagnos och mild, riktad terapi har Curasight utvecklat en teranostisk plattform centrerad kring uPAR-receptorn – en känd biomarkör för canceraggression. Dess PET-spårämne uTRACE är ett innovativt, icke-invasivt diagnostiskt verktyg som är utformat för att lokalisera och bedöma canceraggression i olika former.

Med lovande fas II-resultat inom prostatacancer, huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer har bolaget alltmer fokuserat på att säkra partnerskapsavtal för att ta utvecklingen vidare.

Partnerskapsavtal med Curium

Samarbetet med Curium inom prostatacancer är ett stort steg framåt för Curasight. Avtalet innebär att Curasight kan erhålla upp till 70 MUSD i milstolpsbetalningar, samt tvåsiffriga royaltybetalningar på framtida intäkter.

Enligt villkoren har Curasight ansvaret för kandidatens fortsatta utveckling, medan Curium kommer att hantera tillverkning och kommersialisering. Viktigt är att Curasight kommer att behålla alla rättigheter att utveckla och kommersialisera uTRACE i alla andra indikationer utanför prostatacancer. Läs mer om affären här.

Kommentar till Curium-affären

“Den här affären validerar uTRACE som en diagnostisk plattform inom prostatacancer”, säger Ulrich Krasilnikoff, vd för Curasight i en intervju med BioStock. “Dessutom ger det Curasight icke-utspädande finansiering upp till 70 MUSD i utvecklings- och kommersiella milstolpar, samt tvåsiffriga royalties vid kommersialisering. Avtalet är ett exempel på hur vi strävar efter att utnyttja partnerskap för att påskynda produktutvecklingen och bana väg till marknad.”

Krasilnikoff uttryckte sin entusiasm om den nya partnern: “Curium är världens största nuklearmedicinska bolag och är en expert på att utveckla och tillverka högkvalitativa radiofarmaceutiska produkter över hela världen. Deras beprövade expertis inom kommersialisering av produkter kompletterar vår utvecklingskompetens på Curasight och erbjuder ett synergistiskt samarbete.”

Curasight fick under kvartalet också feedback från FDA om utvecklingsplanen för den 64Cu-märkta versionen av kandidaten. Denna nya version använder koppar-64 som bildradionuklid. Att addera den till produktportföljen är ett avgörande kommersiellt steg för att cementera Curasights position inom området.

Solid finansiell ställning

När det gäller den finansiella aspekten av Q1-rapporten visar Curasight upp en robust finansiell ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till cirka -6 MDKK. Vid periodens utgång uppgick kassan till cirka 44 MDKK. Bolaget förväntar sig att den nuvarande finansieringen kommer att räcka in i nästa år. Samtidigt utforskar man ytterligare framtida finansieringsalternativ, inklusive ytterligare potentiella partnerskap.

Tydlig plan för 2023

Curasight har satt en tydlig plan för 2023. Under det första halvåret ser Curasight fram emot att avslöja resultaten från en preklinisk studie i hjärncancer med sin uTREAT-lösning, tillsammans med resultaten från fas IIb-studien i glioblastom med uTRACE. Dessa resultat kommer att vara viktiga för att förstå potentialen i Curasights teranostiska erbjudande.

Curasight kommer utöver det att tillkännage fler prekliniska resultat med uTREAT, vilket ytterligare breddar den potentiella tillämpningen. Dessutom finns det planer på att lämna in en ansökan om klinisk prövning för prostatacancer i EU och en ansökan om Investigational New Drug för indikationen i USA. Genom att uppnå dessa milstolpar tar Curasight nästa steg på resan som utvecklingsbolag, där målet är att revolutionera diagnos och behandling av cancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev