Home Nyheter BioStock tittar närmare på Curasights potential inom hjärncancer

BioStock tittar närmare på Curasights potential inom hjärncancer

BioStock gör en djupdykning i Curasights potential inom hjärncancer

BioStock tittar närmare på Curasights potential inom hjärncancer

1 februari, 2022

Danska Curasight utvecklar läkemedelskandidaterna uTRACE och uTREAT för diagnos och behandling av flera cancerindikationer. BioStock tittade nyligen närmare på potentialen i prostatacancer, och i den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i bolagets ambitioner inom glioblastom. I väntan på fas IIb-resultat görs förberedelser för fas III med uTRACE, samtidigt som det prekliniska uTREAT-projektet tågar vidare.

Det danska biotechbolaget Curasights teknik kretsar kring uPAR-proteinet, som uttrycks starkt i aggressiva cancerceller, medan det knappt uttrycks alls i frisk vävnad. Enligt bolaget kan uPAR betraktas som en unik biomarkör för att identifiera aggressiva cancerformer som sannolikt kommer att metastasera. uPAR är inte specifikt för endast en typ av cancer och Curasights teknik utvärderas för närvarande i åtta olika cancerindikationer. I den här artikeln kommer vi att zooma in på bolagets utveckling inom glioblastom, som är den vanligaste primära maligna hjärntumören.

Varje år drabbas cirka 65 000 personer i USA och EU av hjärncancer, där nästan hälften är allvarliga former av gliom och där mer än tio procent av de drabbade är barn. Utsikterna för patienter som lider av glioblastom är ganska dystra: medianöverlevnaden ligger runt cirka 14 månader och 5-årsöverlevnad är bara 5 procent. Idag består standardbehandlingen för hjärncancerpatienter, förutom kirurgi, av extern strålbehandling i kombination med kemoterapi.

Stort medicinskt behov av ny innovation inom glioblastom

Enligt Curasight är strålbehandling en av de starka pelarna i cancerbehandling i dag, där mer än 60 procent av alla cancerpatienter genomgår strålbehandling någon gång under sin sjukdomsperiod. Under det senaste decenniet, sedan den rådande behandlingsregimen infördes, har det inte skett några större förbättringar i landskapet för hjärncancerterapi, vilket är något som bolaget hoppas kunna ändra på. Med läkemedelskandidaterna uTRACE och uTREAT tar Curasight itu med några av de största utmaningarna med extern strålbehandling, i hopp om att skapa en skonsammare och effektivare behandling.

Det första problemet med extern strålbehandling är det faktum att det, genom att rikta in sig på tumören, också påverkar omgivande frisk vävnad. Detta är särskilt problematiskt vid hjärncancer på grund av den känsliga naturen hos nämnda vävnad. En annan sak att komma ihåg är att även om huvudtumören kan ha identifierats och behandlats, är den ofta också omgiven av ett fält av cancerceller som är svåra att hitta och behandla. Så även om huvudtumören dödas, fortsätter cancern att återvända tills patienten så småningom går bort.

Fas IIb-resultat nära förestående

Målpeptiden AE105, som binder till uPAR-proteinet och “beväpnas” med antingen Gallium, för att skapa spårämnet uTRACE, eller med Lutetium, för att skapa kortdistansstrålningsterapin uTREAT. Att injicera en patient med uTRACE när man utför en PET-skanning gör att cancercellerna lyser upp, vilket ger viktig information om var cancern befinner sig och om graden av canceraggressivitet.  På samma sätt söker uTREAT upp tumören och ger lokal strålning som bara påverkar cancern, vilket skonar den omgivande vävnaden.  Eftersom uTRACE och uTREAT delar den bindande peptiden förutsäger uTRACE exakt var behandlingen kommer att binda – uTRACE fungerar därmed som en kompletterande diagnostik för uTREAT.

uTRACE utvärderas för närvarande i flera prövarinitierade kliniska studier, där det hittills har gett positiva resultat i prostatacancer, huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer. För glioblastom förväntar sig Curasight att fas IIb-resultat kommer att vara tillgängliga någon gång under det första kvartalet 2022. uTREAT har hittills visat goda antitumöreffekter i prekliniska studier och bolaget förväntar sig resultat från kommande kliniska prövningar med kandidaten för att spegla uTRACE-resultaten.

Siktar på en snabbt växande marknad

Med detta nya tillvägagångssätt hoppas Curasights kunna slå sig in på den snabbväxande nukleärmedicinska marknaden, som 2019 värderades till cirka 6 miljarder USD och som förväntas växa med cirka 16 procent årligen och nå ett värde av 30 miljarder USD 2030. Ledande faktorer för denna tillväxt är en ständigt åldrande befolkning, en bredare användning av nukleärmedicin på sjukhus runt om i världen och innovation inom området, där uTRACE och uTREAT är goda exempel.

När det gäller marknadspotentialen inom glioblastom uppskattar Curasight ett värde på cirka 195 miljoner USD respektive 5,1 miljarder USD årligen för uTRACE respektive uTREAT. Enligt bolaget är uppskattningen en försiktig beräkning baserad på amerikansk prissättning av jämförbara produkter på marknaden idag.

Flera stora transaktioner

Bolaget är inte ensamt om att se potential inom nukleärmedicinområdet, där vi har sett flera stora transaktioner under de senaste åren. Mest uppseendeväckande är kanske Novartis förvärv av den franska radiofarmaceutiska specialisten Advanced Accelerator Applications för 3,9 miljarder USD 2017 – en affär som följdes upp med att Novartis förvärvade amerikanska Endocyte för 2,1 miljarder USD ett år senare.

I en kommentar till affärerna påpekar Curasight att läkemedelskandidaterna som ingick i dessa transaktioner är inriktade på en enda cancerindikation, medan uTRACE och uTREAT har visat potential i ett brett spektrum av indikationer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev