Home Nyheter Iconovo samarbete med Monash University riktas mot mödravård

Iconovo samarbete med Monash University riktas mot mödravård

Iconovo samarbete med Monash University riktas mot mödravård

23 december, 2020

I slutspurten inför julledigheten presenterade inhalationsbolaget Iconovo ett samarbetsavtal med Monash University för utveckling av en inhalerbar oxytocinbehandling av postpartumblödning med Iconovos ICOone-plattform. Projektet stöds av ett forskningssamarbete med Johnson & Johnson för att snabba på den kliniska utvecklingen. BioStock har tittat närmare på vad samarbetet innebär.

De flesta dödsfallen i samband med förlossningar sker under de första 24 timmarna efter födseln. En av de vanligaste orsakerna är postpartumblödningar (PPH), kraftig blodförlust som uppstår på grund av att livmodern inte drar ihop sig som den ska efter förlossningen. Hormonet oxytocin, känd som kärlekshormonet tack vare sin funktion i etableringen av romantiska relationer, spelar även en viktig roll under förlossningar för att få livmodern att dra ihop sig.

Av den anledningen har oxytocin använts som behandling av PPH. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar dessutom en injektion av oxytocin i förlossningens tredje fas (efterbördsskedet) för att förhindra PPH. Behandlingen anses vara effektiv, men det finns en stor efterfrågan på alternativa administrationsformer, eftersom det krävs kunnighet att genomföra injektioner och även utrustning som inte alltid är tillgänglig, vilket är ett vanligt problem i utvecklingsländer.

Ny PPH-behandlingsplattform i pipeline

Forskare vid Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) i Melbourne, Australien, har arbetat på en alternativ formulering med oxytocin som inte kräver en injektion. För att snabba på processen har MIPS nyligen ingått ett FoU-samarbete med Janssen Pharmaceutica, ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen, för att driva den kliniska utvecklingen av inhalerad oxytocin för att förebygga PPH i utvecklingsländer.

Iconovo bidrar med ICOone

Under veckan fick projektet en skjuts framåt när Monash University meddelade att de träffat avtal med det svenska inhalationsbolaget Iconovo för att använda bolagets ICOone-plattform för att administrera oxytocin i pulverform till lungorna. Torrpulverformuleringen behöver inte kylförvaras och är enkel att hantera för vårdpersonal, barnmorskor och mödrarna själva.

Iconovos vd Johan Wäborg uttalade sin entusiasm för projektet i en pressrelease:

»Vi är väldigt glada att kunna bidra med ICOone och vårt inhalationskunnande till en otroligt viktig ny medicinsk innovation. Det finns ett stort behov av att förenkla administrationen av oxytocin så att dessa onödiga och tragiska dödsfall kan reduceras i hela världen. I detta projekt går vi alla samman för att få viktiga saker att verkligen hända. Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten till innovativa utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att dessa innovations-fokuserade spelare ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer«

En klinisk fas I-studie är planerad i projektet under 2021 och avtalet innebär stegvisa betalningar av en s.k. technology access fee om 900 000 EUR, som kommer att utbetalas vid milstolpar i den kliniska utvecklingen. Den första av tre milstolpsbetalningar kommer att erhållas som en licensavgift efter ett positivt utfall i fas I-studien. Utöver det, kommer Monash University att betala Iconovo för stödjande utvecklingsarbete i projektet avseende milstolpar som man ännu inte har avtalat om. Royalties tillfaller Iconovo under en 20-årsperiod från lansering och kommer att ligga i intervallet 5 – 10 procent.

ICOones mångsidighet och starka IP-skydd

ICOone-plattformen, som är en användarvänlig torrpulverinhalator för engångsbruk, kan användas i ett flertal formuleringar och kan erbjuda snabbare behandlingar med hög säkerhet för patienterna. Teknologin som produkten är baserad på har ett starkt patentskydd och under våren erhöll man ett besked om intention to grant, från EPO för ICOone.

Foto: Iconovo

Tack vare sin mångsidighet är PPH inte det enda användningsområdet för ICOone, faktum är att det inte ens är det första samarbetet för Iconovo avseende ICOone. Under 2018 slöt bolaget avtal med McMaster University i Kanada om utveckling av ett vaccin mot tuberkulos. Avtalet avser utvecklingen av en torrpulverformulering av ett inhalerbart vaccin som administreras med Iconovos ICOone. Projektet beskrevs närmare i BioStocks artikel publicerad tidigare i år om Världstuberkulosdagen.

Bidrar till en betydande marknadspotential

Avtalet mellan Iconovo och Monash University har potential att riktas mot ett stort omättat medicinskt behov hos kvinnor. Iconovo räknar med att cirka 15-20 procent av de årligen förväntade 115 miljoner födslarna sker i mindre utvecklade länder, exempelvis på landsbygden i Afrika och Asien, har nytta av en inandningsbar formulering. Den kan erbjuda betydelsefulla fördelar gentemot alternativen genom sitt enkla handhavande, låga transportkostnader samt hantering av farligt avfall såsom förbrukade injektionssprutor.

I framtiden kan denna potential även utökas till USA och Europa, där behovet av säkrare, icke-invasiva alternativ till injektioner inte skall underskattas.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev