Home Nyheter Iconovos ICOone-plattform i fokus under Världstuberkulosdagen

Iconovos ICOone-plattform i fokus under Världstuberkulosdagen

Iconovos ICOone-plattform i fokus under Världstuberkulosdagen

24 mars, 2020

Tuberkulos är fortfarande en av världens mest dödliga infektionssjukdomar och orsakar fler dödsfall än både malaria och AIDS. Idag, på Världstuberkulosdagen, tar BioStock tillfället i akt att titta närmare på tillgängliga behandlingsalternativ och hur ett litet svenskt bioteknikbolag kan påverka framtidens TBC-behandling.
Tuberkulos (TBC) är en av de tio vanligaste dödsorsakerna globalt och den vanligaste dödsorsaken som stammar från en enskild infektiös patogen. Med andra ord utgör sjukdomen ett allvarligt hot mot folkhälsan och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ledde TBC till 1,5 miljoner dödsfall bara förra året.
Den bakomliggande orsaken till TBC är bakterien Mycobacterium tuberculosis som vanligtvis påverkar lungorna, speciellt hos vuxna. Hos barn kan sjukdomen även leda till hjärnhinneinflammation. Från att historiskt ha varit en dödsdom har kampen mot TBC tagit enorma kliv framåt under de senaste 200 åren. Detta till trots kvarstår ett fortsatt stort behov av nya behandlingar och idag estimeras den globala kostnaden för sjukdomen till 12 miljarder USD årligen.

Otillräcklig behandlingseffekt

Idag är antibiotika den vanligast förekommande behandlingen mot TBC och i de flesta fall är det en effektiv behandlingsstrategi som förhindrar dödsfall.

Camille Guérin (1872-1961) & Albert Calmette (1863-1933), Pasteur Institute

Patienter kan behöva en långtidskur med antibiotikabehandling i upp till sex månader för att helt utrota Mycobacterium tuberculosis i kroppen. Dessvärre kan biverkningarna vara svåra och inkludera allt från gulsot till neuropati.
Därtill finns ett vaccin mot TBC som kallas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin) efter dess franska upphovsmakare, vetenskapsmännen Albert Calmette och Camille Guérin som introducerade vaccinet 1921. Dessvärre ger vaccinet inte ett robust försvar mot tuberkulos i lungorna, vilket är den vanligaste formen av TBC hos vuxna.

Ett ambitiöst mål i sikte

Enligt WHO är det en prioritet att utveckla ett mer effektivt vaccin mot TBC för att reducera sjukdomsbördan världen över. Organisationens mål är att minska antalet nya fall med 90 procent mellan 2015 och 2035 samt att reducera de TBC-relaterade dödsfallen med 95 procent.
Det är ett ambitiöst mål. I sammanhanget är det dock värt att notera att det finns läkemedelsbolag, såsom sjätten GlaxoSmithKline (GSK), som tar sig allt närmare en lösning på TBC-problemet. GSK:s experimentella TBC-vaccin M72/AS01E har uppvisat positiva resultat i en fas II-studie som sponsrades av Bill & Melinda Gates Foundation. Enligt studieresultaten, som publicerades i New England Journal of Medicine i oktober, var vaccinet effektivt i 54 procent av lungtuberkulosfallen och dessutom rapporterades mycket få tecken på toxicitet.

Iconovo har en viktig roll att spela


I Sverige finns Iconovo, ett Lundabaserat medicinteknikbolag som drar sitt strå till stacken för att nå WHOs TBC-mål. I slutet av 2018 tecknade bolaget ett avtal med McMaster University i Kanada för att gemensamt utveckla ett TBC-vaccin. Avtalet gäller utveckling av ett inhalerbart vaccin i torrpulverform som ska administreras genom Iconovos engångsinhalator ICOone. Syftet med projektet är att utveckla nästa generation av inhalerbara pulvervacciner – alltså vacciner som är stabila vid rumstemperatur. Just stabiliteten vid rumstemperatur är avgörande i kampen mot TBC då dagens vacciner vanligtvis administreras i form av injektioner som måste förvaras i låga temperatur. Detta utgör en rejäl utmaning när det gäller distribution i länder med varmt klimat, t.ex. delar av Afrika.
Ytterligare en fördel med ett inhalerbart vaccin är det faktum att det är enklare att administrera jämfört med den injicerbara motsvarigheten som kan vara både smärtsam och invasiv. Dessutom innebär ett inhalerbart vaccin att man inte generar avfall med hög risk för kontamination, t.ex. använda sprutor, och man minskar även risken för ineffektiva vaccineringar orsakade av brist på kylskåp.
Projektet kommer att använda Iconovos engångsinhalator ICOone som testplattform i syfte att underlätta framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet pågår just nu och planeras fortsätta till slutet av 2021.

Världstuberkulosdagen

Dessvärre lever många i de industrialiserade delarna av världen under den falska föresatsen att TBC är en sjukdom som enbart finns i historieböckerna. Förhoppningen är att Världstuberkulosdagen ska fungera som en påminnelse om att sjukdomen fortfarande utgör ett enormt problem världen över, speciellt i utvecklingsländer där fattigdomen är hög. Genom att bidra till ökad medvetenhet om TBC har bolag som GSK och Iconovo en reell möjlighet att hjälpa WHO att nå sitt mål att minska antalet nya fall av TBC.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev