Home Nyheter Aptahem kommenterar det nya Covid-19-projektet

Aptahem kommenterar det nya Covid-19-projektet

Aptahem kommenterar det nya Covid-19-projektet

10 juli, 2020

Malmöbolaget Aptahem meddelade igår kväll att ett prekliniskt samarbete har ingåtts med University Health Network i Toronto, baserat på Aptahems tidigare indikativt positiva prekliniska data. Syftet är att utvärdera om bolagets läkemedelskandidat Apta-1 kan visa positiv behandlingseffekt av de akuta andningssvårigheter som kan drabba patienter som infekterats av Covid-19. BioStock kontaktade Aptahems CSO Dr Luiza Jedlina för en kommentar.
Aptahems primära läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis. Bolagets prekliniska studier har visat att kandidaten har blodproppslösande effekter, indikationer finns även att kandidaten kan hämma hyperinflammation samt främja en naturlig reparation av skadad vävnad. Dessa egenskaper är viktiga vid behandling av sepsis, en sjukdom som dödar 11 miljoner människor varje år.
Potentialen med Apta-1s antikoagulerande, antiinflammatoriska och immundysfunktions-motverkande effekter utvärderas för närvarande i sepsis, men nu läggs alltså ytterligare en preklinisk forskningsarm till bolagets pipeline.

Kanadensiskt samarbete utvärderar Apta-1 i Covid-19

Samarbetet med University Health Network i Toronto gäller en preklinisk utvärdering av behandlingsmöjligheterna av Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), ett allvarligt tillstånd förknippat med akut andninssvårighet som t.ex. kan drabba patienter som infekterats av Covid-19. Samarbetet baseras på de prekliniska forkningsfynd som gjorts kring Apta-1, specifikt de anti-koagulenta egenskaperna i kandidaten, och indikationerna på dess potential att hämma hyperinflammatoriska responser och reparera skadad vävnad.

CSO kommenterar samarbetet

Luiza Jedlina, CSO Aptahem
Luiza Jedlina, CSO Aptahem

BioStock kontaktade CSO Dr Luiza Jedlina för en kommentar om det nya samarbetet.
Your new collaboration partner has a unique in vivo coronavirus-induced acute lung model. Can you tell us a little about this and the connection to your study in Non-Human Primates with Apta-1?
– The clinical obeservations in the NHP study showed that the Apta-1 treated animals had recovered, in comparison to the non-treated. When animals don’t feel well they don’t eat, but the animals that were treated with Apta-1 gained their apetite back, which is a significant sign of recovery. The model used in that study was a systemic inflammatory response syndrome (SIRS) model where LPS was given to simulate a sepsis-like condition. This condition can be compared to the one developed by severe Covid-19, and that is why Professor Liu saw the potential of testing Apta-1 in their corona virus-induced acute lung model.
Part of your business model is to team up and run the continued development in collaboration with partners. Can you tell us how this specific collaboration came about?
– I am constantly searching for new publications and research in the areas of our work and I have read thousands since the start of the company. In this process I found publications by Professor Liu, and after reading these I realized that there were some common factors between the Toronto group’s findings and what we have seen in the Apta-1 preclinical data. I and the CEO therefore reached out to Professor Liu, and sent him a non-confidential presentation of our results. It didn’t take long before he answered, and wanted to learn more. From that point the discussions have been frequent, and now led to entering this development agreement.
Your primary focus is still sepsis. Are there any links between ARDS in Covid-19 patients and sepsis, which is also a serious condition that can occur in these patients?
– Yes, absolutely. Hyperinflammation is one factor in severe sepsis, and is also the cause of ARDS. Apta-1’s ability to repair damaged tissue is another important factor of being a potential effective treatment in sepsis, which is also found in ARDS patients. Now we are curious to see if we can identify more common factors between ARDS and sepsis where Apta-1 has the potential to be beneficial.
What do the plans for this new project look like, and will you announce the continuous progression along the way?
– The plan is to start the studies as soon as possible. While discussing the collaboration agreement both parties have been able to settle on the study protocols. As this field of studies involving Covid requires approval from ethical committees, these applications have been filed, and approved, and now only small practicalities remain.  Our aim is to communicate any results as soon as we have received the first preliminary report. Due to the preparation work just described, it is impossible to say when that can be at this point, but we will communicate the results as soon as it is possible for us to do so.
Earlier this year, you published an abstract with data indicating that Apta-1 treatment stimulated significant levels of the acute phase protein Pentraxin-3 involved in suppressing inflammatory and infectious processes. Does this have any bearing on your new collaboration?
– Utilizing ARDS model, Toronto scientists assessed the therapeutic effects of long pentraxin PTX3 administration in attenuating ARDS development.  Pentraxin-3 is an important parameter that the results shown in the NHP study and the results published by Professor Liu’s group have in common. It is also what triggered the immediate interest of Professor Liu at our initial contact. Pentraxin-3 will be one of the measurements in the study.
Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

Avslutningsvis kontaktade vi Aptahems vd Mikael Lindstam för att förhöra oss om vilka milstolpar Aptahem hoppas kunna kommunicera de kommande 12 månaderna inom de respektive Apta-1-projekten?
– En milstolpe som jag hoppas kunna uppnå och kommunicera är givetvis att öka tillverkningen av partiet på LGC så att vi kan slutföra GLP-toxstudierna i det prekliniska programmet. Andra milstolpar skulle vara olika samarbets- och samarbetsavtal om affärsutveckling. Att utöka teamet för att möta ökade krav på kompetens är också mycket viktigt. När det gäller forskning och utveckling av vår Apta-1-kandidat hoppas jag kunna rapportera flera intressanta nya resultat från våra samarbeten med Örebro universitet, Toronto och Seattle Research Institute. Dessa milstolpar tillsammans med allt utvecklingsarbete som pågår gör Aptahem till ett än mer komplett bolag.

Mer om professor Lui

Toronto General Hospital

Dr Mingyao Liu är chef för Institute of Medical Science och professor i kirurgi, medicin och fysiologi vid fakulteten för medicin vid University of Toronto. Han är James och Mary Davie-ordförande i Lung Injury, Repair and Regeneration samt leder Respiratory and Critical Care Research vid Toronto General Hospital Research Institute, University Health Network.
Lungtransplantationsprogrammet vid University of Toronto och Latner Thoracic Surgery Research Laboratories är en av de världsledande teamen inom klinisk praxis och translationell forskning inom lungtransplantation. Dr Liu är en av grundarna av detta team. Hans forskningsfokus är att studera de cellulära och molekylära mekanismerna vid akut lungskada, särskilt vid lungtransplantation.
Han har visat lungepitelceller som en källa till cytokiner i inflammatoriskt svar, intracellulära signaltransduktionsvägar som terapeutiska mål, och rollen av olika typer av celldöd vid akut lungskada. Han har även utvecklat nano-partikelbaserade läkemedelsleveranssystem. En pipeline bestående av läkemedel i discovery-fas och drug delivery har dessutom utvecklats av Toronto-teamet, inklusive cellkultur för screening med hög kapacitet för terapeutiska mål, lungtransplantationsmodeller för mus/råtta för in vivo-tester, och både lungtransplantation med grislungor och ex vivo-lungperfusionssystem för prekliniska studier.
Hans laboratorium upptäckte också ett nytt adapterprotein, XB130, för signaltransduktion, och demonstrerade dess roll i cellöverlevnad, proliferation, migration och reglering av genuttryck. Genom att slå ut xb130 hos möss kan man studera XB130s roll vid lungskador och lungreparationer.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev