Home Nyheter Polymer Factory marknadssatsar med nyemission och notering

Polymer Factory marknadssatsar med nyemission och notering

Polymer Factory marknadssatsar med nyemission och notering

4 mars, 2021

Stockholmsbaserade Polymer Factory har utvecklat en portfölj av dendritiska nanomaterial som kan användas i en lång rad applikationer och industrier. I första hand siktar bolaget på att etablera sig på marknaderna för läkemedelsleverans och masspektrometri, på vilka man redan fått in en fot. Nu tar bolaget in drygt 18 Mkr i en satsning för att ta sina produkter till marknaden.

Grunden till Polymer Factory ligger i den forskning kring dendritiska nanomaterial som under många år bedrivits vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Dendritiska material beskrivs av bolaget ha stamcellsliknande egenskaper i sin multifunktionalitet och sin dynamiska struktur, vilket gör att de potentiella applikationerna är många. Man skulle kunna likna dem vid nanoskopiska byggnadsställningar.

Flera möjliga applikationer

Bolaget grundades 2006 och har hittills i första hand fokuserat sin utveckling mot läkemedelsindustrin. Dels har materialen visat sig lämpliga vid läkemedelsleverans och har också lett till att man tagit fram SpheriCal, en kalibreringsteknologi som används vid masspektrometri. Bolaget utvecklar även med en antibakteriell produktserie och har dessutom sett att dendritiska material kan ha en roll att spela vid vävnadsframtagning.

Stor marknadspotential inom läkemedelsleverans

I och med materialens multifunktionalitet kan det vara svårt att uppskatta marknadspotentialen för produkterna. Med siktet inställt på läkemedelsleverans är bolaget dock på väg in på en jättemarknad. Polymer Factory poängterar att nanomedicinsektorn – där dendritiska material är ett ben – värderades till ungefär 146 miljarder EUR 2019.

För att ge en fingervisning kring marknadspotentialen för den plattform för dendritiska material som Polymer Factory byggt kan Vivagel nämnas. Vivagel är en behandling av bakteriell vaginos som utvecklats av australiensiska Starpharma Holdings. Vivagel är en gel med en dendrimer som aktiv substans och har en uppskattad marknadspotential på nästan 3 miljarder USD per år.

Ett annat exempel är Stratus CS Acute Care Diagnostic System från Siemens som används för akut diagnostik vid kardiovaskulära infarkter, en marknad värd cirka en miljard USD per år.

Stora fördelar jämfört med existerande teknik

Enligt Polymer Factory finns det stora fördelar med att använda dendritiska material vid läkemedelsleverans. Bolaget lyfter bland annat fram materialens unika egenskaper som man menar har möjlighet att leverera höga doser läkemedel med bättre precision jämfört med nuvarande bärarteknologier, samtidigt som man sänker toxicitet av läkemedlet.

Michael Malkoch, vd Polymer Factory

”De flesta bärarteknologier har inte den precision som våra dendritiska material kan leverera. Till exempel, liposomer som är ett populärt leveranssystem, är ihåliga bärare som i samma system är av varierande storlekar, från nano- till micrometerstora sfärer. Vår teknologi möjliggör byggandet av helt felfria bärare där vi kan optimera bärkraften efter behovet. Med sådan kontroll på kvalitet ser vi också stor potential.” Michael Malkoch, vd Polymer Factory.

Nästa generations kalibrant för masspektrometri

I dag används proteiner och peptider för kalibrering vid masspektrometri, vilka är svåra att isolera och som kräver frysförvaring. Enligt bolaget klarar SpheriCal en upp till tio gånger bättre upplösning jämfört med dagens teknik och är stabil vid rumstempererad förvaring. Ambitionen är att ta en marknadsledande position inom kalibrantmarknaden för masspektrometrar och uppskattar att tekniken har en marknadspotential på 380 MEUR per år.

Utvecklar nanogel

Senast i raden av utvecklingsprojekt är framtagandet av en så kallad nanogel (DNG). Nanogelen har sitt ursprung i de dendritriska materialen och är även den tänkt som en läkemedelsbärare, för till exempel cancerläkemedel och antimikrobiella peptider. Den har även visat sig ha stor potential som antibakteriell komponent i sårförband.

Har redan flera samarbetspartners och kunder

Polymer Factorys strategi är att bilda royaltybaserade partnerskap med kunder inom life science där de dendritiska materialen blir en nyckelkomponent i kundens slutprodukt. Bolaget har inga ambitioner att gå igenom klinisk validering av nanoteknologin i egen regi, utan detta görs i samarbete med partner.

I ett första skede har Polymer Factory som mål att nå en försäljning på cirka 20 Mkr under 2023, men lyfter samtidigt fram möjligheten för att ingå ett partnerskap, vilket skulle kunna leda till att försäljningen blir väsentligen högre än så.

Bolaget har redan i dag en stabil intäktsström och flera namnkunniga kunder och partners där läkemedelsjättar som Novartis och Sanofi liksom diagnostikföretag såsom Illumina och Bio-Rad ingår. Hittills har Polymer Factory inte fokuserat på att marknadsföra sin teknik, utan förfrågningar har kommit in allteftersom ryktet om tekniken spridit sig i branschen. Detta är något som bolaget nu alltså planerar att ändra på genom en mer aktiv marknadsföring.

Tar in kapital för att bygga säljorganisation

För att accelerera tillväxten genomför bolaget nu en kapitalisering som ska tillföra bolaget totalt 18,2 Mkr. Emissionen genomförs till en pre-money-värdering på 39,2 Mkr och i samband med den kommer bolagets aktie att upptas till handel på Spotlight Stock Market. Likviden är i huvudsak tänkt att användas för rekrytering av personal inom sälj, affärs- och produktutveckling.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Spotlight Stock Market
UNITEMISSION Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätten att under teckningsperioden i februari och mars 2022 teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 9,10 kr.
EMISSIONSVOLYM 569 600 units
TECKNINGSKURS 22,80 kr per unit vilket motsvarar 7,60 kr per aktie
TECKNINGSPERIOD 25 februari – 11 mars 2020
FÖRSTA HANDELSDAG 7 april 2020
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTITECKNING Bolaget har fått teckningsförbindelser motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionslikviden. Bland de som åtagit sig att teckna i emissionen finns bolagets vd Michael Malkoch och styrelseordförande Eva Malmström.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Elektronisk teckningssedel från Avanza finns här. Elektronisk teckningssedel från Nordnet finns här.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev