Home Nyheter Curasight redo att gå vidare inom hjärncancer

Curasight redo att gå vidare inom hjärncancer

Curasight har rekryterat färdigt

Curasight redo att gå vidare inom hjärncancer

5 juli, 2022

Danska Curasight har hittills fått positiva fas II-resultat i tre av sina fyra strategiska målindikadikationer med läkemedelskandidaten uTRACE. Nu är det dags för fas II-studien inom den primära strategiska indikationen, hjärncancer. Den prövarinitierade studien har nu rekryterats fullt ut och bolaget räknar med att resultaten publiceras under andra halvåret i år.

Den danska bioteknikbolaget Curasight har goda skäl att lyfta fram hjärncancer som ett av sina viktigaste strategiska mål när man utvecklar sin uPAR-teknik för diagnostik och behandling av cancer. Totalt i USA och EU drabbas cirka 65 000 personer varje år av hjärncancer varav cirka 30 000 är högkvalitativa gliom. Överlevnaden för dessa högkvalitativa gliompatienter är dyster läsning – med medianöverlevnad på cirka 14 månader och med en 5-årig överlevnad på endast 5 procent. Cirka 10 procent av patienterna är barn. Standardbehandlingen för hjärncancerpatienter består av kirurgi och extern strålbehandling i kombination med kemoterapi.

Extern strålbehandling riktar sig mot tumören, men påverkar också den friska vävnaden runt den. Detta är ett stort problem vid hjärncancer eftersom vävnaden runt tumören är särskilt känslig.

Ett annat problem med denna behandling är att även om huvudtumören kan ha identifierats, exempelvis genom MR-avbildning, är den vanligtvis omgiven av diffus infiltration av cancerceller som inte är möjliga att identifiera vid MR-skanningar. Även om huvudtumören som ses vid MR-skanning behandlas, nås inte alla cancerceller och cancern fortsätter att komma tillbaka.

Enligt Curasight har det inte skett några större förbättringar i behandlingen av hjärncancer på mer än ett decennium, sedan den nuvarande kombinationsbehandlingsregimen med extern strålbehandling introducerades för mer än 15 år sedan. Med läkemedelskandidaterna uTRACE och uTREAT hoppas Curasight kunna utveckla en skonsammare och effektivare behandling mot hjärncancer.

Ny teknik ger skonsammare behandling

Tekniken är uppbyggd kring uPAR-proteinet, som uttrycks starkt på aggressiva cancerceller, men som finns i mycket lägre utsträckning i frisk vävnad. Bolaget ser därför uPAR-proteinet som en unik biomarkör som kan identifiera aggressiva cancerformer som sannolikt kommer att metastasera.

Målpeptiden AE105 binder till uPAR-proteinet och är kopplat till antingen gallium, för att skapa PET-bildsubstansen uTRACE, eller med lutetium, för att skapa den målsökande kortdistansstrålbehandlingen uTREAT.

Kandidaterna är tänkta att användas tillsammans så att vårdpersonal kan “se vad de behandlar och behandla vad de ser” – det vill säga om cancern uppträder vid PET/CT-avbildningen (uTRACE) är det också stor sannolikhet att cancern påverkas av den interna riktade strålbehandlingen (uTREAT), eftersom samma biomarkör och koppling till cancercellerna används. Med andra ord “vad du ser – är vad du behandlar”.

Före en PET-skanning injiceras patienten med uTRACE, via en ven i armen och distribueras via blodomloppet runt kroppen. uTRACE söker upp och binder till de cancerceller som kan finnas i kroppen, vilket gör att cancercellerna lyser upp under skanningen. Det ger viktig information om var cancern befinner sig och hur aggressiv den är. Viktigt är att det också kan visa om patienten är relevant att behandla med uTREAT, som sedan söker upp cancern och där levererar lokal strålning som påverkar cancern, vilket minimerar strålningen till den omgivande vävnaden.

Du kan läsa mer om bolagets teknik här.

Rekrytering slutförd i uPAR-PET-studie i hjärncancer

Curasight meddelade nyligen att rekryteringen till fas II-studien med uTRACE-tekniken för diagnos av hjärncancer har slutförts. Studien som genomförs på Rigshospitalet i Köpenhamn och testar 68Ga-NOTA-AE105 uPAR-PET/MR hos patienter med gliom och syftar till att samla in data om 30 av totalt 35 patienter som rekryterats till studien. Det är denna siffra som nu har nåtts enligt den primära utredaren. Resultat från studien förväntas publiceras under andra halvåret 2022.

I ett pressmeddelande skriver bolagets vd Ulrich Krasilnikoff:

»Vi ser fram emot att se de första resultaten från denna studie i hjärncancer, eftersom vi tror att det också kommer att ge oss viktig inblick i den bästa vägen framåt för att använda den uPAR-riktade radionuklidterapin uTREAT i hjärncancerpatienter, i synnerhet de mest aggressiva högkvalitativa gliomerna.«

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev