Home Nyheter Evaxion Biotech säkrar kapital på upp till 40 miljoner USD

Evaxion Biotech säkrar kapital på upp till 40 miljoner USD

Evaxion asset management

Evaxion Biotech säkrar kapital på upp till 40 miljoner USD

10 juni, 2022

Evaxions användning av AI-plattformar för utveckling av nya cancerläkemedel har fångat Lincoln Park Capitals intresse, ett Chicago-baserat kapitalförvaltningsbolag. Det danska bioteknikbolaget har tecknat avtal med bolaget som säkerställer kapital på till upp till 40 miljoner USD.

Användningen av artificiell intelligens (AI) ökar snabbt i samhället och når numera ett brett spektrum av sektorer, och life science är inget undantag. Allt fler bolag som är verksamma med utveckling av nya läkemedel anammar AI i hopp om att ta fram bättre behandlingar för patienterna. Läs mer om AI:s påverkan på life science-sektorn här.

Cancer utgör fortfarande en av de främsta dödsorsakerna världen över och dödar 10 miljoner människor varje år. Således är onkologifältet ett område där behovet av nya behandlingar är som allra mest brådskande, och här har AI potential att göra enorma avtryck.

Evaxions AI-teknik

Det danska bioteknikbolaget Evaxion Biotech drar full nytta av denna trend med sin AI-teknik, passande nog kallad AI-immunologi. Den är utformad för att bearbeta stora mängder data rörande det mänskliga immunsystemet för att göra förståelsen av dess biologiska processer enklare, särskilt i förhållande till dödliga sjukdomar som cancer.

Genom att utveckla och utnyttja AI tror bolaget att man har potential att revolutionera hur immunterapier upptäcks och utvecklas genom att kraftigt påskynda utvecklingstiderna och göra nya läkemedel mycket effektivare, mer träffsäkra och leda till färre allvarliga biverkningar.

Tekniken används i de tre egenutvecklade plattformarna PIONEER, EDEN och RAVEN. PIONEER är utformad för utveckling av cancerimmunterapier, medan EDEN och RAVEN är inriktade på utveckling av vacciner mot infektionssjukdomar.

Två kandidater i klinisk fas

Evaxions ledande program, cancerterapierna EVX-01 och 02, befinner sig i klinisk utvecklingsfas och härrör från PIONEER. EVX-01 utvecklas i samarbete med Merck. Kandidaten, som för närvarande är i fas IIb-utveckling, utvärderas hos patienter med icke-opererbar eller metastaserat melanom i kombination med Mercks blockbuster anti-PD-1 checkpointhämmaren (CPI) Keytruda. Samtidigt är syftet med EVX-02, som också redo för fas IIb, att lösa en av de svåraste utmaningarna inom onkologi: canceråterfall. Läs mer om dessa projekt här.

Intresse för Evaxions teknik

Ett botemedel mot de mest aggressiva formerna av cancer känns fortfarande som en dröm, men Evaxion, tack vare sin AI-plattform, tror starkt på att ett botemedel kan vara inom räckhåll. I takt med att teknikplattformen samlar in mer och mer data kan den snabbt lära sig vilka faktorer cancerceller är mest sårbara för.

Tydligen tror investerare också starkt på Evaxions teknik. I veckan tillkännagav bolaget att man har säkrat finansiering på upp till 40 MUSD från Lincoln Park Capital (LPC) Fund, ett framstående Chicago-baserat kapitalförvaltningsbolag med fokus på life science, i synnerhet när det gäller upptäckt, utveckling och administration samt terapi för störningar i det centrala och perifera nervsystemet, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar samt cancer.

Bolaget utnyttjar sitt vetenskapliga råd (SAB) som består av ledande forskare inom life science och läkare med många års erfarenhet av både forskning och kliniska studier, som underlag för sina investeringsbeslut.

Bidrar till fortsatt innovation

Finansierings- och aktieavtalet med LPC avser försäljning av nyemitterade aktier av upp till 40 miljoner av bolagets amerikanska depåbevis (ADR), som var och en motsvarar en stamaktie, nominellt 1 DKK per aktie. Evaxion har efter eget gottfinnande rätten, men inte skyldigheten, att med förbehåll för vissa villkor sälja upp till 40 miljoner ADR till LPC under avtalets 36-månaders giltighetstid.

Evaxions vd Lars Wegner kommenterade nyligen i ett pressmeddelande:

»We are pleased to conclude this agreement with Lincoln Park Capital, securing access to 40 million USD from a widely respected investor in the biotech industry and further strengthening Evaxion’s financial position during a period of market uncertainty. This equity facility will contribute to the progression of our exciting portfolio of assets, including our personalised cancer medicines, developed in programmes EVX-01 and EVX-02, both of which are currently in phase II clinical development, according to plan. This gives us momentum to reach our value-creating, upcoming clinical milestones. Importantly, it also maintains Evaxion’s flexibility in deciding if and when to exercise the option to sell, so we can continue to choose the optimum development path for the company.«

Avtalet med LPC är ett bevis för förtroendet för Evaxions AI-teknikplattformar, och det bidrar verkligen till bolagets redan höga momentum. Vid utgången av Q1 2022 hade Evaxion likvida medel om 31,4 MUSD, vilket bolaget förväntade sig vara tillräckligt för att finansiera rörelsekostnader och investeringsbehov under åtminstone de kommande 12 månaderna. Genom avtalet med LPC kommer detta förtroende säkerligen att öka.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev