Home Nyheter BiBBInstruments deltog framgångsrikt vid DDW

BiBBInstruments deltog framgångsrikt vid DDW

BiBB Digestive disease week

BiBBInstruments deltog framgångsrikt vid DDW

10 juni, 2022

Lundabaserade BiBBInstruments utvecklar en familj av biopsiinstrument, EndoDrill, med målet att erbjuda högre diagnostisk träffsäkerhet och tidigare diagnostik vid flera av  de mest allvarliga cancerformerna. Bolaget har mött stort intresse från såväl kliniskt verksamma läkare som större finansierare, och i slutet av maj medverkade man vid Digestive Disease Week, som är världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi.

I årsredovisningen för 2021 framhåller medicinteknikbolaget BiBBInstruments förra årets höjdpunkter, där i synnerhet den framgångsrika kliniska studien EDMX01 med EndoDrill GI kom att sätta bolaget på den globala endoskopikartan. Denna studie, som avslutades i förtid när man vid redan 7 av de 20 planerade patienterna hade uppfyllt studiens syfte, medförde därmed Proof-of-Concept för indikationen djupa magsäckstumörer – en erkänt svårdiagnosticerad cancerform. Utöver detta framhåller BiBBInstruments med vd Fredrik Lindblad i spetsen, den fortsatta utvecklingen av produktportföljen, ansökan för MDR-certifiering samt dialog med FDA avseende marknadsgodkännande, som viktiga aktiviteter under 2021.

Goda utsikter för flertalet indikationer

Enligt bolaget innebär den framgångsrika pilotstudien goda utsikter för fortsatta studier med provtagning i övriga organ som undersöks med endoskopiskt ultraljud (EUS), något som man kommit långt i planeringen av och dessutom sett stort intresse för från kliniskt håll. Planer finns för att under andra halvåret börja utvärdera EndoDrill GI vid misstänkt pankreascancer, som är både en av de mest svårdiagnosticerade cancerformerna och den största indikationen för EUS-biopsi.

Därutöver väntas den pågående pilotstudien EDUX02 med EndoDrill URO vid muskelinvasiv urinblåscancer avslutas i juni 2022. Bolaget är dessutom i slutfasen för utveckling av den tredje produktvarianten, EndoDrill EBUS, för provtagning vid lungcancer. Ett färdigutvecklat instrument ska följas av klinisk validering.

Deltog i industrins största kongress

Framstegen med den kliniska studien EDMX01 gjorde att bolaget nyligen blev utvalt att presentera vid Digestive Disease Week (DDW) 2022 i San Diego – världens största kongress inom områdena gasteroenterologi och endoskopi. Detta gav BiBBInstruments möjlighet att inför den samlade världseliten berätta mer om bolagets teknik som på flera avgörande punkter skiljer sig från dagens biopsiinstrument. Med BiBBs eldrivna biopsiteknik möjliggörs provtagning av både större och sammanhängande vävnadsbitar, eller kärnbiopsier, av tumören – till skillnad från dagens manuellt hanterade EUS-nålinstrument som ofta ger mer svåranalyserade prover av blodkontaminerade vävnadsfragment.

Möjlig game changer

Bolaget representerades på kongressen av vd Fredrik Lindblad, grundaren dr Charles Walther och endoskopisterna dr Robert Glavas samt dr Fredrik Swahn. Dr Glavas, som är den person från den lyckade pilotstudien med mest klinisk erfarenhet av EndoDrill, har kommenterat tekniken:

»Jag har provat alla befintliga manuella EUS-nålinstrument på marknaden och i jämförelse sticker eldrivna EndoDrill ut som det mest effektiva provtagningsinstrumentet. Jag tror att EndoDrill kan bli en game changer inom EUS-provtagning för många olika cancerindikationer«

Vid DDW i USA fick BiBBs team dessutom tillfälle att nätverka med beslutsfattare, bolag, forskare samt övriga professioner från industrin av vikt. Det gav därmed BiBB en värdefull möjlighet att visa upp sig på den amerikanska marknaden, vilket är världens största marknad för EUS-biopsiinstrument. Teamet genomförde också planerade presentationer av EndoDrill vid enskilda möten för några av de största globala koncernerna som är ledande på marknaden för endoskopiskt ultraljud med manuella finnålsinstrument.
Bolagets vd Fredrik Lindblad har kommenterat deltagandet vid kongressen:

»Det blev lyckade och intensiva dagar på DDW-kongressen i San Diego. Vi fick bland annat möjlighet att presentera EndoDrill för flera potentiella globala samarbetspartners. Vi hade med ett komplett system från Sverige och kunde demonstrera produkten inför ögonen på en mängd branschrepresentanter. Det blev intressanta möten som nu följs upp. Vår tro på EndoDrill-teknologin stärktes ytterligare efter den här resan till USA. «

Går framåt med självförtroende

BiBBInstruments tycks alltså vara på rätt spår i etableringen som pionjärer inom eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, och strategin är tydlig. Under de närmaste åren ska bolaget kliniskt bevisa EndoDrills förmåga att som första EUS-biopsiinstrument ta kärnbiopsier i indikation efter indikation. Med en produktportfölj beståendes av marknadens första EUS-kärnbiopsiinstrument (EUS-CNB), övertygande kliniska data för flera allvarliga cancerformer, samt marknadsgodkännande i Europa respektive USA, är avsikten att ingå samarbetsavtal med en ledande distributionspartner.

Resan mot målet att etablera en ny endoskopisk biopsiteknik som vårdstandard, och därmed revolutionera provtagningen av svårupptäckta cancerformer, är inte slut än på ett tag, men BiBBInstruments tycks i synnerhet under det gångna året tagit viktiga steg mot detta mål.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev