Home Nyheter KD-bolaget AnaCardio stärker ledningen

KD-bolaget AnaCardio stärker ledningen

KD-bolaget AnaCardio

KD-bolaget AnaCardio stärker ledningen

26 oktober, 2021

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen, vilket i akuta fall kan vara livshotande. Detta utbredda och allvarliga tillstånd vill Karolinska Developments senaste investering AnaCardio råda bot på med sin läkemedelskandidat AC01. Bolaget satsar på att ta ytterligare steg i det kliniska utvecklingsprogrammet under nästa år, nu med Patrik Strömberg som ny vd.

Hjärtsvikt är ett globalt hälsoproblem som förväntas växa som en följd av en åldrande befolkning, stillasittande livsstil och tilltagande problem med övervikt. När muskulaturen i hjärtat är försvagat orkar det inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen, vilket leder till att syre- och näringssättningen i cellerna blir för låg. Symtom som andfåddhet eller trötthet är vanliga, men blir tillståndet akut krävs sjukhusvård.

En oralt tillgänglig behandling

Det är inom hjärtsvikts-området som investmentbolaget Karolinska Developments (KD) portföljbolag AnaCardio verkar. Baserad på forskning vid Karolinska Institutet (KI), utvecklar bolaget läkemedelskandidaten AC01 som en ny oral behandling mot både akut och kronisk hjärtsvikt.

Ansatsen baseras på studier som har visat att en intravenös behandling med en viss peptid kan förbättra hjärtfunktionen för patienter med hjärtsvikt. AC01 baserar sig på nämnda peptid och efter tidigare fas IIa-studier, där kandidaten administrerats genom infusion, vill bolaget nu gå vidare med en mer tillgänglig administrationsform.

KD-bolaget AnaCardio

Förberedelserna av AC01 inför nästa fas i det kliniska programmet accelererade när KD i juni gick in i bolaget med 3 Mkr, motsvarande en ägarandel om 21 procent av AnaCardio. Under sommaren utsågs en ny styrelse med grundaren Lars Lund, professor i kardiologi vid KI, vid ordförandeposten, och under hösten håller en ny ledningsgrupp på att ta form.

Stärkt ledning inför kliniska studier

Nyligen meddelade AnaCardio att man utsett Patrik Strömberg till vd. Strömberg har omfattande erfarenhet inom läkemedels- och affärsutveckling, bl.a. från ledande positioner inom AstraZeneca och Sobi, som han tar med sig in i arbetet med att leda AnaCardios nya ledningsgrupp.

Förutom omfattande medicinsk kompetens besitter ledningsgruppen en samlad expertis och djup kunskap inom olika aspekter av läkemedelsutveckling, exempelvis regulatorisk kompetens, erfarenhet av kliniska prövningar och produktionstekniskt kunnande – egenskaper som kommer väl till pass inför den kommande fas Ib/IIa-studie som bolaget räknar med att kunna inleda under 2022.

Läs även BioStocks artikel om KDs investering i AnaCardio från juni 2021 här.

 

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev