Home Analyser Nulägesanalys Cereno Scientific – a rare opportunity in cardiovascular diseases

Nulägesanalys Cereno Scientific – a rare opportunity in cardiovascular diseases

Nulägesanalys Cereno Scientific – a rare opportunity in cardiovascular diseases

14 oktober, 2020

Kardiovaskulära sjukdomar (CVD) är den vanligaste dödsorsaken i världen. Uppskattningsvis dör 17,9 miljoner människor varje år, en siffra som förväntas öka till 22,2 miljoner år 2030. Göteborgsbaserade Cereno Scientific utvecklar en ny klass av läkemedel inom CVD med en epigenetisk moduleringsplattform. Tidigare i år tilldelade FDA Cereno Scientific orphan drug designation-status för deras ledande kandidat CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH). BioStock har nu publicerat en nulägesanalys av Cereno Scientific.
Med stöd från världsledande experter inom CVD och PAH, meddelade Cereno Scientific nyligen att de avser att inleda en fas IIa-studie med CS1 i PAH under mitten av 2021. Samtidigt meddelade bolaget att de säkrat finansiering genom en riktad nyemission om 60 Mkr och en lånefacilitet om 10 Mkr, som gör att de kan gå vidare med sina planer.
Genom att gå vidare med CS1 i PAH, innebär det ett första steg i valideringen av Cereno Scientifics teknologi och som kan introducera en ny klass av läkemedel inom CVD, såväl för vanliga som ovanliga sjukdomar och där behovet av nya behandlingsalternativ är stort.
Ladda ner BioStocks nulägesanalys här.

 

Disclaimer

Detta är en Nulägesanalys utförd av BioStock på uppdrag av det analyserade Bolaget. BioStocks ersättning för analysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll och slutsatser. Innehållet i denna analys baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern äger ej aktier i Bolaget. Denna analys skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn  och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev