Home Nyheter Enzymaticas dotterbolag i nytt kosmetikaavtal  

Enzymaticas dotterbolag i nytt kosmetikaavtal  

Enzymaticas dotterbolag i nytt kosmetikaavtal  

13 december, 2019

Enzymaticas isländska dotterbolag Zymetech har ingått sitt andra kosmetikaavtal för 2019. Det nysignerade avtalet har tecknats med Dr Bragi Company Ltd och avser tre enzymformuleringar för en hudvårdslinje. Zymetech har mottagit en initial order om 0,8 Mkr.
Enzymaticas barriärteknologi baseras på enzymer från Nordsjötorsk som blir superaktiva när de kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Grundforskningen genomfördes på Island och resulterade i bolaget Zymetech, varifrån Enzymatica först erhöll rättigheterna att använda torskenzymet 2007 för att sedermera köpa upp det isländska bolaget 2016.
Genom förvärvet erhöll Enzymatica internationell ensamrätt till det patentskyddade torskenzymet, fick kontroll över dess tillverkning, tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens samt Zymetechs forskningsportfölj.
Ända sedan inlicensieringen har Enzymatica utvecklat produkter där det patenterade enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus. Bolagets första produkt är förkylningssprayen ColdZyme som visat kontinuerligt stigande försäljningssiffror sedan lansering. Läs mer. Zymetech, å sin sida, har fortsatt att utveckla dermo-kosmetika, dermo-hälsoprodukter och medicintekniska produkter innehållande torskenzymer.

Avtal inom kosmetika

I somras ingick Enzymaticas numera dotterbolag ett avtal med det tyska kosmetikabolaget Maren Cosmetics till ett värde av 12 miljoner euro fördelat över 3 år (ca 120 Mkr). Det München-baserade bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kosmetiska hudvårdsprodukter baserade på enzymteknologi. Produkterna säljs genom ett nätverk av mer än 100 oberoende aktörer i både Europa och världen i stort.
När avtalet ingicks uppskattades det att utbetalningar om 15 Mkr skulle ske under den första 12-månadersperioden, varav 3,5-5 Mkr under 2019. Följande 12-månadersperiod uppskattades ordervärdet till 34 Mkr samt motsvarande 71 Mkr under den tredje 12-månadersperioden.

Dotterbolag sluter ytterligare kosmetikaavtal

Idag offentliggjorde Enzymatica att dotterbolaget ingått ytterligare ett avtal inom kosmetikasfären, den här gången gäller det ett icke-exklusivt avtal med Dr Bragi Company Ltd för försäljning och leverans av tre olika enzymformuleringar

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica

baserade på Enzymaticas patenterade enzymteknologi. Produkterna är tänkta att ingå i avtalspartnerns hudvårdslinje.
Det aktuella avtalet löper på fem år och gäller för Kina och delar av Asien. En initial order om 0,8 Mkr ska levereras till Dr Bragi Company innan årsskiftet och uppföljningsorder förväntas under 2020. Det totala avtalsvärdet är dock inte offentliggjort.
Enzymaticas vd Fredrik Lindberg kommenterade beskedet i ett pressmeddelande:

»Ännu en gång visar sig vår patenterade enzymteknologi värdefull även för användningsområden inom dermatologi, inte minst för en så pass stor marknad som Kina.«

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev