Home Intervjuer Lyckat utfall av Chordate Medicals teckningsoption

Lyckat utfall av Chordate Medicals teckningsoption

Lyckat utfall av Chordate Medicals teckningsoption

4 november, 2021

Chordate Medical tillförs 35,6 Mkr före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsoptionerna nyttjades till 99,23 procent och bolagets stora ägare lämnade hela sitt innehav av TO7 för inlösen. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för en kommentar.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en nervmodulerande och CE-märkt behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, i Israel samt i Saudiarabien.

Teckningsoptioner från fjolårets riktade emission

I samband med den riktade emission som Chordate Medical genomförde under augusti 2020 emitterades 47 855 504 teckningsoptioner av serie TO7. Varje option berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,75 kronor under perioden 1 oktober – 29 oktober 2021.

Lösenperioden för TO7 har nu avslutats och Chordate Medical meddelar att 47 489 469 optioner utnyttjades för teckning, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 99,23 procent.

Storägare löste in sina teckningsoptioner

Bolagets största aktieägare lämnade samtliga av deras respektive innehav av TO7 för inlösen. Bland de ägare som namngivits hittas Hawoc Investment och Sifonen, Isac Brandberg med närstående, Tommy Hedberg, Bevaclean, Magnum Invest (Simon Angeldorff) och Henrik Rammer.

BioStock har tidigare intervjuat två av Chordate Medicals storägare. Läs artikeln här.

Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Anders Weilandt är nöjd med utfallet

Vid utgången av årets tredje kvartal rapporterade Chordate Medical en kassa om 7,65 Mkr. Genom nyttjandet av TO7 stärktes den finansiella positionen avsevärt då bolaget tillfördes 35,6 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att ta del av hans tankar om utfallet av teckningsoptionen, samt hur kapitalinjektionen kommer att användas.

Först och främst, vad skulle du vilja säga till innehavarna av teckningsoptioner TO7 som valt att utnyttja sina optioner?

– Först och främst ett stort tack till våra aktieägare för det förtroende som våra ägare visar bolaget och vårt projekt. Vi på Chordate och vår styrelse känner ett starkt stöd för den strategi vi arbetar efter, det kan inte bekräftas på ett tydligare sätt.

Många av era största aktieägare har valt att nyttja sina teckningsoptioner – vad anser du att det säger om ägarnas förtroende för bolaget? 

– Det är klart att våra större ägare på det sättet visar hur de ser på bolaget och dess värdering genom att lösa in sina optioner. Det visades även under sensommaren när vi kunde få de brygglån som de större ägarna beredvilligt ställde till bolagets förfogande. Men vi ska samtidigt komma ihåg att vi har samma starka stöd även från våra mindre aktieägare, som gemensamt faktiskt löste in den större delen av optionsvolymen.

Ni tillförs nu 35,6 Mkr, före emissionskostnader, genom inlösen av TO7. Hur kommer kapitaltillskottet användas?

– Den förstärkta kassan kommer att användas för att fortsätta bygga upp bolagsvärdet enligt den strategi som vi arbetar efter. Dessutom får vi nu möjlighet att accelerera flera viktiga punkter i strategin – inte minst marknadsföring och försäljning. Men det gäller även vårt projekt för att få tillgång till den amerikanska marknaden, och några mindre men marknadsstödjande kliniska studier.

Hur länge förväntar ni er att den påfyllda kassan kommer räcka?

– Eftersom vi generellt inte ger några framåtriktade kommentarer eller prognoser så kan jag inte svara direkt på den frågan. Men om man beaktar utvecklingen av vår kostnadssida och betänker att de två stora och kostsamma studierna snart är avklarade, så ser man att vi har en relativt god uthållighet. Även om vi skulle lägga en del pengar på att öka vissa aktiviteter.

Slutligen, vad kommer Chordate Medical huvudsakligen fokusera på under den närmaste framtiden?

– Vårt fokus står fast enligt vad vi tidigare berättat. Det är inriktat på att bygga bevis genom att skapa försäljning i våra valda marknader, bevis för klinisk effekt som gör produkterna attraktiva, och att få tillträde till ytterligare marknader – inklusive tillstånd att marknadsföra i USA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev