Home Intervjuer Chordate introducerar migränbehandlingen i Finland

Chordate introducerar migränbehandlingen i Finland

Chordate

Chordate introducerar migränbehandlingen i Finland

11 oktober, 2022

Chordate Medical presenterade nyligen positiva resultat från den tyska delen av en stor migränstudie som visar att K.O.S är en effektiv och säker behandling för kronisk migrän. Med dessa studieresultat i ryggen väljer bolaget att bredda satsningen på kronisk migrän och introducera behandlingen i Finland, eftersom den lyckade studien PM007 även inkluderar finska kliniker. Bolagets vd Anders Weilandt berättar mer i en intervju med BioStock.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en förebyggande behandling för kronisk migrän som genomförs med nervstimulerande oscillationer, därav namnet Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S).

K.O.S är en läkemedelsfri behandling och utgör därmed ett värdefullt tillägg till dagens behandlingsalternativ för migrän. Behandlingen CE-märktes i maj 2021, vilket möjliggjorde lansering i EU och på andra marknader.

Flera marknadsintroduktioner initierade – Finland näst på tur

Bolaget har redan inlett introduktionsarbetet i Tyskland, Storbritannien och Israel med hjälp av kunniga experter på respektive marknad – läs mer om detta i Chordate gasar i den globala marknadsetableringen. Nu väljer bolaget att även introducera migränbehandlingen på den finska marknaden där de förväntar sig gott mottagande efter att ha sett bevis på behandlingens effekt i en subgruppsanalys från migränstudien PM007 som genomfördes i både Tyskland och Finland.

Lovande data från tysk subgrupp

Den tyska studiedelen med 97 patienter slutfördes tidigare än den finska vilket gjorde att subgruppsresultat kunde sammanställas och presenteras redan i början av september på Migraine Trust International Symposium 2022 i London. Resultaten visade signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar i månaden hos de patienter som fick aktiv K.O.S-behandling jämfört med de som fick skenbehandling.

I 41,4 procent av försökspersonerna minskade antalet huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet med 30 procent eller mer. Enligt Chordate är denna behandlingsrespons lika bra eller bättre än dagens behandlingsalternativ, men med betydlig färre biverkningar. Se även Biostocks intervju med Dr. Hoffmann för att få veta mer om resultaten från den tyska subgruppen.

Analyserar de finska resultaten

Nu ser bolaget fram emot att presentera de fullständiga resultaten från migränstudien och publicera dem i vetenskaplig tidskrift inom kort. Om de finala resultaten, inklusive de finska resultaten, visar sig vara lika positiva som de i Tyskland kommer det sannolikt gynna bolagets marknadsintroduktion i Finland.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt kommenterar både den kommande marknadsintroduktionen i Finland och de tyska studieresultaten i ett pressmeddelande:

»Med de fantastiska resultaten från den tyska delstudien har vi fått ett vetenskapligt stöd för att bredda satsningen på kronisk migrän. […] I kölvattnet av den tyska delanalysen ser vi i Finland en tydlig potential som vi omedelbart vill exploatera, på samma sätt som vi redan inlett arbetet med marknadsintroduktion i Tyskland, UK och Israel.«

Anlitar marknadsexpert

För att ytterligare optimera marknadsintroduktion i Finland har bolaget anlitat Kaija Hämäläinen, expert inom lansering och marknadsaccess för medtech. Hon har även lång erfarenhet från neurologimarknaden och ett brett kontaktnät.

Kaija och andra marknadsexperter som Chordate jobbar med förväntas bland annat kunna bidra med att bygga upp nätverk av opinionsledande neurologer, samt hantera ersättningsfrågor och tidiga marknadsaktiviteter.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Vd Anders Weilandt kommenterar

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att ta reda på hur det går med bearbetningen av data från migränstudien, samt hur studien kan gynna introduktionen på den finska och tyska marknaden.

Skulle du kunna ge oss en statusuppdatering på hur det går med bearbetningen av de fullständiga resultaten från migränstudien?

– All data är insamlad i Finland och genomgår nu databearbetning för att få fram en sk. clean file. När det är gjort så analyseras resultaten statistiskt enligt vad studieprotokollet föreskriver. På det materialet skrivs sedan en formell studierapport – som i sin tur ligger till grund för arbetet prövarna i studien gör som författare av sin första vetenskapliga artikel baserad på studien. De finska resultaten ingår som en del av den totala studien och kommer inte att redovisas separat.

– Det går inte att sätta ett datum när allt detta är klart, men vi ser ingen anledning att tro att det inte ska vara klart inom de närmaste två månaderna. Detta arbete kan varken styras eller påverkas av oss på Chordate.

»Studieresultatet och att vi har upparbetad kännedom i Finland och Tyskland är lite av ett drömscenario eftersom det hjälper till att legitimera kommersialiseringen.«

Kan marknadsintroduktionen i Finland och Tyskland gynnas av att ni redan har genomfört en studie i båda dessa länder?

– Studieresultatet och att vi har upparbetad kännedom i Finland och Tyskland är lite av ett drömscenario eftersom det hjälper till att legitimera kommersialiseringen. Själva studieresultaten gör att vi kommer vidare med marknadsintroduktionen på alla marknader, och intressenivån är långt över vad den någonsin varit. Det är tydligt att det finns ett påtagligt kommersiellt intresse från flera olika håll.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev