Home Nyheter SensoDetects vd om den globala lanseringen

SensoDetects vd om den globala lanseringen

SensoDetects vd om den globala lanseringen

25 november, 2020

På drygt tjugo minuter kan svenska SensoDetects produkt BERA ge läkare ett objektivt beslutsunderlag och besked om misstänkt psykiatrisk diagnos vid t.ex. schizofreni, autism och ADHD. BERA är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som bygger på hjärnstamsaudiometri och bolaget står nu inför den globala lanseringen av produkten. BioStock kontaktade vd Jonas Hagberg för att få veta mer om tekniken, framtidsvisionerna samt om den pågående inlösen av teckningsoptionen TO 1 som kan inbringa cirka 10,7 Mkr före emissionskostnader.
SensoDetect grundades 2005 och börsnoterades fyra år senare, men bolagets metoder och tekniker baseras på mer är 30 års psykoakustisk forskning vid Lunds universitet. Under de senaste åren har bolaget utvecklat och finslipat produkten BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry), en teknikplattform och ett portabelt system som med mycket hög precision kan fastställa om en person lider av psykiska sjukdomar som ADHD, schizofreni och autism.
Vid en undersökning med BERA fästs självhäftande elektroder i pannan och bakom varje öra samt på armen. Testpersonen får sedan, ungefär som vid ett vanligt hörselprov, lyssna på olika ljud i hörlurar under cirka femton minuter. Där upphör dock likheterna för BERA kräver i övrigt inget aktivt deltagande av testpersonen, faktum är att det inte ens krävs att personen är vaken.
Testresultatet ger behandlande läkare ett mycket bra objektivt beslutsunderlag för att kunna ställa en eventuell psykiatrisk diagnos. Underlaget baseras på kritiska skillnader i hjärnstammens respons på vissa hörselstimuli mellan individer som lider av psykisk sjukdom och de som anses mentalt friska.

»Indien är ett väldigt teknikvänligt land och har högre acceptans för innovativa lösningar. De diagnostiserar dessutom 10 miljoner människor med ADHD i Indien varje år samtidigt som de saknar tillgång till läkare och har först de senaste åren börjat få acceptans för mental ohälsa. Summerat har vi ett land med ett extremt behov, en enorm marknad och med hög teknisk acceptans. Helt rätt marknad för oss med en skalbar volymprodukt« – Jonas Hagberg, vd SensoDetect

Snabbare och mer träffsäkra diagnoser

Grunden i BERA är den tekniska plattformen vars mjukvara detekterar sjukdomsspecifika mönster bland miljontals mätpunkter för varje analyserad patient. När hjärnstamsaktiviteten mäts på detta sätt skapas ett audiogram, vilket jämförs med referensdata i en ständigt växande databas som innehåller mer än 10 000 hjärnstamskurvor från mer än 2 000 patienter och friska personer. Ju fler analyser som adderas i databasen, desto träffsäkrare blir diagnoserna.
Målsättningen är att BERA skall leda till snabbare och tidigare diagnoser, snabbare rehabilitering, minskade ledtider i vården, minskad sjukfrånvaro och därmed också minskade kostnader för samhället. En annan positiv effekt är att det kan leda till en fördjupad förståelse för hur läkemedel påverkar den enskilda patienten. En förkortad och effektiviserad process för utvärdering av läkemedel kan också minska lidandet för patienten och anhöriga.

Vd kommenterar

Jonas Hagberg, vd SensoDetect

BioStock kontaktade vd Jonas Hagberg för att få veta mer om tekniken, den globala lansering som nu står för dörren, samt bolagets framtidsvisioner.
Jonas, till att börja med, kan du berätta lite om din professionella bakgrund och vad som lockade dig med positionen som vd för SensoDetect?
– Alltid älskat teknik, enkelheten och tillgängligheten man får genom att går från analogt till digitalt och med en grad av automatisering. Därav har jag alltid jobbat inom IT och tekniksektorn och framförallt med att växa bolag och affärer i roller som projektledare, affärsutvecklare, försäljningschef och operativ chef. Jag gillar utmaningar och är en entreprenör i själen, därmed tar jag mig gärna an utmaningar att växa från det lilla bolaget till det stora.
– Det som lockade mig med SensoDetect var till stor del två saker. Dels den enorma potentialen som bolaget har med skalbarheten i kombination med efterfrågan och behovet på en global marknad.
– Den andra delen är samhällsnyttan och det bolaget kan bidra med till, både för den enskilda individen men även dess familj. Det var i huvudsak dessa saker som drog mig till bolaget men utöver det har jag svårt för att låta bli en utmaning.
Till grund för bolaget ligger upptäckten att hjärnstammens reaktion på̊ ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa. Kan du berätta lite om de vetenskapliga rön som underbygger detta och hur er produkt skiljer sig från tekniker som MR (magnetröntgen) och fMRI (funktionell magnetresonansavbildning)?
– Förenklat skulle jag säga att de olika teknologierna och forskningen kring dem underbygger varandra med skillnaden att MR fokuserar på lilla och stora hjärnan medan vi fokuserar på hjärnstammen. Forskningen bakom underbygger att vi faktiskt kan mäta och läsa av mental ohälsa genom att mäta och se skillnader på lilla och stora hjärnan och hjärnstammen.
– Läs gärna studien från Uppsala Universitetssjukhus där vi kunde identifiera ADHD till 91,4 procents träffsäkerhet.
– MR är ett bra verktyg men har begränsningar i att det är dyrt, svårtillgängligt, måste utföras av professionella tekniker samt analyseras av läkare.
– Med vår teknik kan man göra ett snabbare test då tekniken blir tillgänglig för alla. Detta då det endast krävs en kortare utbildning för t.ex. en sjuksköterska att utföra testet. Det kommer även innebära att vi kan leverera testet till en låg kostnad.
Era främsta fokus är idag sjukdomarna ADHD, schizofreni och autism. Men ni har tidigare kommunicerat att ni även ser möjligheter inom Obsessive Compulsive Disorder (OCD) eller tvångssyndrom, depression, Alzheimers och flera andra sjukdomar som skulle innebära en avsevärt  större marknad. Kan du berätta hur er planer ser ut på lite längre sikt?
– Vi planerar att gå ut på marknaden med våra fokusområden och på det sättet skapa intäkter och resultat utan att sprida oss för tunt. Först efter det kommer vi att titta på fler områden. Redan idag har vi dock en en pågående läkemedelsstudie där vi testar hur ADHD medicinering påverkar patienten och om vi kan mäta detta med vår teknologi på hjärnstammen. Detta för att kunna hjälpa till att även ställa in medicinen och doseringen för patienten. Denna produkt kan vi sedan gå till i de upparbetade kanalerna för fokusområdena och göra som en tilläggstjänst vilket kommer fyrdubbla våra intäkter då vi tar betalt per mätning. Vi kan dessutom gå till läkemedelsbolag och göra jämförbarhetsstudier på deras läkemedel vilket är en växande marknad.
Ni fastslog år 2016 målsättningen att BERA ska vara lika självklar för neurologi och psykiatri som röntgen är för ortopedi. Upplever du att det finns en tröskel för klinisk acceptans som måste passeras, och hur ser i så fall strategierna ut för att passera denna?
– Det finns absolut en tröskel och den kommer nog finnas där ett tag till. Jag ser stora steg inom EU med de nya regelverken för medicintekniska produkter (MDR) där man faktiskt säkerställer hela kedjan från forskning till marknadslanserad produkt genom att en utomstående notified body verifierar funktionerna. Det kommer på sikt göra att det blir svårt att ifrågasätta funktionen eftersom den redan är verifierad av utomstående innan lansering.

»Vi har fullt fokus på marknadslansering och börjar se slutet på Corona-vågen efter dess nuvarande peak. Med andra ord, jag är väldigt positiv då vi ser ett markant ökat intresse globalt«

Den 13 november signerade ni ett distributörsavtal i Indien som täcker ett område med över 60 miljoner invånare. Vad gör Indien så intressant för er, utöver att landet enligt FN prognosticeras bli världens folkrikaste land år 2027 och redan nu har en hälsomarknad som är värd cirka 372 miljarder USD?
– Indien är ett väldigt teknikvänligt land och har högre acceptans för innovativa lösningar. De diagnostiserar dessutom 10 miljoner människor med ADHD i Indien varje år samtidigt som de saknar tillgång till läkare och har först de senaste åren börjat få acceptans för mental ohälsa. Summerat har vi ett land med ett extremt behov, en enorm marknad och med hög teknisk acceptans. Helt rätt marknad för oss med en skalbar volymprodukt.
Ni har en ambitiös plan för marknadslanseringen där ni under 2021, utöver Indien, planerar att påbörja lansering i Bolivia, Kina, Sydkorea, Norden, Frankrike, Saudiarabien, Egypten, Förenade Arabemiraten. Därefter följer England, USA och Japan under 2022. Berätta mer om dessa planer! 
– Vi jobbar med en modell där vi samarbetar med distributörer i respektive land/region. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt distributör som har upparbetade kontakter och kan hantera registreringen och det regulatoriska kring medicinteknisk utrustning. Distributören agerar sedan återförsäljare och utbildare för våra tjänster. Det gör att vi har en initial uppstartssträcka för att identifiera distributören och sedan en gemensam insats för registrering och utbildning. Men sedan är distributören självgående och vi kan fokusera på nyintroduktion på andra marknader.
Ni utvärderar nu en prismodell som är indelad I tre kategorier: small, medium och large. Kan du berätta lite om denna och vad som kommer bli utslagsgivande vilken som passer bäst för respektive marknad?
– Prismodellen är baserad på volym per enhet, man skriver sig för ett avtal om en minimum volym som förbinder en att göra ett visst antal mätningar per månad och får ett pris per mätning som faktureras i förskott. Gör man fler mätningar än avtalat kommer dessa faktureras kvartalsvis i efterskott. Prismodellen varierar per land då vi gör marknadsanpassningar till länder som t.ex Indien.
– Volymen är inte beroende på marknad utan på storlek på sjukhus/klinik. En liten klinik kommer att gå på en small medan ett stort sjukhus kommer att gå på en large. Sen kan såklart en mindre klinik i Indien ändå kräva en large volym på prismodell och i antal mätnignar vilket skulle vara mindre sannolikt i t.ex. Sverige.
– Kräver man mer volym än large rekommenderar vi att man istället placerar dit ännu en enhet med samma prismodell.
Nyligen kunde ni meddela att ni utvärderar ett nytt affärsområde, effekten av medicinering och Comparative Analysis, d.v.s. att hjälpa läkemedelsbolag att göra benchmarks mellan sina läkemedel och konkurrenternas. Hur stort är det potentiella marknadsvärdet av denna marknad, och hur tangerar er teknik rent praktiskt detta marknadsutrymme?
– För oss är det inte bara Comparative analysis som gör marknaden utan även möjligheten att vara ett stöd till att utvärdera mediciner för individer och dessutom trimma in medicineringen. Vår bedömning är att vi minst fyrdubblar vår nuvarande marknad. Jag är lite försiktig av mig och vågar inte bedöma en marknad men potentialen är väldigt stor och det är i alla fall en mångmiljardmarknad.
Den 11 december avslutas nyttjandetiden för teckningsoptionen TO1 som kan tillföra bolaget cirka 10,75 Mkr före emissionskostnader. Hur avser ni att använda emissionslikviden?
– Finanserna kommer att gå till marknadslansering för nya marknader, produkttillverkning och regulatoriska certifieringar.
Avslutningsvis, två lovande Corona-vaccin har kommit ett steg närmare marknaden och förhoppningsvis går vi en ljusare vår till mötes. Hur ser dina visioner ut för nästa år och vilka milstolpar hoppas du att SensoDetect skall uppnå under 2021?
– Vi har fullt fokus på marknadslansering och börjar se slutet på Corona-vågen efter dess nuvarande peak. Med andra ord, jag är väldigt positiv då vi ser ett markant ökat intresse globalt.
Våra milstolpar är:

  • Försäljning Indien
  • Försäljning Bolivia
  • Försäljning GCC regionen
  • Distributörsavtal Kina
  • Försäljning Norden
  • Distributörsavtal Tyskland
  • Omsättning på 8 Milj SEK

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev