Home Nyheter Storägare om ökat innehav i Chordate Medical

Storägare om ökat innehav i Chordate Medical

Storägare om ökat innehav i Chordate Medical

26 februari, 2021

Förra veckan meddelade Chordate Medical att två storägare, Isac Brandberg AB med närstående samt Jinderman & Partners AB, har ökat ägandet i bolaget. Detta är ett tydligt tecken på de två aktieägarnas tilltro till Chordate Medical och bolagets behandling mot kronisk nästäppa och migrän. BioStock kontaktade två representanter från Jinderman & Partners och Isac Brandberg för att höra om deras förväntningar på Chordate Medical och varför de har valt att öka innehaven i bolaget just nu.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en behandlingsmetod, Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), som med hjälp av nervstimulering behandlar kronisk nästäppa (rinit) och potentiellt även kronisk migrän.

Behandlingens effekt på kronisk migrän utvärderas för närvarande i en klinisk studie på patienter med migrän i Finland och Tyskland. Migränstudien har varit pausad under pandemin men har nu återupptagits igen efter att vårdpersonalen på de finska studieklinikerna har vaccinerats mot Covid-19. Läs mer här. Ett positivt studieutfall skulle innebära att Chordate Medical kan erhålla en CE-märkning även för migrän utöver den tidigare CE-märkningen inom rinit.

Två aktieägare visar förtroende

Under onsdagen förra veckan meddelade Chordate Medical att Isac Brandberg AB med närstående har ökat ägarandelen från 7,6 procent vid årsskiftet till 10,7 procent. Isac Brandberg AB är därmed, direkt eller via närstående, bolagets enskilt största ägare.

Dagen efter meddelade Chordate Medical att ytterligare en storägare, Jinderman & Partners AB, har valt att öka innehavet i bolaget från 2,4 procent den 31 december 2020 till 3,3 procent den 17 februari 2021. Jinderman & Partners är i dagsläget en av Chordate Medicals tio största ägare.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt menar att detta är ett bevis på aktieägarnas förtroende för bolaget:

»Det är mycket glädjande att större ägare i flera fall valt att kommunicera ett ökat ägande i Chordate. Det är ett tydligt tecken på nivån av förtroende som finns för bolaget bland de större ägarna«

Magnus Brandberg svarar

Magnus Brandberg, ordförande i Isac Brandberg AB

Isac Brandberg AB är ett familjeägt investmentbolag som förvaltas av bröderna Magnus, Erik och Gustaf Brandberg. Familjen Brandberg var största aktieägare i det Lundbaserade nätverkskamerabolaget Axis Communications när bolaget under 2015 förvärvades av japanska Canon, vilket gjorde att familjen fick loss 3,4 miljarder kr till att investera i andra bolag. BioStock kontaktade Magnus Brandberg, ordförande i Isac Brandberg för att få veta mer om det ökade innehavet i Chordate Medical.

Magnus, hur ser er bolagsportfölj ut och vad letar ni efter i de bolagen som ni investerar i?
– För att skapa ett hållbart och mer resilient samhälle krävs entreprenörskap, teknisk innovation samt långsiktigt och risktåligt kapital, och det är just den typ av kapital Isac Brandberg AB vill bidra med. Målet för oss är inte bara att vara delägare i bolag som förbättrar världen, utan genom vår egen verksamhet också visa resten av finansbranschen att hållbarhet och avkastning kan gå hand i hand.

– Bolagen vi investerar i idag karakteriseras av en vilja att lösa stora samhällsproblem, starka entreprenörer och en innovation av något slag. Mandatet är brett och vi investerar i allt från noterade värdepapper till onoterade tillväxtbolag.

Hur länge har ni varit aktieägare i Chordate Medical och vad var den främsta anledningen till att ni valde att gå in som aktieägare i bolaget?
– Vi blev delägare i bolaget under 2019 men vi har följt bolaget sedan 2014. Att jag själv har haft migränanfall sedan barnsben gör det lätt att förstå varför Chordate fångade intresset från början.  Investeringen gjorde vi för att vi tycker att bolaget försöker lösa ett stort meningsfullt problem och lyckas man med det skapar det bättre välmående för många sjuka idag. 

»Att jag själv har haft migränanfall sedan barnsben gör det lätt att förstå varför Chordate fångade intresset från början.«

Varför valde ni att öka innehavet i Chordate Medical just nu?
– Som alla investerare försöker vi bedöma risken i bolaget i förhållande till potentiell uppsida och vi tycker att denna motiverat ytterligare aktieköp senaste tiden.

Vad ser ni för kortsiktig och långsiktig potential i Chordate Medical?
– Jag vill inte uttala mig om hur aktiekursen kommer att utvecklas och jag har inte heller den insynen i bolaget att jag kan bedöma vad bolaget kommer att kunna åstadkomma på kort sikt. På lång sikt hoppas jag självklart att Chordates teknik, baserat på kliniska studier och framgångsrik produktutveckling hjälper fler människor att leva ett liv med mindre smärta och besvär. Lyckas man med det kommer det också att avspegla sig positivt i värdet på bolaget, tror jag.

Avslutningsvis, hur upplever ni investeringsklimatet för tillfället och hur har er investeringsverksamhet påverkats av pandemin?
– Pandemin har inneburit en svår omställning för många bolag och branscher, men man får också komma ihåg att kriser ofta leder till nya möjligheter och för den som är snabbfotad innebär förändring ofta något positivt. Vi tycker att vi klarat oss bra genom pandemin men är inställda på att det tyvärr kommer nya kriser framöver. Förhoppningsvis kan vi genom våra investeringar stötta bolag som kan förebygga dessa kriser.

Jinderman & Partners svarar

Love Carlsson
Love Carlsson, grundare av Jinderman & Partners

Stockholmsbaserade Jinderman & Partners är ett investmentbolag som utöver att själva investera även fungerar som en kunskapshubb och erbjuder en hjälpande hand till startups och techbolag. BioStock kontaktade Love Carlsson från Jinderman & Partners för att ta reda på vilka förväntningar de har på Chordate Medical.

Love, vill du berätta lite kort om vad Jinderman & Partners gör?
– Jag och min partner Robin Andersson har båda en bakgrund som ängelinvesterare och personligen har jag varit verksam som professionell investerare i 5 år. Jag grundade Jinderman & Partners för att jag upplevde att det fanns ett hål mittemellan ängelinvesterare och större fonder & investmentbolag där det går att skapa värde både för entreprenörer och aktieägare.

– Inget case är det andra likt men generellt är vi aktiva ägare och vi hjälper våra klienter och portföljbolag med alltifrån att hitta rätt konsulter, personal och styrelseledamöter till kapitalanskaffning, marknadsföring och tillväxt.

»I grunden så är det ett intressant bolag som adresserar ett område – migrän – där det finns ett stort medicinskt behov och med det följer en stor potentiell marknad.«

 Vad var som fick er att bli intresserade av Chordate Medical?
– I grunden så är det ett intressant bolag som adresserar ett område – migrän – där det finns ett stort medicinskt behov och med det följer en stor potentiell marknad.   

Hur länge har ni varit aktieägare i bolaget?
– Vi deltog i den riktade emissionen under H2 2020.

Av vilken anledning valde ni att öka ägarandelen i Chordate Medical?
– Vi utvärderar ständigt våra befintliga innehav och i Chordates fall så har vi gjort bedömningen att den känns köpvärd. Den har under en längre tid handlats på nivåer vi tycker är attraktiva för att öka vårt innehav.

Vilka förväntningar har ni på Chordate Medical – både i det korta och långa loppet?
– I det korta perspektivet så hoppas vi på goda resultat från migränstudien samt ökad försäljning i Saudiarabien. Långsiktigt så gillar Jinderman att stötta bolag som sysslar med samhällsnyttig verksamhet. 

Avslutningsvis, hur upplever ni investeringsklimatet för tillfället och hur har er investeringsverksamhet påverkats av pandemin?
– I skrivande stund så är vi försiktigt optimistiska. Vi kan dels se att noteringsklimatet är fortsatt gynnsamt. Det gäller att välja noterade bolag med omsorg då likviditeten i viss mån har minskat på de mindre börslistorna. Jinderman försöker alltid bibehålla god likviditet för att kunna utnyttja rätt läge för en investering, likt den ökning vi gjort i Chordate.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev