Home Intervjuer SynActs CSO om revideringen av nefrologistudien

SynActs CSO om revideringen av nefrologistudien

SynAct

SynActs CSO om revideringen av nefrologistudien

16 september, 2022

I juli ansökte SynAct Pharma om godkännande av en ändring i den pågående fas IIa-studien med AP1189 i patienter med idiopatisk membranös nefropati (iMN). I det nya studieformatet kommer den nya tabletten AP1189 användas och doseringstiden ökas från fyra veckor till tre månader. Ändringen av protokollet har nu godkänts av det danska läkemedelsverket och granskas för närvarande i Sverige och Norge. BioStock har pratat med CSO Thomas Jonassen.

SynAct Pharmas läkemedelsutveckling är inriktad på behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar genom att inducera resolution av inflammationen, utan att hämma immunsystemet. Huvudindikationen för bolagets läkemedelskandidat AP1189 är reumatoid artrit (RA), där positiva fas IIa-resultat presenterades i slutet av 2021 och där bolaget har inlett ytterligare utveckling i klinisk fas IIb.

Parallellt med utvecklingsprogrammet i RA utvärderas AP1189 på patienter med idiopatisk membranös nefropati (iMN), den vanligaste orsaken till primär nefrotiskt syndrom (NS) som är ett njurtillstånd associerat med ökad förlust av protein i urinen, vävnadsvullnad och ödem. Även om iMN är en relativt ovanlig sjukdom uppskattar man att 12 miljoner människor i USA lider av sjukdomar som orsakar membranös nefropati, vilket ger utrymme för ny innovativ behandling för nefropati. Om AP1189  visar sig ha effekt på iMN-patienter är potentialen inom nefrologi stor.

Omdesign av studien ökar sannolikheten för positiva resultat

I november 2021 beslutade SynAct Pharma att designa om den kliniska fas IIa-studien i iMN-patienter för att kunna förlänga behandlingsperioden till 3 månader och använda den nyutvecklade AP1189-tabletten.

Enligt bolaget kan den nya studiedesignen öka sannolikheten att visa behandlingseffekt på proteinutsöndring i urinen, det primära effektmåttet i studien. Det kan också öka patientens följsamhet eftersom dosering med en tablett är smidigare än den orala suspensionen som patienterna måste bereda själva med AP1189-pulver och vatten.

SynAct-CS003 utvärderar säkerhet och effekt av AP1189 vid nefropati

Syftet med studien, som kallas SynAct-CS003, är att bedöma säkerhet och effekt av daglig dosering av AP1189-tabletter jämfört med placebo under 12 veckor som tillägg till behandling med ACE-hämmare/angiotensin II-receptorblockerare, vilket är första linjens behandling av iMN för att reglera blodtrycket och minska förlusten av protein via urinen.

SynAct avser att rekrytera 18 patienter till studien och räknar med att presentera nyckelresultat under 2023. 12 patienter med iMN kommer att behandlas med 100 mg AP1189 och 6 patienter kommer att behandlas med placebo.

Ytterligare möjligheter

Om AP1189 visar sig vara en effektiv och säker behandling för iMN, kan det bli det första läkemedlet som är specifikt godkänt för denna sjukdom. Dessutom kan positiva resultat stödja utvecklingen av AP1189 i andra sjukdomar associerade med proteinuri och NS, såsom minimal change disease (MCD), fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Det finns även en möjlighet att behandla diabetespatienter med nefropati.

Thomas Jonassen
Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma

CSO lyfter fram potentialen

BioStock kontaktade SynAct Pharmas CSO Thomas Jonassen för att få veta mer om AP1189s potential inom nefrologi och revideringen av SynAct-CS003-studien.

First of all, what is the potential of AP1198 in kidney diseases?

– The nephrology program is set up to explore the potential of AP1189 to treat kidney diseases. For years, melanocortin receptor derived therapy has been highlighted as a potential treatment approach for kidney diseases and the clinical effect of melanocortins has been shown by use of ACTH derived therapy in patients with glucocorticoid refract symptoms, not at least in diseases characterized by large amount of protein in the urine.

– Continued loss of protein through the urine is associated with development of nephrotic syndrome (NS). A condition that untreated is associated with development of edemas, hypertension, hypolipidemia, development of chronic kidney disease and a significantly increased risk of severe cardiovascular disease. Several autoimmune diseases, including idiopathic membranous nephropathy (IMN), induce severe proteinuria and eventually NS. Most of these diseases are rare, but proteinuria and NS are also seen secondary to lifestyle diseases such as hypertension and diabetes and systemic inflammatory diseases such as Lupus erythematosus.

»For years, melanocortin receptor derived therapy has been highlighted as a potential treatment approach for kidney diseases«

– From mode of action of AP1189, the compound could be specifically effective in patients with NS, and we therefore decided to initiate a study in patients with iMN and have experienced a high degree of interest for this potential among nephrologists who often need to treat with compounds that due to immunosuppression has unwanted side effects.

Could you tell us a bit about today’s treatment alternatives for these patients?

– Treatment of iMN aims to maintain renal function and achieve reduction of proteinuria. All patients receive supportive care to control blood pressure and minimize protein loss via ACE inhibitors and angiotensin 2 receptor antagonists. A selection of patients may also undergo treatment to reduce the levels of lipids in the blood, typically by use of statins. Patients at high risk of disease progression receive treatment with immunosuppressive drugs consisting of rituximab, a monoclonal antibody, for those patients with stable renal function, or glucocorticoids and cytotoxic drugs for those with impaired renal function.

»In a way, you could say that AP1189 has the same abilities from a treatment perspective as ACTH but without the unwanted side effects«

– As mentioned, a number of patients do not respond to glucocorticoids and here ACTH derived therapy has shown to be effective. This treatment concept was invented in Lund and has found a place in daily clinic in the US by use of ACHTAR gel. Interestingly, ACTH induced its effect in these patients through stimulation of melanocortin receptors. Unfortunalely, the treatment also induce a lot of adverse events as it stimulates glucocorticoid release. In a way, you could say that AP1189 has the same abilities from a treatment perspective as ACTH but without the unwanted side effects.

Why did you decide to revise the phase II study in patients with iMN?

– When we first designed the study, we were limited to four weeks of treatment and administration with oral suspension. Now we can benefit from our new tablet formulation and the possibility to dose for 12 weeks. In consultation with our investigators in Denmark, Norway and Sweden, we have worked to update the protocol to make the study much more clinically relevant.

»In consultation with our investigators in Denmark, Norway and Sweden, we have worked to update the protocol to make the study much more clinically relevant.«

– We further had to await the completion of the bioequivalence study with our new tablet and importantly get the tablets produced in substantial amounts to cover the clinical demand. With the approval from this week we are ready to move on with the study in its new and highly clinically relevant format.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev