Home Nyheter Det ljusnar för biotech-bolag på börsen

Det ljusnar för biotech-bolag på börsen

Biotech går bättre efter sur inledning på året

Det ljusnar för biotech-bolag på börsen

25 augusti, 2022

Det har hittills varit ett mörkt år för aktiemarknaden i allmänhet och för biotechbranschen i synnerhet. Efter en riktigt svag inledning på året har situationen nu äntligen börjat ljusna. Nasdaq Biotechnology Index har som mest varit ner hela 30 procent, men den senaste tiden har det stigit med över 18 procent och stora delar av branschen har följt med upp.

I maj rapporterade BioStock om de stora nedgångarna som präglat börsåret 2022, och deras påverkan på biotechbolagen. Det sura klimatet hade tryckt ner värdet så mycket att många aktier handlades till ett negativt teknikvärde, d.v.s. att börsvärdet understeg bolagets kassa. I en analys konstaterade investmentbanken Jefferies bl.a. att 128 små och medelstora nordamerikanska biotechbolag hade haft ett negativt teknikvärde, något som beskrevs som historiskt. Även i Sverige kunde man se ett liknande mönster, viket BioStock skrev om här.

Det dystra börsklimatet har gjort investerare alltmer selektiva och på kapitalanskaffningsmarknaden har det resulterat i att garanter ofta fått ta stora delar av emissionerna.

Viss ljusning kan skönjas

Den senaste tiden har dock börser runt om i världen sett ut att hitta visst fotfäste, vilket även dragit med sig den hårt ansatta biotechsektorn. Sedan årsskiftet har Nasdaq Biotechnology Index varit ned som mest 30 procent. Indexet har sedan återhämtat sig och ligger i skrivande stund cirka 16 procent ned sedan årsskiftet.

Under perioden har sektorn även sett en rad större uppköp, där bl.a. den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer varit en aktiv spelare och utnyttjat de nedpressade värderingarna. Bolagets förvärv av migränspecialisten Biohaven Pharmaceuticals för 11,6 miljarder USD sammanföll t.ex. med att Nasdaqs biotechindex bottennotering i maj. Sedan dess har man även förvärvat Global Blood Therapeutics – en specialist inom sickelcellsjukdom – för 5,4 miljarder USD.

Flera kursraketer vittnar om ökad riskaptit inom biotech

Utöver storaffärer har vi även fått se en del nyhetsdrivna kursrusningar i sektorn. En av vinnarna under sommarens återtåg för biotech är amerikanska Rhythm Pharmaceuticals. Bolagets aktie har stigit med över 400 procent efter att man rapporterat positiva fas II-data med läkemedelskandidaten Setmelanotide, som utvecklas för behandling av hypotalamisk fetma.

Även i Sverige har vi fått se kraftiga kursutvecklingar. Småspararfavoriten Oncopeptides aktie har gått upp med över 300 procent efter ett europeiskt godkännande för läkemedelskandidaten Pepaxti, som utvecklas för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Enligt bolaget siktar man på att lansera läkemedlet på den tyska marknaden under det fjärde kvartalet 2022.

En annan svensk aktie som fått luft under vingarna är WntResearch efter nya kliniska upptäckter gällande läkemedelskandidaten kandidaten Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer. Rekryteringen till den pågående fas II-studien NeoFox pausas och bolaget planerar att lägga om studien för att fånga upp kandidatens fulla potential. Sett över de senaste tre månaderna har aktien gått upp med 100 procent. Bolagets vd Pernilla Sandwall gästade BioStocks studio för att kommentera de senaste upptäckterna, i en intervju som du kan se här.

Investerare alltmer optimistiska

Huruvida nyhetsflöden och kursutvecklingar kommer att vara fortsatt positiva får framtiden utvisa, men av allt att döma börjar investerare återfå sin optimism. Enligt en undersökning av Royal Bank of Canada anser drygt 60 procent av investerarna att biotech-sektorn är undervärderad och tror att den kommer att prestera bättre än marknaden som helhet under återstoden av 2022. Femtioåtta procent av de tillfrågade uppgav även att de planerar att öka sin exponering mot sektorn. Detta kan jämföras med hösten 2021 då det bara var 49 procent av investerarna som tyckte att biotech var undervärderat.

Den kanadensiska banken förväntar sig ett fortsatt högt tempo i nya landvinningar inom forskningen, vilket i sin tur kommer att fortsätta driva entusiasmen kring biotechsektorn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev