Home Intervjuer Annexins vd: ”Cancerområdet mer än dubblerar potentialen”

Annexins vd: ”Cancerområdet mer än dubblerar potentialen”

Annexin cancer emission

Annexins vd: ”Cancerområdet mer än dubblerar potentialen”

6 februari, 2023

Annexin Pharmaceuticals kandidat ANXV utvecklas som en ny behandling av retinal venocklusion, en ögonsjukdom som drabbar fler än 16 miljoner människor globalt. Kandidaten har dock även visat lovande potential bland annat i cancer, och det Stockholmsbaserade bolaget har nyligen tagit klivet in på cancerområdet. Nyligen genomfördes en riktad nyemission om ca 7 Mkr, som ska finansiera starten inom detta område. BioStock pratade med vd Anders Haegerstrand för att få hans syn på potentialen för ANXV inom cancer.

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals utvecklar kandidaten ANXV – ett rekombinant humant protein som bygger på det kroppsegna proteinet Annexin A5. En fas II-studie med kandidaten pågår för närvarande i USA, med målet att erbjuda en First-in-Class behandling för kärlsjukdomen retinal venocklusion (RVO), som leder till synförlust och ofta blindhet.

Annexin drar även nytta av att det pågår mycket oberoende preklinisk forskning på Annexin A5 – av vars resultat bolaget menar ger tydliga indikationer för ANXV, eftersom de i stort sett är fullt identiska. Dessa data har visat att kandidaten har bred potential i indikationer som inflammatorisk tarmsjukdom, sicklecellanemi samt cancer.

Ska starta utveckling av ANXV inom cancer

Som BioStock tidigare har rapporterat, har bolaget uttryckt avsikten att ta vara på kandidatens breda potential genom att fastställa ytterligare indikationsområde att fokusera på. Utfallet av detta offentliggjordes den 19 december, när beskedet kom att Annexin har genomfört en riktad nyemission om cirka 7 Mkr för att initiera verksamhet inom cancerområdet.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att kandidaten i djurstudier visat sig lika effektiv som dagens väletablerade immunonkologiska läkemedel såsom checkpointhämmare (CPI) – vilka har ett stort patient- och kommersiellt värde, men vars behandlingseffekt hos många patienter är dålig. I ett nyare pressmeddelande, skriver bolaget att man knutit en cancerläkare med både klinisk och kommersiell erfarenhet till bolaget, Dr Alain Thibault. Dr Thibault har erfarenheter från ledande positioner på globala läkemedelsbolag såväl som mindre bioteknikbolag, och ett kontaktnätverk som Annexin kommer ha användning för i kontakter med kommersiella partners och investerare. Framöver kommer Dr Thibault att vara bolagets Head of Therapeutic Area Oncology.

Ett flertal verkningsmekanismer inom cancer

Annexin A5 har uppvisat ett flertal verkningsmekanismer som kan ha betydelse för behandling av cancer, däribland genom att binda till cancercellerna så att de inte kan undgå immunsystemets attacker. Liknande koncept är CPI där man använder antikroppar, och som idag är storsäljande läkemedel. Till skillnad från dessa binder ANXV till fettämnet phosphatidylserine (PS) som enligt bolaget är ett unikt mål för behandling. Annexin ser också möjligheter att ge ANXV i kombination med CPI i syfte att förstärka effekterna.

Ett annat sätt som Annexin A5 kan verka vid cancerbehandling är att det har visats kunna kopplas ihop kemiskt med bl.a. cellgifter. Eftersom cancerceller generellt har väldigt mycket av PS på sin cellyta är förhoppningen att få ett ökat upptag av cellgiftet i cancerceller och därmed minska kända biverkningar. Se BioStocks studiointervju med vd Anders Haegerstrand där han berättar om fler av Annexin A5 verkningsmekanismer inom cancer.

Tar steget mot mångmiljardmarknad

Att Annexin Pharmaceuticals är ledande i utvecklingen av proteinet, och har tidigare säkrade patent inom cancer, ger bolaget ett försprång när det gäller att ta fram ANXV som en ny behandling av cancer. Bolaget uppger att den immunonkologiska marknaden i kombination med marknaden för cellgifter som binds till cancerspecifika proteiner uppgår till mer än 50 miljarder USD.

Vd berättar mer

Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals
Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals

BioStock hörde av sig till vd Anders Haegerstrand för att få veta mer om betydelsen av cancersatsningen för bolaget.

Anders, ni har nyligen tagit in 7 Mkr för att finansiera starten av er verksamhet inom cancer, vilket blir bolagets andra uttalade fokus utöver RVO. Vad har detta nya fokus för betydelse för er potential som läkemedelsutvecklande bolag?

– Utifrån sammanlagda marknadsmöjligheter så innebär det en mycket större, mer än dubblerad, potential för ANXV. De områden vi ofta diskuterat såsom hjärta-kärl, covid-19 och sicklecellanemi är fortfarande medicinskt relevanta men beslutet att göra en riktad satsning inom cancer baseras på ANXVs plattformsliknande potential och förstås att det medicinska behovet är väldigt stort.

Hur ser strategin ut för att ta sig an detta område och vad blir nästa steg?

– Cancerområdet är väldigt stort och på många sätt mer komplext, varför vi nu bygger intern kompetens och etablerar ett vetenskapligt råd, vilket i sin tur ger trovärdighet och bästa förutsättningar för partnerskap och finansiering. Genom att knyta en erkänd expert inom cancerområdet, Dr Alain Thibault, till oss har vi redan kommit en bit på väg. Arbetet med ny unik kemi för koppling av ANXV till cellgifter säkras också genom det finansiella tillskottet och vi tar de första stegen inom kort.

När kan klinisk forskning i egen regi med ANXV inom cancer komma att initieras?
– Inom immunonkologi-området bedömer vi att de prekliniska studierna med Annexin A5, som gjorts av oberoende forskare ihop med våra fas I-studiedata i friska frivilliga försökspersoner, kan räcka för att starta kliniska studier. Vi måste dock vara ödmjuka inför att potentiella partners eller regulatoriska myndigheter tycker annorlunda. För kliniska studier är huvudspåret att göra dessa genom ett kommersiellt partnerskap. När det gäller bindning till cellgifter så kommer vi att börja med kemiarbetet snarast och sedan bevisa att det konjugerade ANXV dödar tillväxt av cancerceller men inte normala celler.

Kan vi förvänta oss fler nyheter kring det nya utvecklingsområdet för Annexin under det kommande året?
– Vi avser att presentera ytterligare information om våra utvecklingsplaner inom området och hoppas att kunna presentera resultat från möten med regulatoriska myndigheter, som vid positivt utfall, kan innebära att vi senare i år kan ansöka om att starta en klinisk studie i cancer. Partnerskapsdiskussioner är också ett huvudfokus under året.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev