Home Nyheter Ablivas NV354 utvecklas mot dödlig sjukdom hos barn

Ablivas NV354 utvecklas mot dödlig sjukdom hos barn

Ablivas NV354 mot Leighs syndrom

Ablivas NV354 utvecklas mot dödlig sjukdom hos barn

27 oktober, 2021

Tidigare i höst meddelade Abliva att NV354, bolagets andra kandidat inom primära mitokondriella sjukdomar, kommer att gå vidare till klinisk fas. NV354 utvecklas i första hand som en behandling mot Leighs syndrom, en dödlig sjukdom som vanligtvis debuterar före 2 års ålder och där patienter ofta dör innan de fyller 5 år. Ablivas ledande kandidat mot primär mitokondriell sjukdom, KL1333, befinner sig redan i klinisk utveckling och med NV354 på väg dit tar BioStock en närmare titt på kandidaten.

Primära mitokondriella sjukdomar må vara sällsynta, men deras inverkan på patienterna är omfattande. Lundabaserade Abliva har gjort det till sitt uppdrag att utveckla behandlingar som kan förbättra dessa patienters liv och bolaget utvecklar nu två kandidater, KL1333 och NV354.

Primära mitokondriella sjukdomar

Men vi börjar från början. Vad är en primär mitokondriell sjukdom? Kortfattat omfattar termen en grupp sjukdomar som orsakas av genetiska mutationer som leder till att mitokondrierna fungerar dåligt. Detta orsakar i sin tur en rad försvagande symtom. Eftersom mitokondrierna är ansvariga för kroppens energiproduktion kan symtomen vara mycket allvarliga, såsom andnings- och rörelsesvårigheter.

Leighs syndrom – ett neurologiskt syndrom

Ett exempel på mitokondriell sjukdom som orsakar allvarliga symtom vilka leder till tidig död hos barn, är Leighs syndrom. Namnet kommer från den brittiska neuropatolog Archibald Denis Leigh, som var den första att beskriva syndromet i början av 1950-talet. Detta neurologiska syndrom kännetecknas av förändringar i hjärnan och tidiga symtom inkluderar återkommande kräkningar och rörelsestörningar. Senare i sjukdomsförloppet kan symtom såsom andningssvårigheter uppstå.

Dålig prognos och inga behandlingar

Även om Leighs syndrom är mycket sällsynt, enligt Socialstyrelsen drabbas 2–3 barn i Sverige per år, innebär sjukdomen en tung börda för små barn. I de flesta fall debuterar sjukdomen tidigt, redan före 2 års ålder, och för majoriteten av de drabbade är prognosen tyvärr extremt dålig. De flesta dör före 5 års ålder och närvarande saknas tillgängliga behandlingsalternativ.

NV354 återställer energiproduktionen

Med NV354 siktar Abliva på att lösa ett av de grundläggande problem i Leighs syndrom som även förekommer i andra mitokondriella sjukdomar – energiomvandling. Leigh syndrom orsakas vanligtvis av vad som kallas komplex I-dysfunktion – en funktionsstörning i det första av fem proteinkomplex i mitokondrierna som leder till försämrad energiomvandling. Målet med NV354 är att kunna återställa energiproduktionen genom att kandidaten ska fungera som en energiersättning. Detta sker genom att nyttja succinat, ett energisubstrat som redan finns i människokroppen.

Lovande resultat med NV354

Abliva har flera anledningar att glädjas åt den pågående utvecklingen av NV354. Kandidaten, och dess verkningsmekanism, är inte bara en produkt av forskning bedriven av Ablivas eget forskarlag, den har dessutom visat lovande prekliniska resultat. I september presenterade bolaget den prekliniska dokumentationen gällande NV354 för det brittiska läkemedelsverket MHRA. Mötet föll väl ut och MHRA bekräftade att det prekliniska paketet stöder dosering i människa. Det innebär att Abliva kan gå vidare med nästa steg, att ta NV354 till klinisk utveckling med målet att inleda en fas I-studie under 2022.

Det är också värt att noterat att NV354s potential, enligt Abliva, sträcker sig bortom Leighs syndrom. Bolaget har hittills nämnt två andra mitokondriella sjukdomar, MELAS och LHON, som potentiella indikationer för NV354 där kandidaten skulle göra skillnad för patienter som idag saknar behandlingsalternativ.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev