Home Nyheter BrainCool om ordern från University of California

BrainCool om ordern från University of California

BrainCool om ordern från University of California

1 juni, 2021

Den 27 maj erhöll BrainCool sin första order från ett av University of Californias universitetssjukhus avseende bolagets produkt IQool System. Sjukhusets val föll på BrainCools produkt efter testning och utvärdering mot konkurrerande system på marknaden. BioStock kontaktade vd Martin Waleij för att få en översiktsbild av pågående marknadssatsningar och en kommentar specifikt kring den senaste ordern.

Medicinteknikbolaget BrainCool utvecklar och marknadsför produkter som möjliggör snabb medicinsk nedkylning och kontinuerlig temperaturreglering för behandling av indikationer såsom stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän.

BrainCell-konceptet

Produkterna RhinoChill System och BrainCool System (som säljs under varumärket IQool System i USA), används för tidig och snabb respektive kontinuerligt medicinsk kylning av hjärnan vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Tillsammans representerar produkterna vad BrainCool kallar BrainCell-konceptet – en tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering eller Targeted Temperature Management (TTM).

Inom cancerområdet har bolaget positionerat sig med produkten Cooral System för behandling av oral mukosit (OM), en inflammation av munslemhinnan som drabbar många cancerpatienter. Genom att kyla ned slemhinnan med Cooral System kan sjukdomen motverkas.

I januari beviljades Cooral System “Breakthrough Device”-beteckning i USA efter övertygande kliniska data från en nordisk multicenterstudie och den 19 maj lämnade bolaget in en formell De Novo 510-ansökan till FDA för Cooral System för ett slutgiltigt marknadsgodkännande i USA.

Viktig referensorder säkrad i USA

Världens största marknad för medicinsk kylning är, precis som för de allra flesta andra terapeutiska områden, USA. Att ta ett fast grepp om denna marknad har därför ett mycket specifikt egenvärde för BrainCool och förra veckan kunde bolaget lägga till en viktig referensorder från ett universitetssjukhus kopplat till University of California.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Martin Waleij, vd för BrainCool, för att få veta mer om de långsiktiga implikationerna av att i konkurrens med de stora medtechbolagen säkra en order från ett av världens mest ansedda universitet och relaterade sjukhus.

Martin, ni är ensamma på marknaden om att erbjuda tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering (TTM). Vilken betydelse tror du att ert BrainCell-koncept kommer få för intensivvården generellt och i USA specifikt?

– Vår övertygelse är att tidigare kylning leder till bättre resultat både vad gäller överlevnad och neurologisk funktion, och det kommer leda till stor patientnytta vilket i förlängningen leder till stor tillväxtpotential. Specifikt för USA, som är den största marknaden för TTM, är det naturligtvis en viktig komponent att koppla ihop våra två device, och ”tvinga” oss in på IVA-marknaden (BC System), som även under Covid-19 beräknas ha omsatt 250 MUSD under 2020 i USA och kommer vara under stark tillväxt de kommande åren, både med nya riktlinjer från American Heart Association samt tillväxt inom neurologisk feber på neuro-IVA som ju drivs även under pandemin.

Givet denna first-mover-advantage, hur ser intresset ut för tekniken hos potentiella samarbetspartners och hos konkurrenter?

– Det är många spelare som är inne på EMS (prehospital vård) som även har TTM-produkter, så en del tänkbara partners kan även vara nuvarande konkurrenter. Det både komplicerar bilden samtidigt som det även skapar intressanta samarbetsformer.

Förra veckan erhöll ni en order om två IQool-system till ett av University of Californias universitetssjukhus. Hur ser strategin ut för att attrahera andra toppsjukhus och ytterligare stärka varumärket och den medicinska acceptansen för tekniken?

– För varje kund tar vi ett steg framåt, vi har även avslutat en studie med University of Pittsburgh som kommer ge ytterligare ammunition/försäljningsunderlag för produkten. Covid har legat som ett moln över USA men som skingrat sig och vi förväntar oss nu att komma igång med bättre försäljning i USA. Ordern i Kalifornien är i sig en stark referens för delstaten som kan ge många ringar på vattnet.

I höstas kom nya riktlinjer från American Heart Association som berör er produktportfölj. Kan du kortfattat berätta om dessa och vilken betydelse de kommer få för BrainCool?

  • Patientgruppen inom hjärtstopp har fördubblats så att i princip alla patienter nu skall kylbehandlas.
  • Kylbehandling skall initieras så fort som möjligt (Läs RhinoChill, BrainCell helt unikt!)
  • Man skall använda sig av High Quality TTM System (med feedbackloop och återkoppling). BC är ett av tre system som uppfyller dessa kriterier.

Om vi går vidare till er cancersatsning med Cooral System så CE-märktes produkten i EU förra året och i USA har ni säkrat en Breakthrough Device-beteckning. Vad är status för lansering på dessa marknader?

  1. En publicerad vetenskaplig publikation på den nordiska studien (EU).
  2. De Novo 510 k-godkännande USA samt ovan (1). Pris och reimbursement-strategi pågår även i USA.
  3. Asien, regulatoriska godkännanden i Japan, Sydkorea och Kina.

Avslutningsvis, hur ser dina förhoppningar för bolaget ut på 12 månaders sikt?

– Försäljningstillväxt är huvudmålet. Bolaget har även utfört ett antal icke MAR presentationer hos större och institutionella ägare och vi förväntar oss stärka ägarbilden i takt med att vi levererar enligt plan. Målsättningen är även att ta produkt 2 (RhinoChill) och 3 (Cooral System) till marknadsgodkännande i USA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev