Home Nyheter ColdZyme kan deaktivera viruset som orsakar Covid-19

ColdZyme kan deaktivera viruset som orsakar Covid-19

ColdZyme kan deaktivera viruset som orsakar Covid-19

20 juli, 2020

Tidigare idag offentliggjorde Lundabaserade Enzymatica resultaten från en in vitro-studie som indikerar att bolagets munspray ColdZyme deaktiverar SARS-CoV-2 med 98,3 procent. Det innebär att ColdZyme, utöver att verka mot förkylningsvirus, kan erbjuda en skyddande barriär mot skadliga virus som SARS-CoV-2. Nyheten har både fått internationellt genomslag och genererat en rejäl kursuppgång.
Medtech-bolaget Enzymatica – som så sent som i förra veckan rapporterade ännu ett rekordkvartal – har idag meddelat att man i en in vitro-studie kunnat visa att förkylningssprayen ColdZyme deaktiverar SARS-Cov-2, viruset som orsakat den pågående covid-19-pandemin, med 98,3 procent.

Huvudkomponten är ett evolutionärt köldanpassat trypsin

ColdZyme baseras på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer bestående av ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har anpassat sig evolutionärt till att vara aktivt runt fyra grader och har en unik egenskap som gör att det blir superaktivt vid kroppstemperatur. Faktum är att den katalytiska aktiviteten är flertalet gånger högre än hos motsvarande enzym i människa. Detta skapar ett effektivt skydd mot sjukdomsrelaterade mikroorganismer såsom virus.
I ColdZyme används barriärteknologin för att skapa en skyddande hinna mot förkylningsvirus i munhåla och svalg samtidigt som torskenzymerna klipper av dockningsproteiner på virusytan, varpå viruset inte kan ta sig in och föröka sig i slemhinnan i mun och svalg.
Eftersom effekten riktas mot själva orsaken till virussjukdomen stärks kroppens naturliga barriärer på hud och slemhinnor och förebygger och förkortar infektionsrelaterade sjukdomar. Tidigare evidens har berört förkylningssjukdomar, men nu har alltså bolaget även kunnat presentera preliminära resultat som visar att barriärteknologin också fungerar vid angrepp av SARS-Cov-2-viruset genom att lokalt deaktivera virus i mun och svalg.

Effekt mot SARS-CoV-2

Den aktuella studien, som utfördes av amerikanska Microbac Laboratories Inc, exponerade en viruslösning innehållande SARS-CoV-2 för ColdZyme i ett validerat standardtest. Enligt de preliminära resultaten kunde munsprayen deaktivera SARS-CoV-2-viruset till 98,3 procent (1.76 log10) i 20 minuter utan att orsaka någon cellskada.
Dessa nya resultat indikerar att ColdZyme vid applikation i mun och svalg kan minska risken för infektion samt minska virusmängden lokalt. Mindre virusmängd kan i sin tur minska viruskoncentrationen och därmed minimera spridningen av SARS-CoV-2.

Bekräftar tidigare resultat

Claus Egstrand, COO Enzymatica.

Tidigare in vitro-studier utförda med samma metod har visat att ColdZyme är effektivt mot ett annat coronavirus, HCoV-229E. Detta virus är en av orsakerna till vanlig förkylning och tillhör en annan undergrupp i coronavirusfamiljen än SARS-CoV-2. Nu framhåller dock bolaget att de sammantagna resultaten indikerar att ColdZyme kan vara effektivt mot ett flertal coronavirus.
Enzymaticas COO Claus Egstrand kommenterade resultaten i dagens pressmeddelande
– Även om de aktuella in vitro-resultaten inte direkt kan översättas till en klinisk effekt är det mycket intressant att ColdZyme har förmågan att effektivt deaktivera SARS-CoV-2 in vitro eftersom det utgör en principiell grund som kan användas vidare för kliniska studier. Resultaten indikerar därmed att ColdZyme kan erbjuda en skyddande barriär mot SARS-CoV-2.

Positivt mottagande från media och marknad

Sedan bolaget offentliggjorde resultaten under morgonen har de uppmärksammats i både svensk och internationell press, bland annat av CNBC och Market Watch.
Detta är naturligtvis positiv exponering för Enzymatica som redan i början av pandemin kunde notera en ökad efterfrågan av ColdZyme då konsumenter själva sökte alternativ för att minska risken att drabbas av Covid-19. Det är Enzymatica som själva marknadsför ColdZyme i Sverige, Danmark och Norge medan man använder sig av distributionspartners på övriga marknader vilka idag omfattar Belgien, Finland, Grekland & Cypern, Hongkong & Macau, Island, Spanien, Storbritannien och Österrike. Därtill har bolaget en annan munspray för försäljning i Tyskland, via partnern STADA.
Det är inte bara i media som beskedet fått positivt bemötande, i skrivande stund har bolagets aktie stigit med runt 70 procent för dagen. Det är sannolikt ett resultat av såväl nyheten i sig som den internationella uppmärksamhet den genererat.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev