Home Nyheter Lipum rapporterar Q2 och ökar tempot

Lipum rapporterar Q2 och ökar tempot

Lipum

Lipum rapporterar Q2 och ökar tempot

1 september, 2023

I rapporten för andra kvartalet meddelar det biofarmaceutiska bolaget Lipum att de ökar tempot i utvecklingen av SOL-116 mot ledgångsreumatism. Den kliniska fas I-studien med kandidaten fortlöper enligt plan och man ser nu möjligheten att accelerera den andra delen av studien. Med finansiella resurser på plats ser bolaget fram emot rapportera resultat från studien i början av 2024.

Lipum utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116 som är en human antikropp som blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), vilket innebär ett nytt sätt att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget fokuserar i första hand på behandling av ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA).

Just nu genomför Lipum en klinisk fas I-studie i Nederländerna med SOL-116 för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Dessutom undersöker studien eventuella skillnader mellan friska försökspersoner och RA-patienter i hur SOL-116 omsätts i kroppen och nivån av inflammatoriska biomarkörer.

Ökar tempot i fas I-studien

Under våren kunde bolaget meddela att den första delen av fas I-studien (Single Ascending Dose-studie) fortskrider planenligt och att resultaten ser lovande ut – SOL-116 är säker och tolereras väl. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats.

Den positiva utvecklingen innebär att den andra delen av studien (Multiple Dose-studie) kan inledas tidigare än väntat. I nära samarbete med sin CRO har Lipum genomfört en omstrukturering av studiens design och protokoll, vilket har banat väg för en snabbare framstegsplan.

Kassan räcker till att slutföra studien

För att möjliggöra en accelererad studieplan genomförde bolaget i juli en företrädesemission som tillförde 15,3 Mkr. Innan detta uppgick bolagets kassa till 12,4 Mkr enligt bolagets Q2-rapport.

Kapitalet gör att bolaget kan fullfölja studien tidigare än planerat och att kapitalet förväntas räcka till och med Q1, 2024. Därefter uppstår ett ytterligare kapitalbehov inför fas II, vilket kan täckas med en till kapitalanskaffning och/eller EU-finansiering. Bolaget har ansökt om finansiering från EU:s program EIC Accelerator som stöder innovativa och banbrytande projektidéer med finansiering från Europeiska Innovationsrådet (EIC).

Parallella studiedelar under hösten

Med holländska myndigheters godkännande är Lipum redo att starta den andra delen av studien där friska försökspersoner kommer att få upprepade doser av SOL-116. Syftet är att fortsätta studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik. En kohort om åtta försökspersoner bedöms vara tillräckligt, men det går inte att utesluta att det kan krävas ytterligare en grupp.

Parallellt pågår den sista delen av SAD-studien där åtta RA-patienter ska få en dos av SOL-116 eller placebo. Första doseringen försenades på grund av strikta inkluderingskriterier, vilka nu har justerats och två nya kliniker har engagerats för att underlätta patientrekrytering.

Fördjupar kunskaperna kring BSSL

Utöver den kliniska studien har Lipum arbetat med att öka förståelsen för SOL-116 och BSSLs roll vid inflammation. Bolagets prekliniska resultat publicerades nyligen i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, vilket stärker forskningens trovärdighet. Artikeln, som granskats av experter (peer-review), beskriver bland annat hur målmolekylen BSSL påverkar rekryteringen av inflammatoriska celler.

För att fördjupa kunskaperna kring BSSL har bolaget inlett ett tvåårigt samarbete med forskare vid Karolinska Institutet (KI), som nu rekryterar en post-doc till projektet. Utöver detta har bolaget dialoger med Linköpings Universitet och Uppsala Universitet avseende studier kring BSSL på vävnadsprover från deras biobanker.

Spännande nyheter framöver

Huvudfokus framåt för Lipum är att slutföra den pågående kliniska studien och planera för fortsättningen. Bolaget har fått positiv feedback på planerna inför fas II vid ett rådgivande möte med Läkemedelsverket. Målet är att kunna inleda en fas II-studie inom cirka 18 månader.

För att förbereda för den fortsatta utvecklingen har Lipum stärkt sitt vetenskapliga råd med Christian Antoni och Karin Franck-Larsson som ny Chief Medical Officer. Dessutom har Carl-Johan Spak, senior rådgivare hos bolagets största ägare Flerie Invest, valts in som ny styrelseledamot.

Med ett förstärkt team och stärkta finansiella resurser, ser Lipum fram emot att rapportera fler intressanta nyheter till marknaden under andra halvåret 2023.

Se även vd Einar Ponténs bolagspresentation från BioStock Life Science Spring Summit och lyssna på BioStocks podcast Coffee Break.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev