Home Nyheter Karolinska Developments Forendo Pharma går vidare till fas II

Karolinska Developments Forendo Pharma går vidare till fas II

Karolinska Developments Forendo Pharma går vidare till fas II

4 mars, 2021

Under onsdagen meddelade investmentbolaget Karolinska Development att deras portföljbolag Forendo Pharma avancerar sin kandidat FOR-6219 till fas II efter positiva fas I-resultat. BioStock kontaktade vd Viktor Drvota för en kommentar om de senaste nyheterna.

Det Solnabaserade investmentbolaget Karolinska Development (KD) kunde igår meddela att deras portföljbolag Forendo Pharma, som utvecklar kandidaten FOR-6219 mot endometrios, går vidare till fas II med kandidaten efter positiva fas I-resultat.

Endometrios en utbredd sjukdomKarolinska Development Logo

Det östrogenberoende sjukdomstillståndet endometrios är en kronisk inflammation i vävnaden runt livmodern, vilket drabbar cirka 10 procent av alla fertila kvinnor. Sjukdomen orsakas av att celler, som normalt växer inuti livmodern, har spritt sig utanför organet.

Endometrios yttrar sig på många olika sätt, bl.a. med mycket smärtsamma menstruationer och kronisk buksmärta. Dagens läkemedelsbehandlingar lindrar symtomen genom att hämma östrogensyntesen, vilket kan orsaka systemisk obalans i densamma.

FOR-6219 syftar till att minska östrogenproduktionen lokalt, genom en målinriktad verkningsmekanism i den vävnad som påverkas.

Positiva fas I-resultat

Forendo Pharma har nu framgångsrikt genomfört ett kliniskt fas I-program med FOR-6219 i vilket man uppnådde samtliga primära mål. Resultaten i fas Ia-delen av studien påvisade en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil för kandidaten, vilket är betydelsefullt eftersom dagens behandlingar ofta är förknippade med svåra biverkningar som förhindrar långvarig medicinering. Även den farmakokinetiska utvärderingen gav ett positivt utfall som innebär att FOR-6219 ger möjlighet till dosering en gång per dag.

I fas Ib-delen av studien kunde Forendo Pharma ytterligare dokumentera säkerhetsprofilen och sekundära effektdata hos kandidaten, data som kommer att bidra till utformningen av nästa steg i utvecklingsprocessen.

FOR-6219 mot fas II

Nu planerar bolaget för att fortsätta det kliniska programmet med en fas II-studie som ska genomföras i USA.

KD äger cirka 10 procent i Forendo Pharma och på de positiva fas I-nyheterna steg KD-aktien till en ny årshögstanotering innan den föll tillbaka mot slutet under onsdagens handel.

KDs vd kommenterar

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

BioStock kontaktade Karolinska Developments vd Viktor Drvota för en kommentar.

Viktor, vad betyder dessa nyheter för KD?

– Det är naturligtvis positivt att ytterligare ett av våra portföljbolag går vidare mot fas II. Vi har nu många bolag i klinisk fas med spännande avläsningar de kommande åren.

Endometrios är ju en utbredd sjukdom, hur stor marknadspotential har FOR-6219?

– Endometrios har idag en totalmarknad på cirka 2 miljarder USD och vår bedömning är att FOR-6219 har blockbuster-potential.

Avslutningsvis, när kan det vara realistiskt att en fas II-studie kan inledas?

– Vi hoppas komma igång med fas II i slutet av 2021, alternativt i början av 2022.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev