Home Intervjuer Aptahem om vikten av ökade kunskaper kring sepsis

Aptahem om vikten av ökade kunskaper kring sepsis

Aptahem om vikten av ökade kunskaper kring sepsis

16 september, 2022

Sepsis är ett livshotande tillstånd. Årligen drabbas 50 miljoner människor av sepsis, varav 11 miljoner dör, trots detta saknas fortfarande en sjukdomsspecifik behandling. Idag den 16 september hålls ett seminarium i Berlin för att uppmärksamma konsekvenserna av sepsis och BioStock har därför pratat med Ingela Hallberg, legitimerad läkare och CMO för Aptahem, som utvecklar en ny behandling specifikt mot sepsis men också andra svåra inflammatoriska tillstånd.

Sepsis medför en livshotande systempåverkan och organdysfunktion som utlösts av en infektion. Det som händer är att immunförsvaret överreagerar på denna infektion och ”giftiga” substanser utsöndras i blodet med påverkan på många av kroppens organ som följd. Den höga dödligheten i sepsis beror främst på den mycket snabba sjukdomsutvecklingen samt svårigheten att i tid ställa korrekt diagnos. Även vardagliga, lättare infektioner som når blodbanan via till exempel sår, kan leda till livshotande organsvikt om inte behandling sätts in i tid.

Symptomen är en allmänpåverkad individ med feber, snabb andning och snabb hjärtfrekvens, frossa, förvirring, ett efter hand sjunkande blodtryck och en tilltagande dålig syremättnad samt låg urinproduktion senare i förloppet. Snabb behandling är mycket viktigt och ofta krävs intensivvård. Den behandling som finns att tillgå idag är understödjande behandlingar för att minska symptom, upprätta cirkulation och lindra bieffekter av inflammationen. Vanligtvis sker detta genom en inledande behandling med syrgas, vätska samt antibiotika för den bakteriella infektionen, följt av antikoagulerande läkemedel, adrenalin för att motverka blodtrycksfall samt säkerställa syretillförsel till vitala organ.

World sepsis day

September har på senare år utsetts till Sepsis Awareness Month av organisationen Global Sepsis Alliance. Som en del av detta, uppmärksammas kampen mot tillståndet under benämningen World Sepsis Day, vilket infaller varje år den 13 september.

Idag den 16 september bjuder the Global Sepsis Alliance in till ett seminarium i samarbete med the Sepsis Stiftung. Seminariet kan följas digitalt eller på plats i Berlin. Det består av tre delar: vetenskapliga presentationer med kända talare inom området, en internationell best-practice-panel samt ett välgörenhetsevent för att samla in pengar till forskningen. För att läsa mer, klicka här.

Aptahems sepsiskandidat Apta-1

Målet för det svenska bioteknikbolaget Aptahem, som utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1 som en ny typ av behandling mot sepsis, är att fler patienter ska överleva sepsis och septisk chock. Därutöver är målet för behandlingen också att motverka eventuella bestående skador som kan uppstå som följd av sepsis.

Apta-1 har i prekliniska studier visat sig minska risken för blodpropp, bromsa kroppens okontrollerade inflammatoriska respons, reparera eller hämma vävnadsnedbrytning samt modulera kroppens eget immunsvar – alla relevanta mekanismer för behandlingen av sepsis.

Aptahems medicinska chef kommenterar

Ingela Hallberg, CMO Aptahem
Ingela Hallberg, CMO Aptahem

I samband med att sepsis-seminariet hålls i Berlin idag, tog BioStock kontakt med Aptahems CMO Ingela Hallberg som berättar mer om var bolagets kandidat Apta-1 befinner sig nu och vilka milstolpar vi kan vänta oss under de kommande månaderna.

Ingela, ni är ju engagerade i att öka kunskaperna om sepsis såväl inom life science-sektorn som hos allmänheten. Vad är det viktigaste enligt dig att framhålla kring sepsis?

– Att det är ett tillstånd som utvecklas extremt snabbt med först vaga symptom, men där hela cirkulationssystemet och övriga organ snabbt får försämrad funktion. Vidare att även snällare infektioner och sår kan sprida sig och utvecklas till sepsis om inte rätt behandling sätts in i tid, även om detta är relativt ovanligt. Emellertid har personer med sänkt immunförsvar högre risk.

Initiativet World Sepsis Day har 10-årsjubileum i år. Vad tror du att sepsisdagen har betytt för medvetenheten och kunskapsspridningen?

– Förhoppningsvis har det ökat medvetenheten både vad gäller tillståndet i sig och vilka signaler som man ska beakta när man drabbas av sjukdom eller infektion, framförallt när det gäller sjukdomsförloppet – att det är ett så extremt snabbt förlopp. Detta gäller både gemene man men också den öppna sjukvården där det kan vara lätt att missa att de tidiga symtomen kan vara tecken på något mycket mer allvarligt som sepsis.

Ni har avslutat den prekliniska utvecklingsfasen för Apta-1 med målsättningen att kunna inleda kliniska studier i år. Vilka är de viktigaste stegen ni har tagit för att nå denna kommande milstolpe?

– Vi har genomfört en mängd prekliniska studier både avseende säkerhet (toxstudier) samt effekt genom prekliniska experimentella studier. Detta program har gett en klarhet och förklaring av den unika mekanism som Apta-1 har. Prövningsplanen för första studie på människa är nu klar och vi avser starta studien i slutet av detta år.

Avslutningsvis, vad återstår att bocka av innan ni kan inleda de första studierna i människa?

– Sedvanliga förberedelser inför första studie på människa när det gäller ett läkemedel, så som regulatoriskt godkännande för studien, läkemedelskandidaten som ska förpackas i sin formulerade form och levereras i enlighet med studieplanen, fortsatt samarbete och planering med den samarbetspartner som vi kommer att genomföra studien tillsammans med för att säkerställa att allt är på plats i tid för studiestart. Aptahem har ett mycket kompetent och dedikerat team med mycket goda förutsättningar att tillsammans med vår partner få den första studien på människa att initieras enligt plan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev