Home Nyheter Rekordmånga mindre biotechbolag handlas under kassan

Rekordmånga mindre biotechbolag handlas under kassan

Första halvårets bästa life science-aktier

Rekordmånga mindre biotechbolag handlas under kassan

31 maj, 2022

Börsvärdet på många små och medelstora biotechbolag har backat rejält under våren. Nedgångarna innebär att många av bolagen i sektorn nu har ett börsvärde som är lägre än deras aktuella kassa. Trenden uppmärksammades först på den amerikanska marknaden men det finns även exempel på de nordiska aktiemarknaderna.

Små och mellanstora biotechbolag har haft det tufft på börsen under de senaste månaderna och drabbats särskilt hårt av det allmänt sura börsklimatet som råder. Nasdaq Biotechnology Index har på sex månader backat med drygt 24 procent och många bolags aktier har pressats ned till historiskt låga nivåer.

Bland annat rapporterar Endpoint News om investmentbanken Jefferies, som i en analys konstaterar att det nu är 128 små och medelstora nordamerikanska bolag verksamma inom biotech som har ett negativt teknikvärde, det vill säga, att bolagen har ett lägre börsvärde än deras aktuella kassa. Att så pass många bolag i sektorn nu har ett negativt teknikvärde beskrivs som historiskt.

Bakom nedgången i biotechbolagen ligger makroekonomiska händelser och centralbankernas agerande, men även stoppade kliniska studier har påverkat bolagen negativt. Enligt Jeffries analys drivs investerare i den rådande makromiljön mot större utdelningsgivande bolag, vilket gör att det finns mindre kapital kvar till de mindre aktörerna.

Samma nivå som under finanskrisen

Enligt analytiker som Endpoint har pratat med har det sedan 2007 aldrig varit fler än 45 små eller mellanstora biotechbolag som vid samma tillfälle handlats med ett negativt teknikvärde. Vanligtvis har det varit ett tjugotal bolag som samtidigt befunnit sig i den situationen, något som inte bara är uppseendeväckande i absoluta tal. Att 25 procent av branschen nu beräknas ha ett negativt teknikvärde innebär att sektorn nu ligger på samma nivå som 2008 – 2009, enligt Jefferies rapport.

Cancerbolagen värst drabbade

Även Bloomberg News har uppmärksammat fenomenet och listar 200 nordamerikanska biotechbolag som handlas till ett lägre börsvärde än den nuvarande kassan. Enligt deras genomgång är det främst små och mellanstora bolag inom cancerforskning som drabbats.

Analytikern Asthika Goonewardene, som Bloomberg har talat med, konstaterar att 53 procent av de små och mellanstora biotechbolagen som tar fram ny cancermedicin nu har ett negativt teknikvärde. Bolagen som verkar inom onkologi handlas enligt honom till en median på 0,7 gånger bolagens kassa, vilket kan jämföras med bolag som riktar sig mot andra indikationer, där medianen ligger på 1,1 gånger.

Liknande utveckling i Norden

Det är inte bara i USA som börsturbulensen tryckt ned värderingarna inom biotech-världen. När Biostock undersökt den nordiska marknaden återfinns en handfull bolag i branschen som handlas under sin kassa. Ett av dem är forskningsbolaget Idogen, som utvecklar tolerogena cellterapier för sjukdomar och tillstånd där immunförsvaret har blivit kroppens egen fiende. Bolagets kassa ligger i skrivande stund på strax under 39 Mkr medan börsvärdet ligger på cirka 26 Mkr. I januari handlades Idogens aktie till cirka 1,5 kronor och har sedan dess sjunkit till strax över 0,4 kronor.

Ett annat bolag med negativt teknikvärde är forskningsbolaget Saniona som i april gick ut med att de tar en paus i två kliniska studier och minskar personalstyrkan med 30 procent till följd av begränsade finansiella resurser. Beskedet fick marknaden att reagera kraftigt. Vid årsskiftet handlades aktien till runt 9 kronor, medan den under maj handlats ner till nära 2 kronor. Bolagets börsvärde ligger nu en bra bit under kassan. Sanionas kassa ligger på knappt 357 Mkr och börsvärdet på cirka 223 Mkr. Sanionas storägare RA Capital Management minskade sitt innehav i bolaget med cirka 80 procent under våren samtidigt som Fjärde AP-fonden sålde hela sitt innehav i bolaget.

Det Malmöbaserade läkemedelsbolaget Cyxone ligger i nuläget på ett börsvärde på cirka 61 Mkr, strax under bolagets kassa på drygt 69 Mkr. Bolaget som är noterat på First North gick i april ut med att de lägger ned sin satsning på covid-19 för att återigen prioritera programmet för reumatoid artrit med Rabeximod, vilket fick aktiemarknaden att reagera kraftigt negativt.

Att ett bolag handlas under sin kassa innebär inte nödvändigtvis att det är köpläge i aktien, men man kan konstatera att det ur ett historiskt perspektiv är ovanligt att se biotechsektorn handlas såhär lågt – både internationellt och i Sverige.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev