Home Intervjuer Neola Medical sparkar igång marknadsförberedelserna

Neola Medical sparkar igång marknadsförberedelserna

Neola har inlett marknadsföringen

Neola Medical sparkar igång marknadsförberedelserna

19 maj, 2023

Neola Medical är i full gång med att kratta manegen för sin medicintekniska produkt. Samtidigt som man skapar intresse hos neonatalintensivvårdsavdelningar runt om i Europa pågår teknisk verifikation inför kliniska studier. BioStock har kontaktat vd Hanna Sjöström för att få veta mer om hur hon ser på inledningen av 2023.

”I det första kvartalet har vi tagit stora kliv framåt i det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola”, inleder Neola Medicals vd Hanna Sjöström rapporten för det första kvartalet 2023.

Bolaget har utvecklat Neola, en medicinteknisk produkt för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Med en bättre övervakning hoppas bolaget att man kan bidra till att man ska kunna upptäcka lungkomplikationer snabbare. På så sätt kan fler barn överleva och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar. Bolaget hoppas även på att Neola ska kunna frigöra viktig tid för personalen, som i dag måste övervaka varje barn visuellt.

Bearbetar marknaden

Neola Medical håller just nu på att förbereda produkten för marknadslansering. Man genomför bland annat teknisk validering inför prekliniska och kliniska studier. En annan viktig del i marknadsförberedelserna är att skapa intresse kring produkten. Här har bolagets kliniska chef Tetiana Kovtiukh besökt neonatalvårdskliniker runt om i Europa, där hon ser en stor nyfikenhet kring produkten. Du kan läsa mer om hennes arbete här.

Europa kommer så klart att vara en viktig marknad för Neola, men initialt kommer man att fokusera på USA. Även här har bolaget påbörjat sin bearbetning genom att delta på konferenser och knyter viktiga kontakter med amerikanska neonatologer. Bland annat medverkade bolaget vid Pediatric Academic Societies konferens i Washington, där forskargruppen från University College Cork höll en posterpresentation om sin studie med Neola-teknologin.

Jobbar mot ny målgrupp

Utöver för tidigt födda barn kommer Neola Medical även att utforska ifall teknologin skulle kunna användas i andra patientgrupper. Bolaget beviljades nyligen Vinnova-anslag för att tillsammans med Skånes Universitetssjukhus och Lunds universitet. Tillsammans kommer de tre parterna undersöka teknologins potential för kontinuerlig övervakning av äldre barns lungor vid intensivvård och under operation.

Likt fallet med för tidigt födda barn är det viktigt att tidigt kunna upptäcka komplikationer som kan uppstå hos ett barn som är i intensivvård eller under operation. Vd Hanna Sjöström berättade mer i en intervju med BioStock som du kan se här.

Stabila finanser

Tittar vi på den finansiella delen av Q1-rapporten ser vi att Neola presterade ett rörelseresultat på cirka -2,4 Mkr, att jämföra med förra årets första kvartal där rörelseresultatet landade på -2,2. Vid periodens utgång uppgick kassan till drygt 34 Mkr. I rapporten skriver bolaget att man å ena sidan förväntar sig att komponentbristsituationen kommer att förbättras framöver, men att man samtidigt förväntar sig ökade kostnader.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Hanna Sjöström för att få en kommentar till kvartalet som gått och hur hon ser på resten av året.

Hanna Sjöström, vd Neola Medical
Hanna Sjöström, vd Neola Medical

Först och främst, hur skulle du beskriva inledningen på året?

– I det första kvartalet har vi initierat det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola. Vi är framåtlutade och aktiva med besök på neonatalintensivvårskliniker i såväl Sverige som Europa. Där skapar vi intresse för vår kommande produkt för lungmonitorering.

– Samtidigt fortsätter vi att skydda vårt varumärke inför lansering och har sedan tidigare Neola registrerat i Australien och Europa, samt nu även i Kina. Vi har fokus på varje steg i vår produktutveckling. Nu arbetar vi intensivt med teknisk verifiering och den regulatoriska processen, och planering av våra kommande studier.

Ni genomför just nu teknisk validering av produkten. När kan vi förvänta oss att den blir klar och vad blir sedan nästa steg?

– Vi är mitt uppe i arbetet med teknisk verifiering som löper under året. Nästa steg är en preklinisk studie, som vi genomför under 2023, följt av en klinisk studie på för tidigt födda barn som kommer att ske i USA.

Ni kommer undersöka Neolas potential i äldre barn. Går det att säga något om vilken marknadspotential det finns för den patientgruppen?

– Jag får ofta frågan om bolagets möjligheter att även monitorera lungorna hos andra viktiga patientgrupper än för tidigt födda barn, eftersom det kliniska behovet är så stort. När barn skall sövas inför en operation, och även vid intensivvård av barn, finns ett behov av att övervaka deras lungor för att snabbt kunna detektera komplikationer relaterade till respiration.

– Barn har mycket mindre marginaler än vuxna och det är viktigt med snabb behandling av komplikationer som kan uppstå. Därför är det särskilt spännande att vi nu har ett samarbetsprojekt tillsammans med intensivvårdsläkarna i Lund vid Skåne universitetssjukhus och Lunds universitet, som kommer undersöka möjligheten och marknadspotentialen med lungövervakning av barn.

Om vi blickar framåt på resten av året, vilka milstolpar hoppas du kunna avrapportera?

– Vi är nu i en fas med fokus på teknisk verifiering och förberedelse för preklinisk och klinisk studie, viktiga milstolpar som jag ser fram emot att berätta mer om under året. Jag ser såklart också fram emot att följa projektet för lungövervakning av barn och möjligheterna till att expandera vår patientgrupp.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev