Home Intervjuer Annexins CMO om studieresultat och deltagande i ARVO

Annexins CMO om studieresultat och deltagande i ARVO

Annexin imagingdata

Annexins CMO om studieresultat och deltagande i ARVO

12 maj, 2023

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals meddelade tidigare om uppmuntrande första data i den ena av två studier där kandidaten ANXV utvärderas inom retinal venocklusion. I imagingstudien SIGHT visar data från den första patienten att kandidaten binder till det område och den målmolekyl som önskat. Resultaten ger stöd för den fortsatta utvecklingen av ANXV som en behandling av sjukdomen. För BioStock berättar CMO/CSO och medgrundare Anna Frostegård mer om resultaten samt den USA-kongress bolaget nyligen besökt.

Annexin Pharmaceuticals fokuserar på utvecklingen av den biologiska läkemedelskandidaten ANXV. Kandidaten utvärderas i en klinisk fas II-studie i USA inom ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO), samt i en imagingstudie inom samma indikation i Nederländerna. Sedan årsskiftet har bolaget även gjort satsningar mot cancerområdet. Läs mer här. Inom både RVO och cancer har kandidaten potential att bli First-in-Class, det vill säga en behandling med en helt ny verkningsmekanism.

Positiva första data

I mitten på april rapporterade Annexin uppmuntrande första data från den nederländska imagingstudien SIGHT, till vilken bolaget tillhandahåller ANXV för utvärdering hos patienter med RVO. I studien spåras ANXV över tid, som märkts med en fluorescerande markör, och därmed kan detekteras av speciella ögonkameror. Resultaten visar en ackumulering av ANXV i området vid näthinnans blodkärl, vilket är området för skadan vid RVO. Detta ger viktig indikation på att läkemedelskandidaten når sin målmolekyl. Därutöver visade observationen ett överuttryck av fosfatidylserin (PS) på ytan av de röda blodkropparna hos patienten vilket ger ytterligare stöd för PS som underliggande sjukdomsmekanism vid RVO. Läs mer om RVO här.

Datan motiverar fortsättning av studien genom doseskaleringar och kan komma att vägleda Annexin kring framtida urval i studier av patienter med RVO. Nyligen godkände nederländska tillsynsmyndigheter inkludering av patienter med diabetesrelaterade näthinneskador, s.k. diabetesretinopati. Studien kan således även ge stöd för ANXVs potential även inom denna sjukdom. Totalt kommer upp till 16 patienter att ingå, och SIGHT beräknas vara genomförd i slutet av 2023.

CMO berättar mer

BioStock hörde av sig till Annexins CMO/CFO tillika medgrundare Anna Frostegård som berättade mer om de första resultaten samt en nyligen besökt kongress.

Anna Frostegård
Anna Frostegård, CSO och CMO Annexin Pharmaceuticals

Anna, du presenterade nyligen vid ARVO-kongressen in New Orleans i USA, berätta lite om detta?

– Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) har över 10 000 medlemmar i nästan 80 länder och håller årliga sammankomster för ögonläkare, forskare och industri för att dela de senaste forskningsresultaten och för att hitta innovativa lösningar inom oftalmologi. I år hölls kongressen i New Orleans i US och har varit det första mötet efter pandemin med flera tusen deltagare från hela världen på plats. Det är en ära att bli utvald att tala om ANXV-programmet i retinal venocklusion vid ett sådant premiärmöte. Vi presenterade den generella översikten över ANXV:s utveckling inom RVO, data från vår fas I-studie, och berört vår pågående fas II-studie.

Om vi tittar på de första rapporterade data från SIGHT-studien – hur viktiga är dessa för Annexin och ANXV?

– De preliminära resultaten från SIGHT-studien genom vilken vi samarbetar med partners i Nederländerna är betydelsefulla för Annexin och utvecklingen av vår läkemedelskandidat ANXV av flera skäl.

– För det första är resultaten ett viktigt bevis på den tekniska genomförbarheten av detta projekt. Vårt ANXV kopplades till en ny fluorescerande molekyl, CW800, som sedan injicerades intravenöst till en patient med RVO och följdes i bakre delen av ögat i realtid med en sofistikerad ögonkamera. Detta har inte prövats tidigare och det är därför inte överraskande att vi var tvungna att optimera vårt tillvägagångssätt något och använda t.ex. en känsligare kamera för att upptäcka den fluorescerande signalen.

– För det andra, är det viktigt att se dessa data som ett potentiellt bevis på att ANXV, när det injiceras intravenös till en RVO patient, faktiskt beter sig som målsökande protein, når baksidan av ögat och ackumuleras där vi vill att det ska vara – nämligen vid de blodkärl som påverkas av RVO. Det är uppmuntrande och ett stöd för vår pågående fas II-studie i patienter med RVO.

Hur står de initiala resultaten sig i jämförelse med era förväntningar?

– Även om fluorescentmärkt Annexin A5 har undersökts i ögonsjukdomar som tex glaukom tidigare, med en så kallad DARC-teknik, har det aldrig gjorts ett försök att studera RVO-patienter. Vi hade förväntningar på att vi skulle kunna visualisera ANXV vid ocklusion och vi är glada att detta var möjligt även med den lägsta ANXV dosen undersökt hittills.

– Det är också glädjande att ett överuttryck av fosfatidylserin (PS) på ytan av de röda blodkropparna i patienten i denna studie stämmer överens med data från tidigare oberoende studier, vilket ger stöd för PS som underliggande sjukdomsmekanism vid RVO.

Hur kan studien komma att vägleda Annexin för framtida kliniska prövningar?

– Användningen av märkt ANXV i SIGHT-studien förväntas ge oss kunskap och bilder på ANXV-fördelningen på baksidan av ögat. Sådan kunskap kan vara av betydelse för utformningen av framtida studier och kan inte genereras från vår pågående fas II-studie, där ANXV administreras utan fluorescerande etikett.

Planerar ni att ge fler uppdateringar från SIGHT under återstoden av året?

– SIGHT-studien är en så kallad prövarinitierad studie (investigator-sponsored study, ISS), vilket innebär att prövarna i Nederländerna tar sponsoransvar för studien medan Annexin stödjer studien genom att tillhandahålla ANXV och dela vår kunskap med forskare. Det är sponsorn som tar beslut om hur och när studieresultat kommuniceras. Vi ser fram emot fortsättningen av denna studie, samt data från fler RVO-patienter och vid högre ANXV-doser. Men även att denna studie kommer att inkludera patienter med diabetesretinopati, som är en viktig kronisk ögonsjukdom där ANXV kan vara av intresse i framtiden. Det är viktigt för oss att bygga kunskapen och utöka datan gällande ANXV i patienter, som är avgörande för att styrka ANXVs potential. SIGHT-studien förväntas bidra till detta. 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev