Home Intervjuer Chordate gasar i den globala marknadsetableringen

Chordate gasar i den globala marknadsetableringen

Chordate

Chordate gasar i den globala marknadsetableringen

2 september, 2022

Under förra veckan tillkännagav medicinteknikbolaget Chordate Medical två nya avtal för marknadsintroduktion av bolagets migränbehandling i Tyskland och Israel. Detta är ytterligare tecken på att bolaget är igång med den globala marknadsetableringen av behandlingen, vilket vd Anders Weilandt berättar mer om i en intervju med BioStock.

Chordate Medicals behandlingsmetod, Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), använder sig av vibrationer för att stimulera nerverna i näsans slemhinnor, vilket förväntas kunna ge en förebyggande behandlingseffekt vid kronisk migrän. Behandlingsmetoden är ett alternativ till medicinering som ofta är förknippad med en rad olika biverkningar.

Under året har Chordate sett ett ökat intresse för behandlingen följt av noteringen på Nasdaq First North och bolagets marknadsaktiviteter.

Introduktion i Tyskland och Israel

K.O.S används även för behandling av kronisk nästäppa (rinit), men i dagsläget satsar Chordate främst på marknadsarbetet inom migränområdet. Ett kvitto på detta kom i förra veckan då bolaget ingick två nya avtal för migränbehandlingen.

Den 22 augusti tillkännagav Chordate ett avtal med Pharmore PSR för introduktion av migränbehandlingen på den israeliska marknaden. Pharmore PSR har lång erfarenhet av neurologimarknaden i Israel och grundades av nyckelpersonerna från Chordates tidigare distributör i Israel, vilket gör dem till en självklar avtalspart.

Senare under veckan kungjorde man ett liknande avtal med MTIGER i München om att introducera bolagets migränbehandling på den tyska marknaden. Avtalet löper initialt över ett år och går ut på att MTIGER ska introducera K.O.S till ledande neurologer i Tyskland inom både privat och offentlig vård, samt utvärdera möjligheterna för kostnadsersättning.

Market access-avtal

Istället för att förlita sig på distributörernas arbete har Chordate valt att fördjupa marknadsarbetet i Storbritannien, Tyskland och Israel med hjälp av marknadsexperter. Syftet är att identifiera ett optimalt tillvägagångssätt för introduktion och marknadspositionering, vilket förväntas kunna generera resultat snabbare. I Storbritannien är det Futures.Health LTD som ansvarar för introduktionen av migränbehandlingen.

Utöver de pågående lanseringarna är det även värt att nämna bolagets samarbete med RQM+ för att erhålla marknadsgodkännande i USA.

Migränstudien slutförd – delresultat presenteras inom kort

Något som förväntas kunna stödja godkännandeprocessen i USA, samt säljarbetet på övriga marknader, är de kommande resultaten från den nyligen slutförda migränstudien PM007. Studien inkluderade totalt 132 patienter med kronisk migrän på kliniker i Tyskland och Finland, varav 97 av patienterna rekryterades på de tyska klinikerna.

Subgruppsresultat från den tyska studiedelen kommer att presenteras den 8-11 september på Migraine Trust International Symposium 2022 i London. Förväntningar om den kommande resultatavläsningen och bolagets senaste framsteg har noterats på marknaden – Chordate-aktien har under den senaste månaden stigit med 42 procent.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Chordates vd berättar mer om strategin

BioStock fick en pratstund med Chordate Medicals vd Anders Weilandt angående marknadsetableringen av K.O.S för behandling av migrän.

Numera verkar ni ha ett annat tillvägagångssätt vid era marknadsintroduktioner där ni involverar konsulter inom market access, istället för distributörer. Vad är fördelarna med denna affärsmodell?

– Främst är det att de här experterna arbetar direkt på vårt uppdrag – under vår ledning. Det ger ett tätare samarbete och en snabbare och djupare penetration av marknaden och viktiga nätverk. Dessutom är detta ett mycket mer kostnadseffektivt sätt att nå ut på marknaden.

Ni har nu lagt till Tyskland som en av era fokusmarknader. Hur ser du på marknadspotentialen i Tyskland?

– Marknaden är givetvis mycket stor, och dessutom väl utvecklad inom migrän. Samtidigt är den tyska marknaden både komplex och fragmenterad. Marknadsbearbetning är med andra ord svårt, men en framgång skulle vara betydelsefull.

– Nätverket som har byggts upp i arbetet med migränstudien har bidragit till beslutet att introducera behandlingen på den tyska marknaden och förväntas även gynna den möjliga marknadspenetrationen.

»Vi håller fast vid vår strategi att proof-of-concept på utvalda marknader är mycket viktigare än att sprida sig tunt på många marknader. «

Är det fortfarande er plan att bevisa migränbehandlingens potentialen på utvalda marknader, eller siktar ni på att introducera K.O.S på så många marknader som möjligt?

– Vi håller fast vid vår strategi att proof-of-concept på utvalda marknader är mycket viktigare än att sprida sig tunt på många marknader.

– Vi väljer ut de marknader där vi bedömer att förutsättningarna för en proof-of-concept är goda med avseende på hur den medicintekniska marknaden fungerar på respektive marknad.

I september får vi äntligen ta del av de första resultaten från er migränstudie! Hur viktiga är resultaten för er marknadsetablering och andra kommande milstolpar? 

– Om subgruppsanalysen faller ut positivt så kommer det att vara oerhört viktigt för alla våra kommande aktiviteter. Det blir i så fall dels ett första kvitto på allt vi arbetat hårt för att bevisa, och dels underlaget för hur vi kan kommunicera både produkten och bolaget under en långt tid framöver.

»Om subgruppsanalysen faller ut positivt så kommer det att vara oerhört viktigt för alla våra kommande aktiviteter.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev