Home Nyheter Svårtydda effektresultat för AstraZenecas vaccinkandidat

Svårtydda effektresultat för AstraZenecas vaccinkandidat

Svårtydda effektresultat för AstraZenecas vaccinkandidat

24 november, 2020

Resultaten från de pågående Covid-vaccinstudierna har börjat trilla in och i går måndag var det AstraZenecas tur att presentera resultat gällande sin kandidat, AZD1222. Vaccinet uppnådde det primära målet med en genomsnittlig effektivitet på 70 procent, men resultaten var inte helt enkla att tyda vilket även kunde avläsas i AstraZenecas aktieutveckling som tappade under måndagshandeln.

Analysen som gjorts av vaccinkandidaten, som AstraZeneca utvecklar tillsammans med universitetet i Oxford, baseras på data från två fas III-studier som just nu genomförs i Storbritannien och Brasilien med över 23 000 deltagare i olika åldrar och från olika demografiska grupper. Studier genomförs även i flertalet andra länder, bland annat i USA, Japan och Ryssland och sammanlagt förväntar man sig inkludera totalt cirka 60 000 personer.

Konstadseffektivt vaccin

Särskild uppmärksamhet har riktats mot AstraZenecas vaccinkandidat AZN1222 då det indikerats som ett av de mer kostnadseffektiva projekten som just nu är under utveckling. AstraZenenca har sagt att man kommer att sälja vaccinet till tillverkningskostnad, något som har uppskattats att bli mellan 3 och 4 USD per dos. Det kan ställas mot de dyrare mRNA-baserade vaccinen som Pfizer/BioNTech och Moderna tagit fram. Pfizer har indikerat ett pris på 20 USD per dos medan Moderna meddelat att en dos av deras kandidat kommer att ligga i prisintervallet 32-37 USD.

Kan förvaras i ett vanligt kylskåp

Något som också diskuterats flitigt är temperaturen som krävs vid vaccinens förvaring. AstraZenecas vaccin kan förvaras i ett vanligt kylskåp, i temperaturer mellan 2 och 8 grader Celsius i upp till sex månader, något som underlättar distribution och hantering. Samma temperaturer gäller även Modernas vaccin, men dock bara för förvaring i upp till en månad, då längre förvaring kräver att -4 grader hålls. I den här jämförelsen brottas Pfizer med det faktum att deras vaccin måste förvaras i -70 grader Celsius.

Misstag ledde till bättre resultat

Såväl Modernas som Pfizers vaccin uppvisade en effektivitet på omkring 95 procent i de inledande analyser som gjorts av de pågående studierna. Det amerikanska läkemedelsverket FDA hade sedan tidigare sagt att man är villig att godkänna vaccin som uppvisar 50 procents effektivitet.
När det gäller studien på AstraZenecas kandidat AZN1222 har vägen fram till ett resultat inte varit helt rak, vilket tydligt avspeglades i måndagens besked.

Sarah Gilbert, professor Oxford University

När forskarna vid Oxford University distribuerade vaccinet i slutet av april märkte de att bieffekter av vaccinet, såsom trötthet och värk i huvud och arm, var mycket mildare än vad som kunde förväntas hos flertalet deltagare. Det uppdagades då att runt 3 000 deltagare fått en halv dos istället för en hel. Istället för att avbryta studien fick deltagarna som fått den halva första dosen fortsätta och fick sin planerade andra hela dos en månad senare.
Resultatet av den avvikande doseringen förvånade forskarna. Den felaktiga doseringen visade sig leda till en effektivitet på 90 procent, vilket kan jämföras med den nivå som Pfizer och Moderna uppnått med sina vaccin. Samtidigt visade den normala doseringen med AZN1222, där deltagare fick två hela doser med en månads mellanrum, endast en 62-procentig effektivitet. Sammantaget för studien låg den genomsnittliga effektiviteten på 70 procent.
Forskarna säger sig inte kunna ge någon fullständig förklaring till varför resultatet blev som det blev men Sarah Gilbert, som är professor på Oxford University och som lett forskningen, att det kan har att göra med att den felaktiga doseringen utlöst immunförsvaret annorlunda.

Kritik från investmentbank

Den amerikanska investmentbanken SVB Leerink, som specialiserar sig på läkemedelssektorn, var snabbt ute och anklagade AstraZeneca för att ha skönmålat resultaten. AstraZenecas aktie, som handlades ned något efter resultatbeskedet, pressades ytterligare när kommentarerna från SVB Leerink började cirkulera. Aktien tappade totalt 2 procent under måndagshandeln.

Ytterligare undersökning behövs

Moncef Slaoui, som är chief scientific adviser inom Operation Warp Speed, säger i en intervju med Bloomberg News att det är viktigt att förstå hur skillnaderna i studien uppstått och att det behövs mer analys för att se hur AZN1222 står sig mot de båda konkurrerande vaccinen från Pfizer och Moderna, något han hoppas få bättre inblick i om två till tre veckor. Enligt Bloomberg News låter AstraZenecas kommunikationsdirektör Michele Meixell meddela att fullständiga data kommer att presenteras i en medicinsk tidskrift ”i sinom tid”.
AstraZeneca kommer att ansöka om nödlägestillstånd hos läkemedelsmyndigheter runt om i världen för att få påbörja distributionen av vaccinet. Här kommer bolaget även att vända sig till Världshälsoorganisationen WHO för att få hjälp med att snabbt få ut vaccinet till världens utvecklingsländer. Samtidigt förbereder bolaget tillverkning där man under 2021 siktar på en årlig kapacitet på upp till 3 miljarder doser vaccin.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev